Nyheter og PreventADALL i media

Nyheter


Mai 2019: Artikkel om snusbruk i svangerskapet

Artikkelen "Stopping when knowing: use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia" ble publisert i European Respiratory Society. Basert på spørreskjemaene i PreventADALL-studien fant vi at 11.3% av kvinnene oppga bruk av snus, røyk eller andre nikotinprodukter under  graviditeten. Snus var det hyppigst brukte produktet med totalt 6.5%. De fleste kvinnene stoppet imidlertid bruk av nikotinprodukter svært tidlig i svangerskapet, de fleste allerede innen graviditetsuke seks. Snusbruken blant de gravide var assosiert med urban bosetting, tidligere personlig eller maternell røykehistorikk og lavere alder.

September 2018: Første artikkel publisert!

Artikkelen "Is amniotic fluid of women with uncomplicated term pregnancies free of bacteria?" ble publisert i American Journal of Obstetrics and Gynecology i september 2018.

28.06.17: Siste baby inkludert og analyser av data fra studien er i gang

Siste PreventADALL baby ble inkludert i studien 11. April i år. Informasjonen fra mor og barnet frem til nyfødtperioden er nå sammenstilt, og de første analysene er i gang. Grunnlagsartikkelen som beskriver studien forventes innsendt til publikasjon tidlig høst 2017. Så snart resultater fra studien publiseres vil et sammendrag legges ut på denne hjemmesiden. 

16.11.16: Første PreventADALL-symposium

Første PreventADALL-symposium ble avholdt 15-16. november i Oslo. Det var totalt 56 deltakere fra Norge, Sverige, England og Sveits. De første data fra analyser som er gjort ble presentert og vi hadde en grundig gjennomgang av planene videre for studien, både med hensyn på hvilke undersøkelser som skal gjøres videre og planer for publisering av innsamlede data.
Foto fra PreventADALL-symposium 2016

31.10.16: Siste gravide kvinne er inkludert i studien!

Vi har idag inkludert studiens aller siste gravide studiedeltakere. Takk til alle dere 2701 kvinner som har blitt med i studien! 

Andre eksterne relevante reportasjer

"Derfor er vi mer allergiske enn før" (video) (Aftenposten  14.8.16)

"Forskere advarer mot å sette barn på allergi-diett" (VG 14.8.16)

"Kraftig økning i allergier" (Aftenposten 11.8.16)

"Babyer skal hjelpe til med å forebygge allergi" (Østlandssendingen nettsak 18.4.16 )

"Gigantisk allergiforskning" (video) (Dagsrevyen 18.4.16, innlegg nr 14)

"Morkaken - den viktigste kaken i ditt liv" (Forskning.no 16.8.16)
Fant du det du lette etter?