HELSENORGE

Spørsmål og svar

Hvorfor må jeg fylle ut mitt personnummer og barnets fødselsdato på hvert skjema? 

Dette er avgjørende for å kunne knytte sammen opplysninger om deg og barnet fra ulike registreringer. Personnumrene lagres sikkert, og vil ikke fremkomme i noen av databasene som brukes for å analysere data.

Får man svar på prøvene som tas av mor og barn? 

Med unntak av målinger eller tester som avleses når dere er til undersøkelse i studien vil svarene inngå i forskningsdata og ikke være tilgjengelig for dere. Men svar på prikktesting (allergitest), blodtrykk, vekt, lengde og lungefunksjonsundersøkelser av barna får dere svar på ved undersøkelsen. Resultatene på analyser av prøvene av blod, urin, avføring, spytt og hud vil inngå i forskningsdatabasene, men den enkelte vil ikke få svar på utfallet av disse. Prøvene oppbevares i en biobank i frysere på -80 grader C. Dersom barnet kommer til kliniske undersøkelser som avtales på grunn av mistenkt allergi, vil dere motta vanlig epikrise med prøvesvar som ellers når barnet er hos lege.

Kan informasjonen om meg eller mitt barn utleveres til andre parter, som for eksempel forsikringsselskaper, sponsorer eller registre? 

Nei, all informasjon om deg og ditt barn er underlagt streng kontroll og personvern, og vil ikke bli utlevert til parter utenfor forskningsprosjektet, så som forsikringsselskaper, sponsorer eller registre. Analyser av det biologiske materialet vil kunne gjøres av våre samarbeidspartnere, og svar på analyser mottas og lagres ved Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus der de kobles mot annen informasjon om deg/ditt barn. Disse opplysningene er lagret i henhold til strenge sikkerhetsrutiner. Utlevering av data vil kunne skje i tråd med det du/dere har samtykket til, og på en slik måte at du eller ditt barn ikke kan gjenkjennes.

Vil kommersielle sponsorer eie noen av våre opplysninger?

Nei, informasjon om deg og ditt barn vil ikke kunne utleveres til, eller eies av, kommersielle sponsorer. I noen tilfeller er sponsorenes bidrag reagenser eller annet som bidrar til gjennomføring av studien, eller de vil kunne analysere blod/urin eller annet etter avtale. Men sponsorene mottar ikke øvrig informasjon om deltagerne. Svar på analyser mottas og lagres ved Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus der de kobles mot annen informasjon om deg/ditt barn. Disse opplysningen er lagret i henhold til strenge sikkerhetsrutiner.

Er hudpleieproduktene trygge å bruke for babyen?

Badeoljen og kremen som skal brukes i gruppen med hudpleietiltak er trygge å bruke. De inneholder kun milde fettstoffer. De er uten parfyme, konserveringsmidler, fargestoffer eller andre unødige tilsetningsstoffer. Flasken som badeoljen oppbevares i er uten ftalater (miljøgifter).

Dersom man havner i gruppen uten tiltak, må man fullamme i 6 måneder?

I tråd med nasjonale råd mener vi at amming/morsmelk er svært bra for babyen. men i denne studien gir vi ingen spesifikke råd om tiltak utover de to ulike typer tiltak som barna trekkes til. Du oppfordres derfor til å gjøre akkurat det du ville gjort dersom du ikke hadde vært med i studien. Husk bare å registrere hva du gjør i ukedagboken. 

Hva med amming? 

Deltakelse i studien vil ikke påvirke din amming av barnet, du skal amme barnet som du ville gjort dersom du ikke var med i studien.

Vil tidlig introduksjon av mat påvirke ammingen?
Nei, i denne studien skal noen av barna få en tidlig smak på ulike matvarer, og det vil ikke føre til noen ernæringsmessig konsekvens for barnet. Du står fritt til å gi mer av matvarene om du ønsker, og for øvrig gi barnet den maten du ville gjort dersom du ikke var med i studien.

Hva skjer dersom barnet mitt (eller en i nær familie) allerede er allergisk mot en av matvarene som skal introduseres tidlig?

Alle barna som er trukket til å delta i tiltaket tidlig introduksjon av matvarer vil få første smak av peanøtt ved studiesykehuset. Dersom noen i den nærmeste familien har alvorlig matallergi bør du ta kontakt med oss. Vi kan da tilby at den relevante matvaren (peanøtt, melk, hvete, egg) introduseres første gang på barneavdelingen.

Hvordan kan jeg finne ut/vite om mitt barn har en allergi?

Dersom du mistenker at barnet har allergisk reaksjon til mat bør du kontakte ditt lokale studieteam. Vi vil da først diskutere på telefon, og eventuelt gjøre en avtale for utredning av barnet ditt.

Koster det noe å være med i studien?

Det er ingen kostnader forbundet med deltakelse i studien utover tidsbruken. Dersom barnet er i badegruppen vil man få utdelt olje og fet krem fra studien.

Er det frivillig å være med i denne studien?

Deltakelse, undersøkelser og tiltak i studien er frivillig. Du står fritt til å trekke deg når som helst uten å oppgi årsak. Du og ditt barn vil motta samme standard på helsetjenester som du ellers ville ha fått, selv om du ikke ønsker å delta eller trekker deg fra studien.

Hva skjer med prøvene og informasjonen om mor og barn (personvern)?

Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Hver deltaker får en kode som kobles mot prøvene, og opplysningene vil kun autorisert personell har adgang til. Det vil ikke være mulig å identifisere mor eller barnet i resultatene av studien når disse publiseres.

Resultater av prøver fra blod, avføring, urin, spytt og hud vil analyseres anonymt, og resultatet vil ikke bli formidlet til studiedeltakere. Undersøkelsene ved 3, 6, 12, 24 og 36 måneder vil utføres på studiesykehuset og resultatene av lungefunksjonstesting, prikktesting og vanlig legeundersøkelse vil foreldre få svar på der og da. For barn som har tegn til, eller etablert sykdom, blir informasjonen journalført og formidlet til fastlege og eventuelt annet relevant helsepersonell, etter avtale med foresatte. Alle som er med på å gjennomføre denne studien har taushetsplikt.

Fant du det du lette etter?