PreventADALL studieteam bilder

​Oslo Universitetssykehus

Foto av Karin CL Carlsen

Karin Cecilie Lødrup Carlsen
Prosjektleder
Forskningsleder Barne- og ungdomsklinikken
Professor Dr. Med. Overlege, barnesykdommerFoto av Kai-Håkon Carlsen

Kai-Håkon Carlsen
Professor Dr. Med.
Overlege, barnesykdommer
 

 

 

 

Foto av Håvard O. Skjerven

Håvard Ove Skjeven
Daglig leder, PreventADALL-studien Oslo
Dr. Med., Post Doc.
Spesialist i barnesykdommer

 

 

 

Foto Thea A. Fatnes

Thea Aspelund Fatnes
Leder for biobanken
Bioingenør

 

 

 
 

Foto av Eva M. Rehbinder

Eva Maria Rehbinder

Klinisk stipendiat
Lege i spesialisering, hudsykdommer

 

 

 
 

Foto Hrefna K. Gudmundsdottir

Hrefna Katrín Guðmundsdóttir
Klinisk stipendiat
Lege i spesialisering, barnesykdommer
 

 

 

 

Foto Karen Eline S Bains

Karen Eline Stensby Bains
Stipendiat
Lege
 

 

 

 

Foto Ina Kreyberg 

Ina Kreyberg
Stipendiat
Lege
 

 

 

Foto av Live S Nordhagen

Live Solveig Nordhagen
Stipendiat
Helsesøster, høyskolelektor

 

 

 
 

Foto av mari R Kjendsli

Mari Rønning Kjendsli
Forskningssykepleier
Helsesøster

 

 

 

 

Foto av Malen Gudbrandsgard

Malén Gudbrandsgard
Forskningskonsulent
Bachelor i ernæringsfysiologi

 

 

 
 

Foto av Kim A Endre

Kim Advocaat Endre
Stipendiat
Lege i spesialisering, hudsykdommer

 

 

 
 

Foto av Peder A Granlund

Peder Annæus Granlund
Forskerlinjestudent
Medisinerstudent

 

 

 
 

Foto av Carina M Schinagl

Carina Madelen Schinagl
Stipendiat
Lege i spesialisering, barnesykdommer
 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold Kalenes

Jon Lunde
Daglig leder PreventADALL-studien Østfold
Overlege, barnesykdommer

Foto av Sigrid Skjelmo

Sigrid Skjelmo
Forskningssykepleier
Jordmor

 

 

 

 

Johanna Sandra Marie Wiik
Stipendiat
Overlege, fødselshjelp- og kvinnesykdommer

Line Normann Kvenshagen
Forskningsmedarbeider
Lege i spesialisering, barnesykdommer

Magdalena Værnesbranden
Stipendiat
Lege i spesialisering, fødseshjelp- og kvinnesykdommer

Karolinska Universitetssjukhus Stockholm

Foto Björn Nordlund

Björn Nordlund
Daglig leder PreventADALL-studien Stockholm
Post Doc
Barnsjuksköterska

 

 
 

Foto av Caroline O Mägi

Caroline Olsson Mägi
Doktorand
Barnsjuksköterska

 

 

 
 

Foto av Ellen Tegnerud 

Ellen Tegnerud
Forskningssykepleier
Barnsjuksköterska og BSc

Fant du det du lette etter?