HELSENORGE

Formalia PreventADALL-studien

Studien er godkjent av Regional Etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskning i Norge (2014/518) og i Sverige. Biobanken er godkjent og studien er registrert i Clinicaltrial.gov med identifikasjonsnummer: NCT02449850. Studien er initiert ved, og ledes fra ORAACLE forskningsgruppe ved prosjektleder Karin C. Lødrup Carlsen, professor dr med, barnelege.

Samarbeidspartnere i Norge:

Nasjonalt folkehelseinstitutt: Berit Granum, seniorforsker
Diakonova høyskole: Live Nordhagen, Phd student, høyskolelektor
Sykehuset Østfold Kalnes
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Samarbeidspartnere internasjonalt:

Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige: Gunilla Hedlin, professor dr med, barnelege
University Hospital, Lausanne, Switzerland: Ben Marsland, professor
National Skin and Allergy Hospital, Helsinki, Finland: Petri Auvinen, professor

Finansieringsskilder:

Helse Sør-Øst

Oslo universitetssykehus

Universitetet i Oslo

Norges forskningsråd

Sykehuset Østfold HF 

Karolinska Institutet

Helsedirektoratet

Thermo-Fisher

Diakonova

Norges Astma- og Allergiforbund
Barnestiftelsen 

Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi (NFDV)

Fant du det du lette etter?