Helsenorge

Gruppebehandling for smertepasienter – en forskningsstudie

Smertesenteret ved Oslo universitetssykehus skal gjennomføre en randomisert studie hvor det gis tre forskjellige former for gruppebehandling til pasienter med langvarige problematiske smerter.

​Studien vil gå over 3 år, og 600 pasienter skal være med. Mål med studien å få økt kunnskap om hvilke behandling som er mest effektiv. Alle tre gruppebehandlingene har som mål å mestre livet på en bedre måte, med bedre mental, sosial og fysisk funksjon og mindre smerte.

Fastleger inviteres til å informere om studien til pasienter som kan egne seg for deltakelse.

Pasienten må være ferdig utredet og ha ønske om å få et eller flere nye mestringsverktøy.

Eksklusjonskriterier

Pågående smertebehandling som påvirker konsentrasjon eller mulighet til å delta i gruppe, bruk av opioider over 100 mg/døgn, psykiske eller fysiske tilstander som er til hinder for å delta i en gruppe, og/eller begrensede norsk-kunnskaper.

Første grupper starter i uke 7, 2020. Gruppebehandlingen går over 8 uker, en gang i uken à 4 timer (kl. 10 – 14). Pasienter som er interessert, kan ta kontakt med lokal studiekoordinator
Tlf.: 909 31 423

Det kreves ikke henvisning!

Kontaktinformasjon:

Spesialsykepleier Sissel Jarmund, Avd. for Smertebehandling OUS
E-post: Sissel.Jarmund@ous-hf.no
Tlf.: 909 31 423/ 23 07 37 26

Fant du det du lette etter?