Nye LAR-legemidler - Subutex utgår!

Ny leverandør ble anbudsvinner.

​Anbudsvinnerne på substitusjonslegemidler for pasienter i LAR på OUS er:

  • Metadon Nordic Drugs mikstur
  • Buprenorfin Orifarm (IKKE Subutex)
  • Suboxone indivior (buprenorfin/naloxon)

Legemidlene har lik virkning. Pengene man sparer går til å behandle flere pasienter. Medisinen er godkjent av legemiddelmyndighetene. Pasientene vil kunne oppleve de samme bivirkningene som med sitt gamle substitusjonslegemiddel.

Eventuelle bivirkninger må meldes til RELIS:

Dersom tungtveiende medisinske grunner (f.eks. allergi mot hjelpestoffer) medfører at pasient ikke kan bytte preparat, må dette journalføres og dokumentasjonen må oversendes LAR. Bruk elektronisk dialogmelding.

Pasienter kan påklage medikamentbytte.
Klagen sendes:
Oslo universitetssykehus, Seksjon ruspoliklinikker, PB 4956 Nydalen,
0424 Oslo.

Ved behov for råd og veiledning:
Kontakt Seksjon ruspoliklinikker på tlf. 23 36 89 00 og legg igjen beskjed. Kontaktlege i LAR ringer tilbake ved anledning.


Fant du det du lette etter?