PreventADALL studieteam bilder

​Oslo Universitetssykehus

Foto av Karin CL Carlsen

Karin Cecilie Lødrup Carlsen
Prosjektleder
Forskningsleder Barne- og ungdomsklinikken
Professor Dr. Med. Overlege, barnesykdommerFoto av Kai-Håkon Carlsen

Kai-Håkon Carlsen
Professor Dr. Med.
Overlege, barnesykdommer
 

 

 

 

Foto av Håvard O. Skjerven

Håvard Ove Skjeven
Daglig leder, PreventADALL-studien Oslo
Dr. Med., Post Doc.
Spesialist i barnesykdommer

 

 

 

Foto Thea A. Fatnes

Thea Aspelund Fatnes
Leder for biobanken
Bioingenør

 

 

 
 

Foto av Eva M. Rehbinder

Eva Maria Rehbinder

Klinisk stipendiat
Lege i spesialisering, hudsykdommer

 

 

 
 

Foto Hrefna K. Gudmundsdottir

Hrefna Katrín Guðmundsdóttir
Klinisk stipendiat
Lege i spesialisering, barnesykdommer
 

 

 

 

Foto Karen Eline S Bains

Karen Eline Stensby Bains
Stipendiat
Lege
 

 

 

 

Foto Ina Kreyberg 

Ina Kreyberg
Stipendiat
Lege
 

 

 

Foto av Live S Nordhagen

Live Solveig Nordhagen
Stipendiat
Helsesøster, høyskolelektor

 

 

 
 

Foto av mari R Kjendsli

Mari Rønning Kjendsli
Forskningssykepleier
Helsesøster

 

 

 

 

Foto av Malen Gudbrandsgard

Malén Gudbrandsgard
Forskningskonsulent
Bachelor i ernæringsfysiologi

 

 

 
 

Foto av Kim A Endre

Kim Advocaat Endre
Stipendiat
Lege i spesialisering, hudsykdommer

 

 

 
 

Foto av Peder A Granlund

Peder Annæus Granlund
Forskerlinjestudent
Medisinerstudent

 

 

 
 

Foto av Carina M Schinagl

Carina Madelen Schinagl
Stipendiat
Lege i spesialisering, barnesykdommer
 

 

 

 

 

Sykehuset Østfold Kalenes

Jon Lunde
Daglig leder PreventADALL-studien Østfold
Overlege, barnesykdommer

Foto av Sigrid Skjelmo

Sigrid Skjelmo
Forskningssykepleier
Jordmor

 

 

 

 

Johanna Sandra Marie Wiik
Stipendiat
Overlege, fødselshjelp- og kvinnesykdommer

Line Normann Kvenshagen
Forskningsmedarbeider
Lege i spesialisering, barnesykdommer

Magdalena Værnesbranden
Stipendiat
Lege i spesialisering, fødseshjelp- og kvinnesykdommer

Karolinska Universitetssjukhus Stockholm

Foto Björn Nordlund

Björn Nordlund
Daglig leder PreventADALL-studien Stockholm
Post Doc
Barnsjuksköterska

 

 
 

Foto av Caroline O Mägi

Caroline Olsson Mägi
Doktorand
Barnsjuksköterska

 

 

 
 

Foto av Ellen Tegnerud 

Ellen Tegnerud
Forskningssykepleier
Barnsjuksköterska og BSc

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.