Undersøkelser av barna


•Vi ønsker å undersøke og ta prøver av alle barna i studien ved 3, 6, 12, 24 og 36 måneder, og deretter med noen års mellomrom.
•Innkalling til time kommer på e-post.
•Kontrollene skjer ved Barneavdelingene ved Ullevål universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska Universitetssjukhus.
•Barnet skal fortrinnsvis ikke bades eller smøres med fuktighetskrem de siste 24 timene før kontrollene. Det er lurt å ta med et teppe da barnet må være avkledd en periode i forbindelse med noen av undersøkelsene.
•Forventet tidsbruk er omkring 1 time (1 time og 15 min ved 1 års kontrollen, og 45 minutter ved 2 års kontrollen).
•Alle undersøkelsene er frivillig, og foreldre kan si ifra dersom det er noe de ikke ønsker at barnet skal undersøkes for.
•Undersøkelsene er ikke smertefulle foruten blodprøve og noen ganger prikktesting. Ved blodprøvetakning setter vi på bedøvelseskrem i forkant. Ved prikktest presses en spiss lansett ned i huden på bøyesidene av underarmene, og noen barn synes dette er ubehagelig.

 Dette undersøkes på kontrollene

•Lungefunksjon
•Blodtrykk
•Penselprøve på hud
•Vanntap over hudbarrieren (TEWL – TransEpidermalWaterLoss)
•Antropometriske mål (lengde, vekt, omkrets arm, brystkasse, mage, hode)
•Urinprøve
•Prikktest (6, 12 og 24 mnd)
•Blodprøve (3, 6, 12, 24 mnd)
•Morsmelkinnsamling (hjemme, fra noen mødre, tas med til 6 måneders kontrollen, dette avtales på 3 måneders kontrollen)
•Avføring og spyttprøve (hjemme, sendes til oss etter hver kontroll)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.