HELSENORGE

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Vi arbeider for å bidra til at lærings- og mestringsvirksomhet i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert, slik at personer som lever med helseutfordringer og deres nærstående opplever økt mestring og bedret livskvalitet.

Fant du det du lette etter?