Undersøkelser av barna

•Vi ønsker å undersøke og ta prøver av alle barna i studien ved 3, 6, 12, 24 og 36 måneder, og deretter med noen års mellomrom.
•Innkalling til time kommer på e-post.
•Kontrollene skjer ved Barneavdelingene ved Ullevål universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Karolinska Universitetssjukhus.
Barnet skal fortrinnsvis ikke bades eller smøres med fuktighetskrem de siste 24 timene før kontrollene.
•Forventet tidsbruk er omkring 1 time og 15 min (45 minutter ved 2 års kontrollen).
•Alle undersøkelsene er frivillig, og foreldre kan si ifra dersom det er noe de ikke ønsker at barnet skal undersøkes for.
•Undersøkelsene er ikke smertefulle foruten blodprøve og noen ganger prikktesting. Ved blodprøvetakning legger vi på bedøvelseskrem i forkant. En prikktest gjennomføres ved at ulike allergener prikkes ned i huden på underarmen med en lansett.

Dette undersøkes på kontrollene

24mnd / 2år: 

 • antropometriske mål (høyde, vekt, omkrets av armen)          
 • vurdering av huden
 • blodprøve

36mnd / 3år:                                                                                                    

 • lungefunksjon
 • blodtrykk
 • penselprøve på hud
 • vanntap over hudbarrieren (TEWL – TransEpidermalWaterLoss)
 • antropometriske mål (lengde, vekt, omkrets arm, brystkasse, mage, hode)
 • klinisk undersøkelse
 • prikktest
 • blodprøve
 • avføring og spyttprøve (hjemme, sendes til oss etter kontrollen)
Fant du det du lette etter?