Pågående utviklingsarbeid

Samhandlingsprosjekter har som hensikt å styrke kompetansen i alle ledd rundt pasienten og pasientbehandlingen.

​VEL-HJEM  

«Vel hjem» Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasienten beskriver en samhandlingsmodell for den eldre, multisyke pasienten. Modellen har integrert pasientens stemme og legger dette systematisk til grunn i møte med pasienten i sykehus og i samhandling om videre behandlings -og omsorgstjenester.

Modellen er integrert i Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i Oslo kommune, et arbeid som implementeres i samarbeid med Oslo kommune.

Kontakt:

Sigrun Skåland Brun
Spesialrådgiver

Barneansvarlig i Oslo bydeler

Barneansvarlig skal ha ansvar for å fremme og koordinere oppfølging av mindreårige barn i sin bydel og sette arbeidet i system. Ordningen gjelder barn og søsken av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.
Prosjektet vil utarbeide en eller flere «modeller» for etablering av ordning med barneansvarlig i bydelene. Sykehusene har allerede etablert barneansvarlige for støtte under pårørendes sykehusopphold. Gjennom etablering av barneansvarlig i bydel vil det kunne bidra til å sikre at barn og ungdom som pårørende får oppfølging og hjelp i bydelen og uheldig helseutvikling som følge av belastningene de er utsatt for kan forebygges.

Kontakt:

Trude Aamotsmo
Foretakskoordinator, barn og unge

Flerkulturell doula

En flerkulturell doulas oppgave er å gi den gravide hjelp å navigere mellom instansene i helsevesenet og være tilstede under fødselen for å gi trygghet og støtte. Dette tilbudet med flerkulturell doula ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, gir sårbare minoritetskvinner en tryggere fødsel i Norge.

Kontakt:

Marit Stene Severinsen
Prosjektleder Flerkulturell doula

Fant du det du lette etter?