HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Borte bra - men hjemme best?

Hva er avansert hjemmesykehus egentlig? Er det trygt å være innlagt, men likevel være hjemme? Avansert hjemmesykehus for barn er diagnoseuavhengig, men barnet som er mellom 0-18 år må være i medisinsk stabil tilstand. Vi kommer hjem til barnet som trenger behandling, og møter da familien på deres arena.

Illustrasjon ved Shutterstock.

​Tekst: Siril Kleiven, seksjonsleder og Kristin Hallerud, pedriatrisk sykepleier, Avansert hjemmesykehus, Avdeling for barnemedisin, Barne- og ungdomsklinikken (BAR), Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Selv om avansert hjemmesykehus for barn har eksistert siden 2008 får jeg ofte spørsmål om hva et avansert hjemmesykehus egentlig er.

Noen foreldre ser for seg slanger og apparater som følger barnet hjem, og at de selv må overvåke barnet sitt hjemme. Andre tenker at de får et besøk eller to, men at familien er overlatt til seg selv resten av døgnet uten å kunne kontakte helsepersonell.

Bilde av Siril Kleiven

Siril Kleiven, seksjonsleder. Foto: Dag Kristiansen, OUS.

Tilgjengelig på telefon hele døgnet

Barna som er innlagt i avansert hjemmesykehus skal ha samme tilbud som innlagte barn på sengeposter. Det betyr at vi er tilgjengelig på telefon hele døgnet, og at vi kommer til avtalte besøk. Det betyr at er behovet midt på natten så kommer vi!

Nedslagsfeltets vårt er bredt, og utfordringen er å bli godt nok kjent i alle avdelingene som har inneliggende barn. I perioder har vi vært med på visitter hos de ulike avdelingene, men nå er vi kun med på visitter dersom det er behov for vår vurdering.

Vi har felles morgenmøter i Barne- og ungdomsklinikken (BAR) og hos Avdeling for barnemedisin og transplantasjon (BTX) deltar vi to ganger i uken. Vi har ønsket kontakt med avdelinger i andre klinikker, men foreløpig har vi ikke lykkes godt nok.

Beste «reklamen» vi har er jungeltelegrafen. Når pasienter fra nye diagnosegrupper får positive opplevelser og forteller om dette til sine kollegaer blir det lagt merke til!

Men hvem er egentlig vi?

Vi er erfarne sykepleiere, spesialsykepleiere, lege og barnepleiere. Flere har hatt avansert hjemmesykehus som sitt arbeidssted helst siden oppstart, mens andre har fått mer erfaring fra andre avdelinger på Oslo universitetssykehus før de begynte hos oss. Vi er en fin gjeng på cirka 20 stykker, og tilstreber at pasientene blir kjent med noen av oss. Vi er kanskje mer «allroundere» enn super spesialister siden vi må kunne en god del om mye.

Bilde av Kristin Hallerud

Kristin Hallerud, pediatrisk sykepleier. Foto: Dag Kristansen, OUS.

Det er VI som trives på sykehus – ikke barna!

Noen barn med alvorlige diagnoser kan få langvarig behandlingsforløp, som for eksempel barn med kreft. Det kan fort bli lange og mange opphold på sykehus og barna blir fjernet fra familie og venner under innleggelser.

Avansert hjemmesykehus drar derfor hjem til barna for å gi behandlingskurer og tar blodprøver slik at barnet fremdeles kan være i sine vante omgivelser. Noen ganger har vi møtt opp på helsesykepleier sitt kontor og tatt blodprøver der slik at barnet unngår å miste verdifull tid på skolen.

Familien får mer ro over seg

En annen stor gruppe er premature barn som ofte har vært lenge på sykehus. Når barnet er stabilt og får ernæring av foreldre i sonde eller ved amming i tillegg til sonde kan vi følge opp vekt og ha ammeveiledning i hjemmet.

Ofte finner de små mer roen hjemme og økt vekt og trivsel gjør at de ofte skrives ut fra avansert hjemmesykehus etter kort tid. Familiene får ofte mer ro over seg og finner fort en rytme som passer både familien og den lille. Mange familier har et eller flere søsken som venter hjemme og det kan ha vært utfordrende få logistikken til å gå opp ved å være delt mellom sykehus og hjemme.

Jeg kom til Oslo universitetssykehus og avansert hjemmesykehus for snart 2 år siden, og det som har imponert meg mest er kunnskapsnivået og tryggheten til mine kollegaer. Det er tøft å dra ut på egenhånd og ta helt selvstendige vurderinger. Vi har alltid noen å rådspørre på telefon, men det er likevel noe annet enn å bare åpne en dør og be om støtte fra kollegaen sin. I tillegg har vi så mange diagnoser at vi må kunne litt om mye!

Bedre å sove i sin egen seng?

Det er mange gla'historier hvor barn som sitter nærmest apatisk på sykehus kvikner til med det samme de kommer hjem. En gjenganger vi får høre er at på sykehus er fokuset på det syke, mens hjemme er fokuset på det friske.

Mange barn er innom sykehuset for enklere diagnoser som infeksjoner hvor det er behov for antibiotika intravenøst. Hva er vel bedre enn å få sove i egen seng og være med familie og venner selv om behandling kan pågå fire ganger i døgnet?

Det er flest gla'historier heldigvis!

Men noen ganger kommer vi hjem til familier som har fått beskjed barna har kort tid igjen å leve. Vi blir da en støtte igjennom den tøffe tiden, og ønsker familien og barnet å være hjemme helt til livet ebber ut står vi sammen med dem hele tiden.

Da har vi tett kontakt med palliativt team for barn og unge (PALBU) som ofte kjenner barnet fra tidligere, og vet allerede hva som er viktig for familien i denne tiden.

Fremtiden er alltid spennende å «skule mot», og drømmen er droner som kan fly blodprøver rett til laboratoriet!

Mye kan digitaliseres, men roboter som kan overta besøkene våre ønsker vi ikkeJ Premieboken og premieutdeling er høydepunkt for barna, mens for foreldre er nok tryggheten med at vi kommer viktig for fremtiden også.

Veien inn til sykehuset er kort dersom den medisinske situasjonen skulle endre seg, men i de fleste tilfeller fungerer det utmerket hjemme!

Borte bra, men hjemme best, når det er forsvarligJ

Her kan du lese mer om Avansert hjemmesykehus ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS).

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

Fant du det du lette etter?