HELSENORGE

Informasjon om spørreskjemaer

•Alle spørreskjemaene er elektroniske.
•Skjemaene sendes til den e-posten som ble registrert ved inklusjon i studien og må være tilgjengelig under barselpermisjon. Eventuell endring i e-postadresse må vi derfor orienters om.
•Det kommer automatisk en påminnelse etter en stund dersom man ikke har svart. Ved eventuelle problemer med besvarelsen, trykk "svar" til avsender av spørreskjema eller kontakt studieteamet enten per telefon eller e-post.
•Mors fødsels- og personnummer må alltid fylles inn for å sikre at korrekt skjema kobles til korrekt deltaker. Barnet fødselsdato fylles inn når du blir bedt om det, og etter hvert vil du bli bedt om å fylle inn barnets endelige fødsels- og personnummer.
•Spørreskjemaene er dynamiske; det vil si at oppfølgingsspørsmål kommer til besvarelse kun dersom du for eksempel har svart ja på et foregående spørsmål. Tiden det tar å fylle ut skjemaene avhenger derfor av de svarende du gir, for hvor mange oppfølgingsspørsmål som fremkommer. Dette påvirker også nummerrekkefølgen slik at du kan oppleve at noen spørsmålsnummer mangler.
•Det sendes ut tre spørreskjemaer under graviditet (svangerskapsuke 18 og 34), samt fire ganger i barnets første leveår (3,6,9,12 mnd) og 2 ganger i barnets 2. og 3. leveår (18, 24, 30 og 36 mnd).
•Det sendes ut en ukesdagbok fra barnet er halvannen til ca. 26 uker gammel.

Fant du det du lette etter?