Resultater i PreventADALL

Her finner du resultater og publiserte artikler knyttet til forskningsprosjektet PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies).

Publiserte artikler knyttet til forskningsprosjektet PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies).

Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children - the PreventADALL study

Denne første artikkelen fra PreventADALL-studien, beskriver denne store randomiserte kontrollerte, prospektive generelle mor-barn kohortstudien. Den ble etablert ved 18 ukers graviditet og er planlagt for oppfølgingsundersøkelser hos barnet helt til voksen alder. Artikkelen beskriver bakgrunnen, målene, metodene for studien, den inkluderte kohorten, bestående av 2701 gravide kvinner 2397 mor-barn par. Rekrutteringen av kvinnene ble fullført i løpet av 22 måneder fra desember 2014, og den siste babyen ble født i april 2017. Studien er unik innen primær forebygging av allergi men en 2x2 intervensjonsstrategi som er rettet både mot hud og mage-tarm.

Carlsen, K. C. L, *Rehbinder, E. M, *Skjerven, H. O, Carlsen, M. H, Fatnes, T. A Fugelli, P, Granum, B, Haugen, G, Hedlin, G, Jonassen, C. M, Landrø, L, Lunde, J, Marsland, B. J, Nordlund, B, Rudi, K, Sjøborg, K, Söderhäll, C, Staff, A. C, Vettukattil, R, Carlsen, K. H. *Equal contribution. Allergy. 2018; DOI: 10.1111/all.13468

Is amniotic fluid of women with uncomplicated term pregnancies free of bacteria

Nylig har flere studier utfordret synet om at fostervann ikke har levende bakteriesamfunn i ukompliserte svangerskap. I denne artikkelen presenterer vi våre funn som støtter et sterilt fostervann frem til begynnelsen av fødselen.

Rehbinder, E. M, *Lodrup Carlsen, K. C, *Staff, A. C, Angell, I. L., Landrø, L, Hilde, K., Gaustad, P, Rudi, K. *Equal contribution. Am J Obstet Gynecol. 2018; DOI: 10.1016/j.ajog.2018.05.028

Stopping when knowing; use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia

Basert på spørreskjemaene i PreventADALL-studien fant vi at 11.3% av kvinnene oppga bruk av snus, røyk eller andre nikotinprodukter under  graviditeten. Snus var det hyppigst brukte produktet med totalt 6.5%. De fleste kvinnene stoppet imidlertid bruk av nikotinprodukter svært tidlig i svangerskapet, de fleste allerede innen graviditetsuke seks. Snusbruken blant de gravide var assosiert med urban bosetting, tidligere personlig eller maternell røykehistorikk og lavere alder.

Dry skin and skin barrier in early infancy

I denne artikkelen presenterer vi funn hos tre måneder gamle spedbarn, der 59% hadde tørr hud, oftest observert på kinnene og ekstensorflatene på ekstremitetene. Tørr hud uten tilstedeværelse av klinisk eksem ble observert hos 47% av spedbarna og var signifikant assosiert med redusert hudbarrierefunksjon (målt med transepidermalt vanntap) enn hos spedbarn uten tilstedeværelse av tørr hud eller klinisk eksem. Den reduserte hudbarrierefunksjonen så ut til å være mer uttalt hos spedbarn med samtidig tørr hud i kinnene og ekstensorområdene.

*Rehbinder, E. M, *Winger, A. J, Landrø, L, Asarnoj, A, Berents, T. L, Carlsen, K. H Hedlin, G, Jonassen, C. M, Nordlund, B, Sandvik, L, Skjerven, H. O, Söderhäll, C, Vettukattil, R, Carlsen, K. C. L. *Equal contribution. Br J Dermatol. 2019; DOI: 10.1111/bjd.17626

Predicting skin barrier dysfunction and atopic dermatitis in early infancy

Redusert hudbarriere har vist seg å gå foran atopisk eksem. Tørr hud er assosiert med høyere vanntap gjennom huden. Artikkelen avslører særegne faktorer som er prediktive for tørr hud, høyt vanntap og atopisk eksem ved 3 måneders alder. Tørr hud ved 3 måneder var prediktivt for atopisk eksem tre måneder senere. Å gjenkjenne prediktive faktorer for atopisk eksem tidlig i livet, kan bidra til en eventuell mer målrettet primærforebygging av atopisk eksem.

Rehbinder, E. M, Endre, K.A, Carlsen, K. C. L, Asarnoj, A, Bains, K.E.S, Berents, T. L, Carlsen, K. H, Gudmundsdóttir, H.K, Haugen, G, Hedlin, G, Kreyberg, I, Nordhagen, L, S, Nordlund, B, Sandvik, L, Saunders, C, M, Skjerven, H. O, Söderhäll, Staff, A.C, Vettukattil, R, Værnesbranden, M.R, Landrø, L. Manuscript accepted 17.09.19 in JACI: In Practice

Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial

I vårt nyhetsbrev kan du lese om resultatene og her kan du lese hele artikkelen.

Allergic disease and risk of stress in pregnant women: a PreventADALL study

Stress hos mor under svangerskapet kan påvirke mor og barn på sikt. I dette arbeidet kartla vi først stressnivå i svangerskapet, og videre undersøkte vi om mors allergisk sykdom hadde sammenheng med stressnivå.
Stress ble kartlagt ved et internasjonalt verktøy med 14 spørsmål (percieved stress scale-PSS) besvart ved ca 18 uker og 34 uker svangerskap.

Av alle 2164 som besvarte begge spørreskjema hadde 15% høyt stressnivå (minst 29 poeng på skala fra 0-56) ved 18 uker og 13% ved 34 uker.
Symptomer fra astma, atopisk eksem, allergisk rhinitt («høysnue») og matallergi hadde sammenheng med høyere stressnivå under svangerskapet.
Resultatene vil følges opp i videre studier for å undersøke stress nivå i svangerskapet og sykdom hos barnet.

Caroline-Aleksi Olsson Mägi, Anders Bjerg Bäcklund, Karin Lødrup Carlsen, Catarina Almqvist, Kai-Håkon Carlsen, Berit Granum, Guttorm Haugen, Katarina Hilde, Oda C. Lødrup Carlsen, Christine Monceyron Jonassen, Eva Maria Rehbinder, Katrine D. Sjøborg, Håvard Skjerven, Anne Cathrine Staff, Riyas Vettukattil, Cilla Söderhäll, Björn Nordlund on behalf of the study group in ERJ Open Research  2020  6:  00175-2020;  DOI: 10.1183/23120541.00175-2020

 

Fant du det du lette etter?