Nyheter og PreventADALL i media

Nyheter

28.06.17: Siste baby inkludert og analyser av data fra studien er i gang
Siste PreventADALL baby ble inkludert i studien 11. April i år. Informasjonen fra mor og barnet frem til nyfødtperioden er nå sammenstilt, og de første analysene er i gang. Grunnlagsartikkelen som beskriver studien forventes innsendt til publikasjon tidlig høst 2017. Så snart resultater fra studien publiseres vil et sammendrag legges ut på denne hjemmesiden. 

16.11.16: Første PreventADALL-symposium
Første PreventADALL-symposium ble avholdt 15-16. november i Oslo. Det var totalt 56 deltakere fra Norge, Sverige, England og Sveits. De første data fra analyser som er gjort ble presentert og vi hadde en grundig gjennomgang av planene videre for studien, både med hensyn på hvilke undersøkelser som skal gjøres videre og planer for publisering av innsamlede data.
Foto fra PreventADALL-symposium 2016

31.10.16: Siste gravide kvinne er inkludert i studien!
Vi har idag inkludert studiens aller siste gravide studiedeltakere. Takk til alle dere 2701 kvinner som har blitt med i studien! 

Andre eksterne relevante reportasjer

"Derfor er vi mer allergiske enn før" (video) (Aftenposten  14.8.16)

"Forskere advarer mot å sette barn på allergi-diett" (VG 14.8.16)

"Kraftig økning i allergier" (Aftenposten 11.8.16)

"Babyer skal hjelpe til med å forebygge allergi" (Østlandssendingen nettsak 18.4.16 )

"Gigantisk allergiforskning" (video) (Dagsrevyen 18.4.16, innlegg nr 14)

"Morkaken - den viktigste kaken i ditt liv" (Forskning.no 16.8.16)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.