Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet

Enheten ledes av Sølvi Andersen (Ass. Direktør)

Kontakt

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Direktørens stab/Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO