Regional fagkonferanse 2018

Hold av datoene 12. - 13. februar 2018.

Den tredje regionale fagkonferansen for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge, er denne gangen lagt til Sundvolden hotell.

Det er nå satt ned en programkomité, og arbeidet med å lage en spennende konferanse er i gang. Det vil også denne gangen være plenumsforelesninger og et bredt tilbud av parallellsesjoner med ulike faglige temaer. Det planlegges også en egen sesjon for ansatte i kontorfaglige stillinger.

For å få til en faglig aktuell konferanse, inviteres dere også denne gang til å bidra med å presentere aktuell forskning, fagutvikling og klinisk praksis som skjer i HABU'ene. Invitasjon til å bidra, vil bli sendt ut i løpet av våren, og dere oppfordres til å tenke på hva dere ønsker å presentere.

Har du tips om temaer, filmer eller forelesere som kan være aktuelle for konferansen, send oss gjerne en mail eller ring.  

Vi åpner for elektronisk påmelding i september 2017.