Helsenorge

Overføring av medikamentell kreftbehandling og palliasjon fra OUS til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus

Fra mars-april 2020 skal medikamentell kreftbehandling og palliasjon for fler kreftsykdommer enn tidligere ivaretas av det enkelte lokalsykehus i Oslo.

Det betyr at en del kreftbehandling som til nå har blitt gitt i regi av OUS for pasienter tilhørende Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus, framover skal foregå på disse sykehusene. Begrunnelsen for endringen er mål om økt egendekning for de to lokalsykehusene, samt mer helhetlige pasientforløp for kreftpasienter. Med mindre annet avtales, gjelder endringen ikke for pasienter som er i etablerte behandlingsforløp i OUS. OUS vil fortsatt ha ansvaret for pasienter som trenger ivaretakelse på regionsnivå. Informasjon til fastlegene om hvor pasientene skal

motta behandling, vil framgå av epikrisene. Behandlingen og oppfølgingen vil bli gitt i nært samarbeid med fagmiljøene ved OUS og med primærhelsetjenesten/fastlegene.

Diagnosegrupper som omfattes, er: hematologisk kreft, lungekreft, brystkreft, tykk- og endetarmskreft, kreft i bukspyttkjertelen, lymfom, føflekkreft, prostatakreft, samt enkelte andre urologisk kreftformer etter avtale. Henvisninger og dialogmeldinger i behandlingsforløpet fra fastleger/øvrig primærhelsetjeneste skal, som hovedregel, rettes til lokalsykehuset for disse pasientene. Henvendelser som kommer til feil behandlingssted, vil bli videresendt til rett sykehus.

Behandling som fortsatt skal skje i regi av OUS, er: medikamentell behandling av hode-halskreft, primære hjernesvulster, testikkelkreft, gynekologisk kreft, sarkomer, kreft i spiserør og magesekk, primær leverkreft, analkreft og andre sjeldne kreftformer.

Henvisningsadresser til pakkeforløp for kreft er uendret.
Det er ingen endringer for pasienter som sogner til AHUS.

Når endringen trer i kraft, blir den publisert i Veiviser for helsepersonell, i avsnittet «Bydelstilhørighet, hjemmetjenester og opptaksområder for elektive tilstander, Onkologi»Kontaktinformasjon:
Arild Hagesveen, klinikkleder, Klinikk for medisin, Diakonhjemmet sykehus
E-post: Arild.Hagesveen@diakonsyk.no

Fant du det du lette etter?