Behandlingsreiser

Har du revmatisk inflammatorisk leddsykdom, senskader etter poliomyelitt, psoriasis eller kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem (barn og ungdom) kan du søke behandlingsreise til utlandet. Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i  Norge, men er ingen rettighet.
En behandlingsreise innebærer et 3 eller 4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima.

Les mer om Behandlingsreiser

Behandlingsreiser


Behandlingsreiser til utlandet finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen. Den daglige administrasjon er delegert til Seksjon for behandlingsreiser som er organisert under Utenlandskontoret, Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, Direktørens stab OUS HF.

Nyheter

Programmet for postpolio  2018

Hoveduttaket for 2018 sendes ut idag, 14.12.17 med unntak av siste gruppe som går fra 19.09 - 17.10.18.
Vi får flytider på denne gruppen i uke 51 og vil da sende ut tilbud til de som får tilbud om den gruppen.

Programmet for voksne revmatikere første halvår 2018

Hoveduttaket for første halvår 2018 er nå sendt ut til alle søkere. Neste søknadsfrist er 1. mars 2018 og gjelder for reiser andre halvår.

I forslag til statsbudsjettet for 2018 er det foreslått en økning på egenandelen. Egenandelen blir nå kr 118,- per døgn.

Totalt blir det for:
4 uker: kr. 3304,-
3 uker: kr. 2478,-

Forskrift om behandlingsreiser til utlandet(klimareiser)
Denne forskriften ble kunngjort 16.06.2017 og trer i kraft fra 01.01.2018.
Endringer fra dagens ordning er rett til ledsager (§7), egenandel for ledsagere (§9) og klageadgang (§14)
Se hele forskriften her:

Nye kontrakter og reiser for voksne revmatikere 2017-2018

Behandlingsreiser har nå inngått avtale med 3 nye steder og 2 kjente steder for høsten 2017 og året 2018.

Det er inngått avtale med følgende steder:
Thalassotherapia Opatija i Kroatia
Marbella Grand Care i Marbella, Spania
Health and Care of Scandinavia AB i Marbella, Spania
Humlegarden SL Clinica Vintersol på Tenerife
Institute Dr. Simo Milosevic i Montenegro.

For høsten 2017 er foreløpig tre grupper klare.  Se oversikt over reiser under Behandlingsreiser for Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - voksne.
Sesongen 2018 er ikke klar men steder og tidspunkt blir lagt ut på nettsiden vår fortløpende.


Vedrørende kansellering av behandlingsreiser til Tyrkia
Ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF har besluttet å avvikle behandlingsreiser til Tyrkia basert på en risikovurdering vedrørende sikkerheten i landet. Vi har dessverre ingen mulighet til å fremskaffe det totale antallet behandlingsplasser som blir kansellert i år.

Frikort for egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017. 
Dette er nytt fra 1. januar:

Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Egenandelstaket for 2017 er 1990 kr.

• Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år.
• Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra 1. januar 2017. Det betyr at alle må betale egenandel for behandling hos    fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.   
• Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn på Mine egenandeler på helsenorge.no.
Se helsenorge.no/frikort eller ring 800Helse (800 43 573) hvis du har spørsmål om frikortordningene eller hva som er nytt i 2017.
 
Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og nå blir det en tilsvarende ordning for frikort egenandelstak 2. I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:
 
• undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (både hos avtalefysioterapeut og fastlønnet fysioterapeut i kommunen)
• enkelte former for tannbehandling
• opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
• behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hvem kan søke behandlingsreiser?

 • Barn, ungdom og voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom
 • Barn, ungdom og voksne med psoriasis
 • Barn og ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem
 • Voksne med senskader etter poliomyelitt/postpoliosyndrom

Behandlingsreiser for Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - voksne

Behandlingsreisen er fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist:

 • Søknadsfrist for reiser januar - juli 2018 var 15. september 2017

 • Søknadsfrist for reiser juli - desember 2018 er 1. mars 2018

Søknadsskjema:

Søknaden er todelt. Den ene delen fylles ut av søker (pasientens søknad). Den andre delen (legesøknad) fylles ut av fastlege eller revmatolog. Med søknaden må det følge epikrise fra revmatolog – helst fra siste konsultasjon og ikke eldre enn fem år. Ved eventuell annen sykdom som har krevd sykehusinnleggelse etc. de senere år, må aktuell epikrise vedlegges. Er det behov for ledsager pga nedsatt funsksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes.Reiser i 2018:
Alle datoer for første halvår er bekreftet.

Igalo, Montenegro:
Første halvår:                    Andre halvår:
17.04 - 15.05                     10.07 - 07.08
15.05 - 12.06                     07.08 - 04.09
12.06 - 10.07                     04.09 - 02.10
                                            02.10 - 30.10 

Vintersol, Tenerife, Spania:
Første halvår:                     Andre halvår:
07.01 - 04.02                      16.10 - 13.11
04.02 - 04.03                      13.11 - 11.12
29.04 - 27.05
27.05 - 24.06

Thalassotherapia Opatija, Kroatia:
Første halvår                      Andre halvår:
01.05 - 29.05                       28.08 - 25.09
29.05 - 26.06                       25.09 - 23.10
26.06 - 24.07

Health & Care of Scandinavia, Marbella, Spania:
Første halvår:                     Andre halvår:
23.05 - 20.06                      23.09 - 21.10
                                             21.10 - 18.11


Informasjonsbrosjyrer for behandlingsstedene:

Behandlingsreiser for Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - barn og ungdom

Behandlingsreisen er tre ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist:

Frist for alle barne- og ungdomsturer i 2018 er 1.november 2017.
Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14-18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsskjema:


Reiser 2017:

Sted: Reuma Sol
Dato: 31. mai - 21. juni
Alder: 4 - 8 år

Sted: Reuma - Sol 
Dato: 21. juni - 12. juli
Alder: 14 - 16 år (uten ledsager)

Sted: Reuma - Sol 
Dato: 12. juli - 2. august
Alder: 17 - 19 år (uten ledsager)

Sted: Reuma - Sol
Dato: 5. september - 26. september
Alder: 9 - 11 år 

Sted: Reuma - Sol 
Dato: 26. september - 17. oktober                 
Alder: 12 - 14 år

Reiser 2018:

Datoer ikke bekreftet, med forbehold om endringer.

Sted: Reuma Sol
Dato: 22. mai - 12. juni
Alder: 4 - 8 år

Sted: Reuma - Sol
Dato: 26. juni - 17. juli
Alder: 14 - 16 år (uten ledsager)

Sted: Reuma - Sol
Dato: 17. juli - 7. august
Alder: 17 - 19 år (uten ledsager)

Sted: Reuma - Sol
Dato: 4. september - 25. september
Alder: 9 - 11 år

Sted: Reuma - Sol
Dato: 25. september - 16. oktober                 
Alder: 12 - 14 år 


Informasjonsbrosjyrer for behandlingsstedene:

Behandlingsreiser for Psoriasis - voksne

Behandlingsreisen er tre ukers opphold med behandling og medisinskfaglig oppfølging.
Søknader vurderes fortløpende, men skal ikke være eldre enn 3 måneder ved uttak. Uttak til hver gruppe foretas ca. 7 uker før avreisedato.    
Er det behov for ledsager pga nedsatt funsksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.     

Første avreise andre halvår 2017 er 20. september.
Deretter går behandlingsreisene fortløpende hver tredje uke frem til 22. november.

Første behandlingsreise første halvår 2018 har avreise 18. januar.
Deretter går behandlingsreisene fortløpende hver tredje uke frem til 24. mai     

Første avreise andre halvår 2018 er 12. september.
Deretter går behandlingsreisene fortløpende hver tredje uke frem til 14. november.

Søknadsskjema:

Deler av søknadskjema kan fylles ut elektronisk, resten må fylles ut manuelt. Skjemaet må skrives ut,  signeres og sendes.

Reiser 2018:

Første halvår                                Andre halvår
18.01 - 08.02                                 12.09 - 03.10
08.02 - 01.03                                 03.10 - 24.10
01.03 - 22.03                                 24.10 - 14.11
22.03 - 12.04                                 14.11 - 05.12
18.04 - 09.05
09.05 - 30.05
30.05 - 20.06

Informasjonsbrosjyre:

Behandlingsreiser for Psoriasis - barn og ungdom

Behandlingsreisen er tre ukers opphold med behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist:

 • Barn (t.o.m 14 år) med ledsager: Søknadsfrist for 2018 er 1. desember 2017

 • Ungdom (14 - 19 år): Søknadsfrist for 2018 er 15. januar 2018

Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14-18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsskjema:

Reiser 2018

 • Barn (t.o.m 14 år) med ledsager: 08.02 - 01.03 

 • Ungdom (15 - 19 år) uten ledsager: 22.03 - 12.04

Informasjonsbrosjyrer:

Behandlingsreiser for Kronisk lungesykdom og/eller Atopisk eksem - barn og ungdom

Behandlingsreisen er fire ukers opphold med behandling og medisinskfaglig oppfølging. Ungdom i alder 16-19 år har tre ukers opphold.

Vi gjør oppmerksom på at to barn og to voksne (ledsagere) må dele en leilighet. Leilighetene på Valle Marina har to soverom, felles bad og oppholdsrom/kjøkken. 

Det er ikke mulighet å ha med friske søsken på behandlingsreisen.

Søknadsfrister:

Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14-18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

15.mai 2017:

Søknader til 2 søskengrupper: September 2017 og februar 2018
Søknader til ungdomsgruppe 8.-10.klasse høst 2017
Søknader til gruppe med hoveddiagnose Kronisk lungesykdom i januar 2018

15.november 2017:

Søknader til gruppe med hoveddiagnose Kronisk lungesykdom i mars 2018
Søknader til 2 grupper med hoveddiagnose Atopisk eksem i april og mai 2018
Søknader til ungdomsgruppe 16-19 år sommer 2018

Søknadsskjema:

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes.

Reiser 2017:

 • 28.06 - 19.07 (NB: 3 uker): Ungdom, begge diagnoser, 15/16 - 18 år uten ledsager 

 • 13.09 - 11.10 : Flerbarnsfamilier/søskengruppe, begge diagnoser, med ledsager (6 - 13 år)

 • 12.10 - 09.11: Ungdomsskoleelever (8-10.klasse) begge diagnoser uten ledsager

Reiser 2018:
Datoer er ikke bekreftet, med forbehold om endringer.

 • 10.01 - 07.02: Barn med hoveddiagnose kronisk lungesykdom med en ledsager (3 - 14 år)

 • 07.02 - 07.03: Flerbarnsfamilier/søskengruppe, begge diagnoser, med en ledsager (3 - 14 år) 

 • 07.03 - 04.04: Barn med hoveddiagnose kronisk lungesykdom med en ledsager (3 - 14 år) 

 • 04.04 - 02.05: Barn med hoveddiagnose atopisk eksem med en ledsager (3 - 14 år) 

 • 02.05 - 30.05: Barn med hoveddiagnose atopisk eksem med en ledsager (3 - 14 år) 

 • 27.06 - 18.07 (NB: 3 uker): Ungdom, begge diagnoser, 16- 19 år uten ledsager 

 • 12.09 - 10.10 : Flerbarnsfamilier/søskengruppe, begge diagnoser, med ledsager (6 - 13 år)

 • 10.10 - 07.11: Ungdom 14-15 år begge diagnoser uten ledsager

Informasjonsbrosjyrer:

Ofte stilte spørsmål: 

Kan man bytte ledsager?
- Nei, pasienten har fått innvilget tur med den ledsager som er angitt på søknadsskjema. De skal dele leilighet med en annen familie med ledsager av samme kjønn.

Er det mulig å leie egen leilighet /  eller bo med annen familie som leier leilighet under behandlingsoppholdet?
- Nei. De som deltar på behandlingsreiser må bo i tildelt leilighet under hele oppholdet.

Kan familie overnatte i behandlingsreisers leilighet?
- Nei det kan de ikke.

Kan familie være med på turer arrangert av behandlingsreiser?
- Nei det kan de ikke.

Følger det helsepersonell med på flyturen til Gran Canaria?
- Ja det reiser sykepleiere/lege med hver gruppe.

Må man ha egen reiseforsikring?
- Alle barn, unge og ledsagere er forsikret under oppholdet. Skal man ha permisjon bort fra behandlingsstedet, må egen forsikring benyttes.

Hvorfor trenger jeg europeisk helsetrygdkort?
- Dersom noen trenger innleggelse på offentlig sykehus, skal man bruke europeisk helsetrygdkort. Det er spesielt viktig at barn/ ungdom har dette kortet da ikke alle private sykehus behandler barn/ ungdom.

Når må man betale egenandelen?
- Egenandelen voksne pasienter og ledsagere til barn betaler, skal man betale inn i etterkant av reise. Giro kommer i posten.

Kan man få mat tilpasset allergikere?
- Ved innsendelse av pasientskjema skal man krysse av på de matvarer barnet av medisinske årsaker ikke tåler. Da blir mat tillaget etter denne listen. Har ledsagere allergensanert mat, må dette gis beskjed om også.

Kan vi låne forstøverapparat på Valle Marina?
- Ja det er mulig å låne forstøver. Har barnet ditt bruk for forstøver under reisen, må det tas med.

Kan det lånes vogn på Valle Marina?
- Ikke regn med dette. Har barnet bruk for vogn, ta dette med hjemmefra.

Kan familie spise på Valle Marina?
- Ja det er vanlig restaurant på Valle Marina hvor man kan kjøpe mat.

Kan ledsagere til barn nyte alkohol under oppholdet?
- De som er ledsagere har spesielle regler for bruk av alkohol. Se ordensreglene som gjelder for oppholdet.

Kan ledsagere til barn røyke under oppholdet?
- De som er ledsagere til barn kan ikke røyke i løpet av oppholdet på Valle Marina. Se ordensreglene som gjelder for oppholdet.

Behandlingsreiser for pasienter med senskader etter Poliomyelitt - voksne

Behandlingsreisen er fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist:

Det er kun en søknadsfrist per år og det er 1. oktober.
For reiser i 2018 var fristen 1. oktober 2017

Søknadsskjema:

Søknaden er todelt. Side 1 og 2 fylles ut av søker, side 3 av lege. Kopi av aktuelle epikriser fra innsøkende lege, eventuelt andre leger og/eller fra sykehus-/ rehabiliteringsopphold må vedlegges. Er det behov for ledsager pga nedsatt funsksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Det er spesielt viktig at nye søkere sender med epikriser som beskriver senskader og funksjonsnivå. Det må komme frem av søknad eller epikriser at nåværende helseproblemer skyldes tidligere poliosykdom.

Reiser 2018:
Alle reiser i 2018 går til Vintersol, Tenerife.

Vintersol, Tenerife, Spania:
Første halvår                      Andre halvår
04.03 - 01.04                      21.08 - 18.09
01.04 - 29.04                      18.09 - 16.10 - ikke bekreftet 

Informasjonsbrosjyrer:

Generell informasjon uavhengig av diagnose og behandlingssted.  

Egenandel:

Stortinget har bestemt at voksne og ledsagere til barn betaler en egenandel / egenbetaling på kr. 118 per døgn. Dvs. kr. 3304,- for fire ukers behandlingsopphold, og kr. 2478,- for tre uker. Trekker du deg innenfor 6 - 4 uker før avreise uten legeerklæring må du betale et gebyr på kr. 750,-. Ved trekk de siste 4 ukene (28 dager) uten legeerklæring må du betale hele egenandels-/egenbetalingsbeløpet.
For psoriasisprogrammet er det særskilte regler ved trekk: Trekker du deg innenfor 28 - 15 dager før avreise uten legeerklæring må du betale et gebyr på kr. 500,-. Ved trekk de siste 14 dagene før avreise uten legeerklæring må du betale hele egenandelsbeløpet.

Egenandelen/egenbetalingen betales i etterkant av behandlingsreisen.

Barn og ungdom betaler ingen egenandel. Ledsagere til barn må betale egenbetaling uavhengig av om vedkommende har frikort.

Behandlingsreiser inngår i frikortordningen for egenandelstak 2. Vi rapporterer til HELFO når du har betalt fakturaen og de refunderer automatisk når egenandelstaket er nådd.
For mer informasjon se helsenorge.no eller ring: 800 43 573.

Forsikring:

Alle pasienter og ledsagere er kollektivt forsikret i Europeiske Reiseforsikring. I tillegg omfattes reisende av Norsk Pasientskadeerstatning. Ved permisjoner med overnatting må egen reiseforsikring tegnes, da den kollektive forsikringen ikke gjelder under permisjon. (Permisjonsreglementet gjelder ikke programmet for barn med kronisk lungesykdom og atopisk eksem)

Ved reiser til Spania må du i tillegg ha med gyldig europeisk helsetrygdekort. Dette kortet kan du bestille på helsenorge.no  eller ved å ringe servicetelefonen: 800 43 573.

Du må selv sjekke hva slags forsikring som kreves for eventuelle hjelpemidler f.eks. rullestol og lignende.

Spørsmål vedrørende forsikring kan rettes til Europeiske Reiseforsikring på telefon 21 49 50 00. For nærmere informasjon om reiseforsikring, se også Europeiske sine nettsider.

Medisiner + medisinliste:

Du må ta med nødvendige medisiner for hele oppholdet. Dette gjelder også alle typer injeksjonsmedisiner. A/B preparater og andre sterke smertestillende medikamenter er svært vanskelig tilgjengelig i utlandet. Det er viktig at du også tar med oppdatert medisinliste som inneholder navn på medikamentet samt hvilken dose du bruker.
Du kan ved behov få hjelp til å sette injeksjoner under oppholdet. Husk alltid å transportere medisin som skal oppbevares kjølig i egen kjølebag som håndbagasje. Når du tar med reseptbelagte legemidler til utlandet, må du kunne dokumentere at de er til personlig bruk. Legeerklæring på engelsk må kunne fremvises som dokumentasjon. Snakk med apoteket hvis du er i tvil. Du finner også mer informasjon på Legemiddelverket sine nettsider.

MRSA testing etter hjemkomst

Ved kontroll på norsk sykehus (innleggelse eller poliklinikk) i løpet av de første 12 månedene etter hjemkomst fra behandlingsreise må du ta MRSA prøve (nese, hals og perineum). Skriv om dette vil du få før hjemreise. Dette skrivet finner du også her
Ved flere norske sykehus anbefales også testing (avføringsprøver) på bakterier med ESBL (Extended spectrum betalactamase) og VRE (vancomycinresistente enterokokker) før innleggelse, følg lokale retningslinjer angående dette.

Penger:

Montenegro:
Pengeenheten er Euro. Det kan brukes norske kroner og Visa-/kredittkort for uttak av penger. Noen butikker aksepterer kortbetaling.

Kanariøyene, Spania:
Pengeenheten er Euro. Visa-/Kredittkort kan brukes.

Sykemelding/sykepenger og pensjon:

I henhold til folketrygdloven § 8-4 har du rett på sykemelding for å delta på behandlingsreise. Informasjon finner du også i rundskriv §8-9 . Dette må du selv ordne hos din lege. Du må krysse for at du skal oppholde deg i utlandet og legge ved tilbudsbrevet fra oss som bekrefter dette eller få legen til å skrive en erklæring som du legger ved sykemeldingen til NAV. Sykepenger og pensjon utbetales etter samme regler som for opphold på norsk sykehus.

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for ledsager til barn:
Folketrygdloven § 9 -13 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for foresatte med omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Her benyttes skjema NAV 09 -11.08 (skjemaet fylles ut av innsøkende lege). Kopi av brevet fra Behandlingsreiser hvor barnet innvilges opphold i utlandet legges ved søknaden. Hvis andre enn foreldrene søker om opplæringspenger må de ha fast og regelmessig omsorg for barnet. Det er ikke nok at dere er i familie eller har et nært forhold. Les mer om opplæringspenger (naaf.no)

Utover disse to ukene vil man evt. kunne benytte seg av det økte antall stønadsdager med omsorgspenger man har som forsørger for et kronisk sykt barn, (det vil si "sykt-barn-dagene"), jf. folketrygdloven § 9 -11.

For å søke om utvidet rett til "sykt-barn-dager" benyttes skjema NAV 09 - 06.05.

Trenger forsørger flere stønadsdager utover ovennevnte må dette forhånds godkjennes av NAV lokalt etter søknad fra barnets fastlege/spesialist. Søknadsskjemaer og henvendelser stilles til ditt lokale NAV-kontor.

Transport:

Transport fra bosted til/fra nærmeste flyplass må du ordne selv. Ditt lokale helseforetak dekker standardsats på reiser under 300 km, på reiser over 300 km dekkes reiser med rutegående transport.
Ved tidlig flyavgang på utreisen/sen ankomst på hjemreisen kan overnatting på Gardermoen Airport Hotel ordnes. Ta kontakt med Egencia for booking og eventuelle spørsmål om dette. Vi gjør oppmerksom på at du må betale hele beløpet for overnatting og busstransport fra Gardermoen til hotellet. Refusjon gis i henhold til pasientreiseforskriften.
Du må sende inn utfylt reiseregningsskjema på papir til Helseforetakenes senter for pasientreiser i etterkant av reisen. Det må legges ved bekreftelse på at du har vært på behandlingsreise. Dette er kopi av faktura på egenandel, kvittering for betalt egenandel og originalkvitteringer på transport og overnatting. Skjema finner du på helsenorge eller på ditt legekontor. Dersom du har spørsmål angående refusjon, ta kontakt med Pasientreiser: tlf 05515.

For nærmere informasjon om reisen kan Egencia kontaktes på:
Telefon: 23 15 04 50
Telefaks: 23 15 04 61
E-mail: helse.me.no@egencia.com

Vaksiner:

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliovaksine. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

I tillegg anbefales disse vaksiner:

Igalo, Montenegro:
Hepatitt A vaksine (Havrix) før avreise til Igalo.

Kanariøyene, Spania:
Det er ikke nødvendig med spesiell vaksinasjon.

Uttakskriterier

Forskning på effekt av behandlingsreiser

Hensikten med denne oversikten er å gi en kortfattet oppsummering av studier på effekten av behandlingsreiser.

Kunnskapssenterets oppsummering av randomiserte kontrollerte studier

Et systematisk litteratursøk ble gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2012. De fant 17 randomiserte kontrollerte studier (RCT) som evaluerte effekt av behandlingsreiser ved ulike sykdommer. Disse var beskrevet i 20 artikler som blir presentert i følgende notat tilgjengelig på kunnskapssenteret.no


Studier gjennomført ved seksjon for Behandlingsreiser

Vi står bak 11 av de 20 artiklene som er presentert i Kunnskapssenterets oppsummering. Disse er gjennomført i samarbeid med ulike fagmiljø i Norge med kompetanse på aktuelle diagnosegruppe. Disse RCTene har som hovedhensikt å undersøke om man får en tilleggseffekt av å gjennomføre et behandlingsprogram i et varmt klima sammenliknet med norsk klima. I det følgende presenteres disse studiene i mer detalj, samt en rekke andre studier som også utgår fra vår seksjon.

Programmene våre i dag:

Prøvegrupper

Studier av behandlingsreise for potensielt nye diagnosegrupper benevnes "prøvegrupper". Disse studiene er initiert av helse og omsorgsdepartementet (HOD) og studienes resultater anses å danne grunnlaget for vurderingen om diagnosegruppen skal bli inkludert i behandlingsreisers program. Her presenteres studier gjennomført på deltakere med følgende diagnoser:

Nærmere orientering om behandlingsreiseordningen finner man i den offentlige utredningen (NOU 2000:2). Behandlingsreiser til utlandet - Et offentlig ansvar?  

Nyttige lenker

Kontakt

Telefon
90 55 92 90
mandag - fredag kl. 09-11 og kl. 12-14
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for Behandlingsreiser
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Forskningsveien 1
Besøksadresse
Forskningsveien 1(Google maps)
SINTEF-bygget, 0373, Oslo
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.