Resultater i PreventADALL

Her finner du resultater og publiserte artikler knyttet til forskningsprosjektet PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies).

Artiklene som er åpent tilgjengelig ligger som pdf-filer. Dersom du ønsker å lese de øvrige artiklene, ta kontakt med oss på preventadall@ous-hf.no.

Publiserte artikler knyttet til forskningsprosjektet PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies).

Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children - the PreventADALL study

Denne første artikkelen fra PreventADALL-studien, beskriver denne store randomiserte kontrollerte, prospektive generelle mor-barn kohortstudien. Den ble etablert ved 18 ukers graviditet og er planlagt for oppfølgingsundersøkelser hos barnet helt til voksen alder. Artikkelen beskriver bakgrunnen, målene, metodene for studien, den inkluderte kohorten, bestående av 2701 gravide kvinner 2397 mor-barn par. Rekrutteringen av kvinnene ble fullført i løpet av 22 måneder fra desember 2014, og den siste babyen ble født i april 2017. Studien er unik innen primær forebygging av allergi men en 2x2 intervensjonsstrategi som er rettet både mot hud og mage-tarm.

Carlsen, K. C. L, *Rehbinder, E. M, *Skjerven, H. O, Carlsen, M. H, Fatnes, T. A Fugelli, P, Granum, B, Haugen, G, Hedlin, G, Jonassen, C. M, Landrø, L, Lunde, J, Marsland, B. J, Nordlund, B, Rudi, K, Sjøborg, K, Söderhäll, C, Staff, A. C, Vettukattil, R, Carlsen, K. H. *Equal contribution. Allergy. 2018; DOI: 10.1111/all.13468

Les artikkelen her

Is amniotic fluid of women with uncomplicated term pregnancies free of bacteria

Nylig har flere studier utfordret synet om at fostervann ikke har levende bakteriesamfunn i ukompliserte svangerskap. I denne artikkelen presenterer vi våre funn som støtter et sterilt fostervann frem til begynnelsen av fødselen.

Rehbinder, E. M, *Lodrup Carlsen, K. C, *Staff, A. C, Angell, I. L., Landrø, L, Hilde, K., Gaustad, P, Rudi, K. *Equal contribution. Am J Obstet Gynecol. 2018; DOI: 10.1016/j.ajog.2018.05.028

Les artikkelen her

Stopping when knowing; use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia

Mens røyking blant gravide faller, har forekomsten av snusbruk har vært lite rapportert. Basert på spørreskjemaene fant vi at 11.3% av kvinnene oppga bruk av snus, røyk eller andre nikotinprodukter under graviditeten. Snus var det hyppigst brukte produktet med totalt 6.5%. De fleste kvinnene stoppet imidlertid bruk av nikotinprodukter svært tidlig i svangerskapet, majoriteten allerede innen graviditetsuke seks. Snusbruken blant de gravide var assosiert med urban bosetting, tidligere personlig eller maternell røykehistorikk og lavere alder.

Ina Kreyberg, Karen Eline S. Bains, Kai-Håkon Carlsen, Berit Granum, Hrefna Katrín Gudmundsdóttir, Guttorm Haugen, Gunilla Hedlin, Katarina Hilde, Christine M. Jonassen, Live S. Nordhagen, Björn Nordlund, Katrine D. Sjøborg, Håvard O. Skjerven, Anne C. Staff, Cilla Söderhäll, Riyas M. Vettukatil, and Karin C. Lødrup Carlsen. ERJ Open Res, 2019 Apr 8;5(2):00197-2018. doi: 10.1183/23120541.00197-2018. eCollection 2019 Apr. PMID: 30972353

Les artikkelen her

Dry skin and skin barrier in early infancy

I denne artikkelen presenterer vi funn hos tre måneder gamle spedbarn, der 59% hadde tørr hud, oftest observert på kinnene og ekstensorflatene på ekstremitetene. Tørr hud uten tilstedeværelse av klinisk eksem ble observert hos 47% av spedbarna og var signifikant assosiert med redusert hudbarrierefunksjon (målt med transepidermalt vanntap) enn hos spedbarn uten tilstedeværelse av tørr hud eller klinisk eksem. Den reduserte hudbarrierefunksjonen så ut til å være mer uttalt hos spedbarn med samtidig tørr hud i kinnene og ekstensorområdene.

*Rehbinder, E. M, *Winger, A. J, Landrø, L, Asarnoj, A, Berents, T. L, Carlsen, K. H Hedlin, G, Jonassen, C. M, Nordlund, B, Sandvik, L, Skjerven, H. O, Söderhäll, C, Vettukattil, R, Carlsen, K. C. L. *Equal contribution. Br J Dermatol. 2019; DOI: 10.1111/bjd.17626

Les artikkelen her

Predicting skin barrier dysfunction and atopic dermatitis in early infancy

Redusert hudbarriere har vist seg å gå foran atopisk eksem. Tørr hud er assosiert med høyere vanntap gjennom huden. Artikkelen avslører særegne faktorer som er prediktive for tørr hud, høyt vanntap og atopisk eksem ved 3 måneders alder. Tørr hud ved 3 måneder var prediktivt for atopisk eksem tre måneder senere. Å gjenkjenne prediktive faktorer for atopisk eksem tidlig i livet, kan bidra til en eventuell mer målrettet primærforebygging av atopisk eksem.

Rehbinder, E. M, Endre, K.A, Carlsen, K. C. L, Asarnoj, A, Bains, K.E.S, Berents, T. L, Carlsen, K. H, Gudmundsdóttir, H.K, Haugen, G, Hedlin, G, Kreyberg, I, Nordhagen, L, S, Nordlund, B, Sandvik, L, Saunders, C, M, Skjerven, H. O, Söderhäll, Staff, A.C, Vettukattil, R, Værnesbranden, M.R, Landrø, L. Manuscript accepted 17.09.19 in JACI: In Practice

Les artikkelen her

Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial

I vårt nyhetsbrev fra februar 2020 kan du lese om resultatene og her kan du lese hele artikkelen.

Allergic disease and risk of stress in pregnant women: a PreventADALL study

Stress hos mor under svangerskapet kan påvirke mor og barn på sikt. I dette arbeidet kartla vi først stressnivå i svangerskapet, og videre undersøkte vi om mors allergisk sykdom hadde sammenheng med stressnivå.
Stress ble kartlagt ved et internasjonalt verktøy med 14 spørsmål (percieved stress scale-PSS) besvart ved ca 18 uker og 34 uker svangerskap.

Av alle 2164 som besvarte begge spørreskjema hadde 15% høyt stressnivå (minst 29 poeng på skala fra 0-56) ved 18 uker og 13% ved 34 uker.
Symptomer fra astma, atopisk eksem, allergisk rhinitt («høysnue») og matallergi hadde sammenheng med høyere stressnivå under svangerskapet.
Resultatene vil følges opp i videre studier for å undersøke stress nivå i svangerskapet og sykdom hos barnet.

Caroline-Aleksi Olsson Mägi, Anders Bjerg Bäcklund, Karin Lødrup Carlsen, Catarina Almqvist, Kai-Håkon Carlsen, Berit Granum, Guttorm Haugen, Katarina Hilde, Oda C. Lødrup Carlsen, Christine Monceyron Jonassen, Eva Maria Rehbinder, Katrine D. Sjøborg, Håvard Skjerven, Anne Cathrine Staff, Riyas Vettukattil, Cilla Söderhäll, Björn Nordlund on behalf of the study group in ERJ Open Research  2020  6:  00175-2020;  DOI: 10.1183/23120541.00175-2020

Les artikkelen her

Snus in pregnancy and infant birth size: a mother–child birth cohort study              

I denne artikkelen undersøkte vi om mors snusbruk i svangerskapet hadde noe effekt på barnets størrelse ved fødsel. Dette baserte vi på informasjon fra spørreskjemaene og målinger av barnet ved fødsel. Vi fant ingen effekt av tidlig snusbruk på barnets størrelse, men vi kan ikke si noe om potensielle effekter av videre bruk gjennom svangerskapet da de fleste kvinnene som brukte snus sluttet innen graviditetsuke seks.

Ina Kreyberg, Katarina Hilde, Karen Eline S. Bains, Kai-Håkon Carlsen, Berit Granum, Guttorm Haugen, Gunilla Hedlin, Christine M. Jonassen, Live S. Nordhagen, Björn Nordlund, Corina S. Rueegg, Katrine D. Sjøborg, Håvard O. Skjerven, Anne C. Staff, Riyas Vettukattil, and Karin C. Lødrup Carlsen. ERJ Open Research, 2019 Dec 2;5(4):00255-2019. doi: 10.1183/23120541.00255-2019. eCollection 2019 Oct. PMID: 31803771

Les artikkelen her

Maternal use of nicotine products and breastfeeding 3 months postpartum

I denne studien undersøkte vi bruk av nikotinprodukter 3 måneder etter fødselen og fant at 5.6 % brukte snus eller røykte. Av de som ikke ammet var det flere som brukte snus eller røykte, enn blant de som full ammet eller delvis ammet. Bruk av snus eller røyking etter fødselen var assosierte med bruk før graviteten og i graviditeten.

L. S. Nordhagen, I. Kreyberg, K. E. S. Bains, K.H. Carlsen, K. Glavin, H. O. Skjerven, M. C. Småstuen, K. Hilde, B. Nordlund, R. Vettukattil, G. Hedlin, B. Granum, C. M. Jonassen, H. K. Gudmundsdóttir, G. Haugen, E. M. Rehbinder, C. Söderhäll, A. C. Staff, K. C. L. Carlsen. Acta Pædiatrica. 2020; DOI:10.1111/apa.15299

Les artikkelen her

Butyrate levels in the transition from an infant- to an adult-like gut microbiota correlate with bacterial networks associated with Eubacterium Rectale and Ruminococcus Gnavus

Morten Nilsen 1,*, Carina Madelen Saunders 2,3,*, Inga Leena Angell 1, Magnus Ø. Arntzen 1, Karin C. Lødrup Carlsen 2,3, Kai-Håkon Carlsen 2,3, Guttorm Haugen 3,4, Live Heldal Hagen 1, Monica H. Carlsen 5, Gunilla Hedlin 6,7, Christine Monceyron Jonassen 1,8, Björn Nordlund 6,7, Eva Maria Rehbinder 3,9, Håvard O. Skjerven 2,3, Lars Snipen 1, Anne Cathrine Sta 3,4, Riyas Vettukattil 2,3 and Knut Rudi 1. Genes 2020, 11(11), 1245; https://doi.org/10.3390/genes11111245

 Fant du det du lette etter?