Kommunikasjonsstab

Kommunikasjonsstaben ved Oslo universitetssykehus arbeider helhetlig med kommunikasjon for å bidra til trygghet, tilgjengelighet og god utvikling for pasienter og pårørende, medarbeidere og storsamfunn.
Les mer om Kommunikasjonsstab

Kommunikasjonsstab

Kommunikasjonsstaben ved Oslo universitetssykehus har ansvar for strategisk kommunikasjonsarbeid for hele sykehuset. Staben er pådriver for god dialog mellom sykehus og brukere, og arbeider helhetlig med kommunikasjon for å bidra til åpenhet, tilgjengelighet og trygghet for pasienter og pårørende, medarbeidere og samfunnet rundt.

Kommunikasjonsstaben har ansvar innen pasientinformasjon, ansatte-informasjon, kommunikasjonsstøtte til ledelsen og mediekontakt.

Kommunikasjonsstaben har redaktøransvaret for sykehusets intranett, internettsider, og sykehuskontoer på sosiale medier. Staben har også asvaret for sykehuset Visuelle profil (grafisk profilprogram).

Staben forvalter sykehusets overordnede kommunikasjonsstrategi (ehandboken.ous-hf.no)

For å ivareta at sykehuset kommuniserer godt er staben i dag delt inn i  fire faglige team:

  • Bidra til at pasientene og pårørende er trygge og har tillit til Oslo universitetssykehus og legge til rette for god pasientdialog og digital helseinformasjon
  • Bidra til at medarbeidere trives ved Oslo universitetssykehus og er stolte av arbeidsplassen sin og profilering ovenfor fremtidens arbeidskraft ·
  • Ekspertsykehuset - synliggjøre at Oslo universitetssykehus er ledende innen forskning, utdanning og innovasjon
  • Legge til rette for at Oslo universitetssykehus deltar i samfunnsdebatten og god mediehåndtering

Henvendelser fra media 

På mediasiden inner du nærmere opplysninger om mediehenvendelser til Oslo universitetssykehus. Her finner du også informasjon om melding av pasientskader, offentlig postjournal, visuell profil,  sosiale medier og fotografering og filming.


Annelene-foss-svingen-2015.jpg
 Annelene Foss Svingen

Kommunikasjonsdirektør
Mobil 957 60 737

E-post:  ansvin@ous-hf.no

_____________________________________________

Medievakter:

Vakthavende medievakt kan treffes på 992 16 550. Se informasjon over.

Anders Bayer.jpg
Anders Bayer

Kommunikasjonsrådgiver og medievakt

Mobil 928 04 166 / Kontor 23 02 60 52
E-post: anders.bayer@ous-hf.no

hedda-holth-100px.jpg
Hedda Holth

Kommunikasjonsrådgiver og medievakt

Mobil 901 44 941 / Kontor 23 01 69 16
E-post: hedda.holth@ous-hf.no

Nina Olkvam.jpg
Nina Cecilie Olkvam

Medie- og kommunikasjonsrådgivning, nyhetsredaktør internett, medievakt, intern kommunikasjon
Mobil 928 00 646
E-post: ninao@ous-hf.no

knut-albert-solem-100px.jpg
Knut Albert Solem

Kommunikasjonsrådgiver, medievakt, sosiale medier

Mobil 91 52 65 46
E-post: knut.albert.solem@ous-hf.no

  _______________________________________________

borge-einrem-100px.jpg
Børge Einrem

Kommunikasjonsrådgiver og intranettredaktør

Mobil 952 05 070 / Kontor 23027059
E-post: borge.einrem@ous-hf.no

 
 

nina-try-100px.jpg
Nina Gausdal Try

Kommunikasjonsrågiver og interninformasjon

Mobil 932 53 809 / Kontor 22 11 79 90
E-post: nina.e.gausdal.try@ous-hf.no


Foto av Mari
Mari Glommen

Kommunikasjonsrådgiver, interninformasjon og innovasjon- og forskningsformidling

Mobil: 922 39 939
E-post: mahglo@ous-hf.no

 

Foto av margrethe
Margrethe Falch
Kommunikasjonsrådgiver, innovasjons- og forskningsformidling
Mobil: 472 33 985
E-post: MARGFA@ous-hf.no


Foto av Mette
Mette Heitmann Akerø

Kommunikasjonsrådgiver, innovasjons- og forskningsformidling

Mobil: 481 55 576
E-post: metake@ous-hf.no

 

Berit-Lagaard-100px.jpg
Berit Lagaard

Kommunikasjonsrådgiver og pasientinformasjon

Mobil 995 23 501
E-post: berit.lagaard@ous-hf.no 

 

 

ingvild-utne-100px-ous2013.jpg
Ingvild Utne

Kommunikasjonsrådgiver og internettredaktør

Mobil 404 55 642 / Kontor 23027055
E-post: ingvild.utne@ous-hf.no

 

Foto av May Cicilie
 May Cicilie Voldhaug

Kommunikasjonsrådgiver og internettredaktør

Mobil 938 94 093 / kontor 23027055
E-post: mayvol@ous-hf.no

Foto av Bjørn
Bjørn Tiller

Kommunikasjonsrådgiver og webmaster

Mobil 992 72 914 / Kontor 23 01 50 39
E-post: bjorn.tiller@ous-hf.no

Kontakt

Oppmøtested
Kirkeveien 166 Ullevål sykehus Bygg 1, 3. etasje
Telefon
22 11 79 90
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Kommunikasjon
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo