HELSENORGE
Ekspertsykehuset

RS-virus - ikke barnets beste venn

RS-viruset er et svært vanlig forkjølelsesvirus som vi alle får i løpet av livet. For de fleste er RS-viruset helt ufarlig og vi opplever det kun som en lett forkjølelse som går over i løpet av noen dager.

Bilde av Helle
Helle er med i RS-studien. Bildene er tatt med tillatelse fra familien. Foto: Tove Nyenget, OUS.

​Tekst: Tove Nyenget, studiesykepleier, Pedriatrisk forskningsinstitutt, Barne- og ungdomsklinikken (BAR), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Med tillatelse fra familien, Tove Nyenget, OUS.

For noen av de minste barna og noen barn med for eksempel lunge- eller hjertesykdom kan RS-virus føre til alvorlig pustebesvær. Hver vinter er det noen barn som må ligge på respirator for å komme seg gjennom RS-sykdommen.

Bilde av Helle på OUS
Helle på besøk hos Tove i Klinisk Forskningspost Barn.

Dette er noe vi ønsker å unngå og det forskes derfor mye på nye medisiner som kan beskytte særlig de barna som vi vet tåler RS-viruset dårligere. Foreløpig finnes det dessverre ingen vaksine mot RS-viruset.

Prøve ut nytt medikament

Vi på Klinisk forskningspost for barn ved OUS ble derfor glad da vi ble spurt om å være med i en legemiddelstudie der man skal prøve ut et nytt medikament som kan beskytte mot RS-virus.

I dag finnes det ett medikament som kan gis for å forebygge RS-infeksjon, og dette medikamentet må gis som en sprøyte i låret cirka hver 4. uke gjennom vinteren.

I denne nye studien tester vi denne medisinen mot en ny medisin som kun trenger å gis én en gang før RS-sesongen starter, og som virker hele sesongen uten påfyllingsdoser underveis.

Studien startet opp rett før jul 2021 og i dag kommer Helle på 3. oppfølgingsbesøk etter at hun ble inkludert i studien i starten av januar.

Helle blir med i forskningsprosjektet

Helle ble født ekstremt prematurt. Derfor har hun umodne lunger,  og økt risiko for alvorlig form for RS-infeksjon.

Bilde av Helle
Med tillatelse fra familien.

Foreldrene til Helle var svært positive til å delta i studien og takket ja til å bli med. De har vært tydelige på at de er veldig positive til forskning og som mor sa:

"Om dette ikke hjelper Helle direkte så kan det hjelpe andre barn i samme situasjon senere".

Under besøket blir Helle undersøkt nøye av overlege, Mari. Hun blir målt og veid og vi går gjennom hvordan hverdagen hjemme går nå og om det er noe foreldrene er bekymret for eller lurer på. Helle er nå ei frisk og fin jente som vokser og utvikler seg som hun skal etter en litt tøff start som alt for tidlig født.

Vi tar blodprøver som sendes til legemiddelfirmaet som har ansvaret for studien + vanlige blodprøver som analyseres på sykehuset for å se at alt er bra.

Bilde av Helle
Med tillatelse fra familien.

Elektronisk dagbok

I studien legger foreldrene ukentlig inn data i en elektronisk dagbok. Der loggfører de om barnet har symptomer på luftveisinfeksjon eller ikke.

Jeg sjekker dataene og tar kontakt med familien hvis jeg ser at det er noe som gir grunn til å mistenke at en luftveisinfeksjon kan være på gang.

Terskelen for foreldrene til å ta kontakt skal være lav og vi tar barnet inn til en sjekk med en gang hvis barnet får luftveissymptomer. Dette er viktig for å se om medisinen virker som man håper og tror.

Når man er med i en legemiddelstudie får man svært tett oppfølging og det oppleves for de aller fleste som veldig trygt.

Her kan du lese mer om studien:

RSV-infeksjon – forebygging hos nyfødte med økt risiko for alvorlig sykdom - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)


Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset her!


 

Fant du det du lette etter?