Helsenorge

NEWS II – et felles nasjonalt scoringsverktøy

National Early Warning Score II (NEWS II) brukes i økende grad, både i og utenfor sykehus, til å vurdere pasientenes tilstand og for tidligere å oppdage forverring ved akutte og ustabile tilstander.

I kommunen brukes verktøyet på legevakten, KAD og i helsehusene. NEWS II registres deretter av AMK (om mulig), i ambulansen, i Akuttmottaket på OUS og gjentagende ved alle sengeposter. Fastlegene kan ha nytte av NEWS II for å avklare alvorlighet i akutte situasjoner. Vi anbefaler også at fastleger bruker NEWS II ved kommunikasjon med AMK og sykehus ved behov for akuttinnleggelser. AMK har nytte av innmelding av NEWS II for å kunne sende riktig ressurs. Bruk av NEWS II i hele akuttkjeden, inklusive fastlegene, gir større mulighet til å oppdage forverring av pasientens tilstand.

Observasjonene i NEWS II er: respirasjonsfrekvens (viktig), oksygenmetning i blodet, tilførsel av oksygen (ja/nei), systolisk blodtrykk, hjertefrekvens, bevissthetsnivå og temperatur. For pasienter med kjent lungesvikt med CO2 opphopning kan en bruke en egen skala for vurdering av oksygenmetning. Når dette gjøres må det presiseres.

NEL (Norsk elektronisk legehåndbok) inneholder veiledning og et interaktivt skåringskjema for NEWS. Skår ≥ 5 er definert som en robust trigger både for sepsispasienter og for andre typer forverring av tilstand som krever hurtig respons.

Kontaktinformasjon:
Øystein Helland, spesialrådgiver
E-post: øystein.helland@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?