Avdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeid

Vi har det overordnede medisinsk- og helsefaglige ansvaret for å følge opp pasientbehandlingen ved Oslo universitetssykehus.

Les mer om Avdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeid

Avdeling for medisinsk og helsefaglig samarbeid

Stabsenheten har ansvaret for å utvikle sykehusets fag- og virksomhetsstrategi. Denne skal ta hensyn til den medisinske utviklingen og befolkningsutviklingen, gi retning for prioritering og måten vi leverer helsetjeneste på, og beskrive sykehusets satsningsområder og overordnede mål.

Staben skal videre sikre at samlokaliseringer og arealutvikling bygges på et solid faglig grunnlag og spesielt ivareta de faglige avhengighetene, siden Oslo universitetssykehus drifter på flere lokaliteter. Staben arbeider også for økt fokus på kjernevirksomheten og faglige indikatorer som sikrer at ressursene forvaltes på best mulig måte og i henhold til oppdragsdokumentet.

Stabsenheten skal bidra til økt fokus på fag og fagutvikling, slik at dette blir førende for den videre organisasjonsutviklingen av Oslo universitetssykehus.

Hovedoppgaver

  • Strategi og koordinering av faglig-/ pasientrettet virksomhet
  • Aktivitetsoppfølgning og oppfølgning av faglige indikatorer
  • Langtidsplanlegging; strategisk analyse, omstilling, effektivisering
  • Organisasjonsutvikling og forvaltning av organisasjonsstruktur
  • Beredskap

Avdelingen ledes av Rune Rimstad.

Nasjonale og regionale tjenester

I tillegg har stabsenheten ansvar for deltakelse i regionale og nasjonale råd/utvalg som omhandler faglige aspekter samt for behandlingsoppgaver knyttet til nasjonale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester.

Les mer om nasjonale og regionale tjenester

Kunnskapsbasert praksis

Staben leder arbeidet med kunnskapsbasert praksis

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Bygg 1 (Tårnbygget).
Telefon
22 11 83 54
E-post
Ullevål sykehus
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Kart)
Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 22 11 80 80 . Sjekk også https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap for informasjon ved spesielle hendelser

Regional kompetansetjeneste for metodevurderinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-medisin-helsefag-og-beredskap/avdeling-for-medisinsk-og-helsefaglig-samarbeid/regional-kompetansetjeneste-for-metodevurderingRegional kompetansetjeneste for metodevurdering

Fant du det du lette etter?