Vil du jobbe som spesialsykepleier?

Pasientene ved Oslo universitetssykehus har ofte sammensatte og komplekse sykdomsbilder som krever spesialisert sykepleie. Dette genererer et spennende samarbeid på tvers av klinikker og avdelinger. Som spesialsykepleier hos oss blir du et viktig medlem av Norges største sykehus-team.

 

Hør hvorfor operasjonssykepleier Cathrine Nordahl Hanssen og anestesisykepleier Ingrid Von Zernichow valgte å bli spesialsykepleiere ved Oslo universitetssykehus i denne filmen!

 

Våre ledige stillinger

Vi har til enhver tid mange spennende stillinger ledig innen de fleste spesialiteter.


Se våre ledige stillinger her
 

Hvordan bli spesialsykepleier

For å bli spesialsykepleier må du først være autorisert sykepleier med bachelorgrad. Sykepleierutdanningen er treårig, og tilbys ved en rekke høgskoler. Her kan du lese mer om alle de spennende videreutdanningene som tilbys.  

Utdanningsstillinger

OUS har et tilbud om utdanningsstillinger for sykepleiere i utvalgte videreutdanning som et av flere tiltak for å sikre kompetent bemanning. Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys tariffestet minstelønn som sykepleier under utdanning mot en bindingstid etter endt utdanning. Søknadsprosessen er en samordnet prosess mellom aktuelle høgskoler og OUS.

Mer informasjon om søkeprosessen, avlønning, krav og forpliktelser, samt bindingstid (pdf)

Har du spørsmål om utdanning eller utdanningsstillinger, ta kontakt med Avdeling for kompetanseutvikling ved spesialrådgiver Lise Melbye på telefon 230 75168 eller send epost