Nyheter og PreventADALL i media

Nyheter

Februar 2020: Resultat av intervensjon ved 1-års alder

I dagens utgave av The Lancet, torsdag 20.02.20, viser PreventADALL-studien at regelmessig oljebad eller tidlig introduksjon av enkelte matvarer ikke forebygget atopisk eksem ved 1 års alder. Resultatet var uventet, men er støttet av en lignende studie i Storbritannia publisert i samme tidsskrift. På den ene siden er det leit at tiltakene i PreventADALL ikke reduserte risikoen for atopisk eksem. På den andre siden er det kanskje en trøst at daglig oljebad ikke trenger å være en del av en krevende spedbarnsperiode for å forebygge atopisk eksem. 

Det er viktig å presisere at våre resultater dreier seg om å forebygge utvikling av atopisk eksem. Fuktighetsbehandling av huden er en viktig del av behandlingen hos barn med atopisk eksem.

Mer informasjon om resultatene finner du i vårt nyhetsbrev.

"Studie: Babyolje og fuktkrem førebyggjer ikkje eksem"(NRK 20.02.20)

"Fuktgivande hudbehandling till spädbarn förebygger inte atopiskt eksem"

(Karolinska Institutet 20.02.20)

"Oljebad førebygger ikkje atopisk eksem hos spedbarn"

(Folkehelseinstituttet 20.02.20)

"Oljebad forebygger ikke atopisk eksem hos spedbarn, viser Lancet-artikkel"

(Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) 20.02.20)

"Oljebad forebygger ikke atopisk eksem"

(Oslo Universitetssykehus 20.02.20)

"Østfoldinger i unikt forskningsstudie"

(Sykehuset Østfold 20.02.20)

September 2018: Første artikkel publisert!

Artikkelen "Is amniotic fluid of women with uncomplicated term pregnancies free of bacteria?" ble publisert i American Journal of Obstetrics and Gynecology i september 2018.

28.06.17: Siste baby inkludert og analyser av data fra studien er i gang

Siste PreventADALL baby ble inkludert i studien 11. April i år. Informasjonen fra mor og barnet frem til nyfødtperioden er nå sammenstilt, og de første analysene er i gang. Grunnlagsartikkelen som beskriver studien forventes innsendt til publikasjon tidlig høst 2017. Så snart resultater fra studien publiseres vil et sammendrag legges ut på denne hjemmesiden. 

16.11.16: Første PreventADALL-symposium

Første PreventADALL-symposium ble avholdt 15-16. november i Oslo. Det var totalt 56 deltakere fra Norge, Sverige, England og Sveits. De første data fra analyser som er gjort ble presentert og vi hadde en grundig gjennomgang av planene videre for studien, både med hensyn på hvilke undersøkelser som skal gjøres videre og planer for publisering av innsamlede data.
Foto fra PreventADALL-symposium 2016

31.10.16: Siste gravide kvinne er inkludert i studien!

Vi har idag inkludert studiens aller siste gravide studiedeltakere. Takk til alle dere 2701 kvinner som har blitt med i studien! 

Andre eksterne relevante reportasjer


"Studie: Babyolje og fuktkrem førebyggjer ikkje eksem"

(NRK 20.02.20)

"Derfor er vi mer allergiske enn før" (video) (Aftenposten  14.8.16)

"Forskere advarer mot å sette barn på allergi-diett" (VG 14.8.16)

"Kraftig økning i allergier" (Aftenposten 11.8.16)

"Babyer skal hjelpe til med å forebygge allergi" (Østlandssendingen nettsak 18.4.16 )

"Gigantisk allergiforskning" (video) (Dagsrevyen 18.4.16, innlegg nr 14)

"Morkaken - den viktigste kaken i ditt liv" (Forskning.no 16.8.16)
Fant du det du lette etter?