HELSENORGE

Avdeling for klinisk drift og utvikling

Oppgaver i vår enhet dekker:
- Metodevurdering i OUS/HSØ, prosjektledelse, strategisk planlegging og oppfølging.

- Små og store utviklingsprosjekter, innføring pakkeforløp, pasientsikkerhetsvisitter.

- Nytt klinisk bygg, Radiumhospitalet. Nytt protonsenter, Radiumhospitalet.
- Ny storbylegevakt, Aker. Andre byggeprosjekter ved OUS. Høringsuttalelser.

- Utvikle Aker som samhandlingsarena, koordinere tjenester og samhandling på Aker både internt i OUS og mellom Oslo kommune og Sunnaas, arealprosjekter på Aker og andre lokalisasjoner i OUS, prosjektkoordinator Storbylegevakten.


Avdelingen ledes av Catherine Bjerke.

Fant du det du lette etter?