Behandlingsreiser

Har du revmatisk inflammatorisk leddsykdom, senskader etter poliomyelitt, psoriasis eller kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem (barn og ungdom) kan du søke behandlingsreise til utlandet. Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i  Norge, men er ingen rettighet.
En behandlingsreise innebærer et 3 eller 4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima.

Les mer om Behandlingsreiser

Behandlingsreiser

Behandlingsreiser

Behandlingsreiser

Behandlingsreiser til utlandet finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen. Den daglige administrasjon er delegert til Seksjon for behandlingsreiser til utlandet som er organisert under Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser, Stab medisin, helsefag og beredskap, Direktørens stab, OUS HF.

Nyheter

Vedrørende utbruddet av coronavirus, covid-19.

Behandlingsreiser har på grunn av coronavirusutbruddet besluttet å kansellere alle grupper ut året. Mye er fortsatt usikkert vedrørende smittesituasjonen og ingen kan si noe fremover i tid. Dessuten er det umulig for oss å si noe om risikoen for smitte i de ulike landene til høsten, likeledes hvilke restriksjoner som evt iverksettes av ulike lands myndigheter.

Vi vil i midten av oktober avgjøre om gruppene fra januar 2021 vil gå som planlagt. 
Her er link til Folkehelseinstituttet https://fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus

Vedrørende kansellering:

Kronisk lungesykdom/atopisk eksem (KLA): Ingen grupper overflyttes til 2021. Vi vil i midten av oktober i år bestemme om reisene fra januar 2021 går som planlagt. De som søkte 15. mai i år for tur i januar / februar 2021 vil bli vurdert for dette dersom turene går som planlagt.
For grupper fra mars 2021 må vi ha nye søknader innen 15. november i år.

Revma barn og ungdom: Ingen grupper overflyttes til 2021. Man må søke på nytt for reiser i 2021 innen 1. november i år.

Psoriasis: Ingen grupper overflyttes til 2021. Man må søke på nytt da søknader kun er gyldig i 3 måneder. Vi vil i midten av oktober i år bestemme om reisene fra januar 2021 går som planlagt. Dersom turene går som planlagt fra januar tar vi i mot søknader fra oktober i år.
Barn og ungdom må søke innen 1. desember i år.

Postpolio: Ingen grupper overflyttes til 2021. Man må søke på nytt for 2021 innen 1. oktober i år.

Revma voksen: Gruppene som skulle reist fra april – juni er overflyttet til de samme gruppene i 2021. Det kan bli små endringer på datoene, men dere vil motta nytt brev om eksakt dato og flytider i god tid før avreise. Datoene vil ikke være klare før tidligst oktober/november. Ventelisten er også overført.
Vi tar ikke i mot nye søknader 15. september i år da alle gruppene fra april – juni 2021 er fulltegnet.
Søknadsfristen 1. mars 2020 for reiser andre halvår 2020 samt januar og februar 2021: Alle søknadene overflyttes til 2021. Vi vil i midten av oktober i år bestemme om reisene i januar og februar 2021 går som planlagt.  For de som får innvilget behandlingsreise andre halvår 2021 vil det bli sendt ut tilbudsbrev i slutten av april neste år.
1. mars 2021 vil vi kun ta i mot søknader fra pasienter som ikke søkte 1. mars i år.

Endring av telefontiden: Fra mandag 10. februar vil telefontiden være fra kl. 12:00 - 14.00.
Du kan få svar på mange spørsmål ved å lese om oss på denne siden.

Vi anbefaler at dere som søker på en behandlingsreise lagrer vårt telefonnummer 90 55 92 90 på dine kontakter dersom vi ringer deg. Vi opplever ofte at telefoner fra oss ikke besvares.

I Statsbudsjettet for 2020 er det økning av egenandelen. Egenandelen er kr. 126,- per døgn.

Totalt blir det for:
4 uker: kr. 3528,-
3 uker: kr. 2646,-
Egenandelstaket for 2020 er kr. 2176,-.
Pasienter med ALS (amyotrofisk lateralsklerose) er fra 2019 innlemmet i ordningen. Vi har startet med planlegging av dette og mer informasjon vil komme når vi har opprettet avtale med behandlingssted i utlandet.


Forskrift om behandlingsreiser til utlandet(klimareiser)
Denne forskriften ble kunngjort 16.06.2017 med virkning fra 01.01.2018.
Endringer fra dagens ordning er rett til ledsager (§7), egenandel for ledsagere (§9) og klageadgang (§14)

Ledsager
I henhold til «Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)» er det åpnet for mulighet til å søke om å ha med ledsager pga nedsatt funksjonsevne. Dette vil imidlertid kun være aktuelt for svært få pasienter, da man for å få tildelt en behandlingsreise uansett må kunne nyttiggjøre seg det totale behandlingstilbudet. For revmaprogrammet vil dette for eksempel innebære inntil 3 aktive og 2 passive øvelser per dag der aktiv trening i grupper er en sentral del.
Dersom det søkes om ledsager skal dette fremgå av legeerklæring ved søknad om behandlingsreiser (eget kryss i søknadsskjema). Det må i tillegg vedlegges grundig dokumentasjon på funksjon og ledsagerbehov.
Både plass til pasient og ledsager tas fra det totale antall behandlingsplasser, og det er ikke mulig i ettertid å innvilge plass til ledsager for en pasient som har fått innvilget en behandlingsreise.

Se hele forskriften her:

Hvem kan søke behandlingsreiser?

 • Barn, ungdom og voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom
 • Barn, ungdom og voksne med psoriasis
 • Barn og ungdom med kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem
 • Voksne med senskader etter poliomyelitt/postpoliosyndrom

Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - voksne (frister, skjema og reisedatoer 2020)

Vedrørende kansellering på grunn av Covid-19:

Gruppene som skulle reist fra april – juni er overflyttet til de samme gruppene i 2021. Det kan bli små endringer på datoene, men dere vil motta nytt brev om eksakt dato og flytider i god tid før avreise. Datoene vil ikke være klare før tidligst oktober/november. Ventelisten er også overført.
Vi tar ikke i mot nye søknader 15. september i år da alle gruppene fra april – juni 2021 er fulltegnet.

Søknadsfristen 1. mars 2020 for reiser andre halvår 2020 samt januar og februar 2021: Alle søknadene overflyttes til 2021. Vi vil i midten av oktober i år bestemme om reisene i januar og februar 2021 går som planlagt. For de som får innvilget behandlingsreise andre halvår 2021 vil det bli sendt ut tilbudsbrev i slutten av april neste år.
1. mars 2021 vil vi kun ta i mot søknader fra pasienter som ikke søkte 1. mars i år.

Behandlingsreisen er fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist:

 • Søknadsfristen 15. september i 2020: Vi kan dessverre ikke motta søknader til denne søknadsfristen da gruppene i 2020 er overført til 2021.

 • Søknadsfrist for reiser juli 2020 - februar 2021 er 1. mars 2020

Søknadsskjema:

Søknaden er todelt. Den ene delen fylles ut av søker (pasientens søknad). Den andre delen (legeerklæring ved søknad) fylles ut av fastlege eller revmatolog. Med søknaden må det følge epikrise fra revmatolog – helst fra siste konsultasjon og ikke eldre enn fem år. Ved eventuell annen sykdom som har krevd sykehusinnleggelse etc. de senere år, må aktuell epikrise vedlegges. Er det behov for ledsager pga nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.
Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes samlet.


Reiser i 2020:

Igalo, Montenegro: Datoer er bekreftet. Alle reiser ut året er kansellert.
Første halvår:                    Andre halvår:
14.04 - 12.05                     07.07 - 04.08
12.05 - 09.06                     04.08 - 01.09
09.06 - 07.07                     01.09 - 29.09
                                            29.09 - 27.10 

Vintersol, Tenerife, Spania: Datoer er bekreftet
Første halvår:                     Andre halvår:
05.01 - 02.02                      18.10 - 15.11
02.02 - 01.03                      15.11 - 13.12
26.04 - 24.05
24.05 - 21.06

Thalassotherapia Opatija, Kroatia: Datoer er bekreftet
Første halvår                      Andre halvår:
28.04 - 26.05                       25.08 - 22.09
26.05 - 23.06                       22.09 - 20.10

Santara Health Resort, Alicante, Spania: Datoer er bekreftet
Første halvår:                     Andre halvår:
28.04 - 26.05                      01.09 - 29.09
26.05 - 23.06                      29.09 - 27.10


Hvorfor kan jeg ikke få behandlingsreise om vinteren? Det er da jeg trenger det mest!!
Det finnes svært få behandlingssentre som tilfredsstiller våre krav til kvalitet og størrelse så langt sør at de samtidig tilfredsstiller kravet om gjennomsnittlig temperatur over 15 grader også vinterstid. Det eneste aktuelle «vinter-stedet» vi fikk tilbud fra i anbudsrunden, var Humlegarden SL Clinica Vintersol på Tenerife. I år kunne de ta imot 30-40 pasienter av gangen i vinterperioden (16/10-4/3-18), det innebærer at til sammen 140 pasienter vil få tilbud vinterstid i 2018. Vi har totalt 1518 plasser å tilby voksne revmatikere i år, hvilket vil si at omtrent 9 % av disse vi få et tilbud om vinteren. 

Er det egentlig noe poeng i å dra på behandlingsreise midt på sommeren?
Kanskje ikke om det er ferie og solsengen man lengter etter. Men svaret er ja dersom man vil trene seg opp til å bli sterkere, mykere og få mer overskudd til å møte høsten. Dersom man ikke får tilbud om behandlingsreise, vil sommeren være en perfekt timing for opptrening hjemme i Norge også. Tørt, varmt og stabilt klima er i studier vist å redusere smerte. Og uten smerte er det lettere å gjennomføre et treningsprogram, uansett hvor man er i verden. BROR studien (se forskningsfanen) viste at effekten på kondisjon var den samme om man var på opptrening i Norge eller på behandlingsreise. Men man så større og mer varig effekt på bevegeligheten, smerten og trettheten dersom opptreningen foregikk i et stabilt, varmt klima. Så ja, gjennomfører man behandlingsprogrammet, er det absolutt mye å hente også på en behandlingsreise om sommeren!


Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - barn og ungdom (frister, skjema og reisedatoer 2020)

Vedrørende kansellering på grunn av Covid-19: Ingen grupper overflyttes til 2021. Man må søke på nytt for reiser i 2021 innen 1. november i år.

Behandlingsreisen er tre ukers opphold på Reuma-Sol, Spania med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging. Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14-18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsfrist:

Frist for alle barne- og ungdomsturer i 2020 var 1. november 2019.

Søknadsskjema:
Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres av de/ den som har foreldreansvar og sendes samlet.

Reiser 2020 - alle turer går til Reuma-Sol: Datoer er bekreftet. Alle reiser ut året er kansellert.

Dato: 26. mai - 16. juni
Alder: 4 - 8 år

Dato: 23. juni - 14. juli
Alder: 15 - 16 år (uten ledsager)

Dato: 14. juli - 4. august
Alder: 17 - 19 år (uten ledsager)

Dato: 1. september - 22. september
Alder: 9 - 11 år

Dato: 22. september - 13. oktober               
Alder: 12 - 14 år 

Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

       

Psoriasis - voksne (frister, skjema og reisedatoer 2020)

Vedrørende kansellering på grunn av Covid-19: Ingen grupper overflyttes til 2021. Man må søke på nytt da søknader kun er gyldig i 3 måneder. Vi vil i midten av oktober i år bestemme om reisene fra januar 2021 går som planlagt. Dersom turene går som planlagt fra januar tar vi i mot søknader fra oktober i år.
Behandlingsreisen er tre ukers opphold på Valle Marina, Gran Canaria med behandling og medisinskfaglig oppfølging.
Søknader vurderes fortløpende, men skal ikke være eldre enn 3 måneder ved uttak. Uttak til hver gruppe foretas ca. 7 uker før avreisedato.    
Er det behov for ledsager pga nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.     
 
For å oppnå best mulig effekt av behandlingsreisen gjelder følgende anbefalinger for reisetidspunkt vurdert opp i mot hudtype:

Hudtype 1: alltid solbrent, aldri brun – bør ikke søke behandlingsreise.
Hudtype 2: ofte solbrent, av og til brun – anbefales reise i perioden november – mars.
Hudtype 3: av og til solbrent, oftest brun – anbefales reise i perioden mars – oktober.
Hudtype 4 og høyere: sjelden/aldri solbrent, alltid brun – bør reise i perioden april – september.

Søknadsskjema:

Deler av søknadskjema kan fylles ut elektronisk, resten må fylles ut manuelt. Skjemaet må skrives ut,  signeres og sendes samlet.

Reiser 2020:

Alle datoer er bekreftet. Alle reiser ut året er kansellert.

Første halvår                                Andre halvår
16.01 - 06.02                                 02.09 - 23.09
06.02 - 27.02                                 23.09 - 14.10
27.02 - 19.03                                 14.10 - 04.11
19.03 - 09.04                                 04.11 - 25.11
08.04 - 29.04 (dato korrekt)
29.04 - 20.05
20.05 - 10.06

Hjemmeside og informasjonsbrosjyre:

Psoriasis - barn og ungdom (frister, skjema og reisedatoer  2020)

Vedrørende kansellering på grunn av Covid-19: Ingen grupper overflyttes til 2021. Barn og ungdom må søke innen 1. desember i år.

Behandlingsreisen er tre ukers opphold på Valle Marina, Gran Canaria med behandling og medisinskfaglig oppfølging. Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14-18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Søknadsfrist:

 • Barn (t.o.m 14 år) med ledsager: Søknadsfrist for 2020 var 1. desember 2019

 • Ungdom (14 - 19 år): Søknadsfrist for 2020 var 1. desember 2019

Søknadsskjema:

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres av de/den som har foreldreansvar og sendes.

Reiser 2020

Datoer bekreftet

 • Barn (t.o.m 14 år) med ledsager: 27.02 - 19.03
 • Ungdom (15 - 19 år) uten ledsager: 19.03 - 09.04 - kansellert

Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

Kronisk lungesykdom og/eller Atopisk eksem - barn og ungdom (frister, skjema og reisedatoer 2020)

Vedrørende kansellering på grunn av Covid-19: Ingen grupper overflyttes til 2021. Vi vil i midten av oktober i år bestemme om reisene fra januar 2021 går som planlagt. De som søkte 15. mai i år for tur i januar / februar 2021 vil bli vurdert for dette dersom turene går som planlagt.
For grupper fra mars 2021 må vi ha nye søknader innen 15. november i år.


Behandlingsreisen er fire ukers opphold med behandling og medisinskfaglig oppfølging. Ungdom i alder 16-19 år har tre ukers opphold.
Dersom det foreligger særskilte behov eller omstendigheter kan ungdom mellom 14-18 år gis rett til å ha med en ledsager. Dette må dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden. Det er ikke mulighet å ha med friske søsken på behandlingsreisen.

Vi gjør oppmerksom på at to barn og to voksne (ledsagere) må dele en leilighet. Leilighetene på Valle Marina har to soverom, felles bad og oppholdsrom/kjøkken. 

Søknadsfrister:

15.mai 2020 var det søknadsfrist for:

Søknader til 2 søskengrupper: September 2020 og februar 2021
Søknader til gruppe med hoveddiagnose Kronisk lungesykdom i januar 2021

Søknader til ungdomsgruppe 14-16 år høst 2020
15.november 2020 er det søknadsfrist for:

Søknader til gruppe med hoveddiagnose Kronisk lungesykdom i mars 2021
Søknader til grupper med hoveddiagnose Atopisk eksem i april og mai 2021
Søknader til ungdomsgruppe 16-19 år sommer 2021

Søknadsskjema:

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres av de/ den som har foreldreansvar og sendes samlet.

Reiser 2020:
Datoer er bekreftet. Alle reiser ut året er kansellert.

 • 08.01 - 05.02: Barn 3 - 14 år med en ledsager, hoveddiagnose kronisk lungesykdom
 • 05.02 - 04.03: Søskengruppe 3 - 14 år med en ledsager, begge diagnoser
 • 04.03 - 01.04: Barn 3 - 14 år med en ledsager, hoveddiagnose kronisk lungesykdom
 • 01.04 - 29.04: Barn 3 - 14 år med en ledsager, hoveddiagnose atopisk eksem
 • 29.04 - 27.05: Barn 3 - 14 år med en ledsager, hoveddiagnose atopisk eksem
 • 27.05 - 17.06: Barn 3 - 14 år med en ledsager, hoveddiagnose atopisk eksem, 3 uker
 • 24.06 - 15.07: Ungdom 16 - 19 år uten ledsager, begge diagnoser, 3 uker  
 • 09.09 - 07.10: Søskengruppe 6 - 14 år med en ledsager, begge diagnoser
 • 07.10 - 04.11: Ungdom 14 - 16 år uten ledsager, begge diagnoser

Hjemmeside og informasjonsbrosjyrer:

Ofte stilte spørsmål: 

Kan man bytte ledsager?
- Nei, pasienten har fått innvilget tur med den ledsager som er angitt på søknadsskjema. De skal dele leilighet med en annen familie med ledsager av samme kjønn.

Er det mulig å leie egen leilighet /  eller bo med annen familie som leier leilighet under behandlingsoppholdet?
- Nei. De som deltar på behandlingsreiser må bo i tildelt leilighet under hele oppholdet.

Kan familie overnatte i behandlingsreisers leilighet?
- Nei det kan de ikke.

Kan familie være med på turer arrangert av behandlingsreiser?
- Nei det kan de ikke.

Følger det helsepersonell med på flyturen til Gran Canaria?
- Nei, det er ikke helsepersonell fra OUS med på flyreisen på barnegruppene

Må man ha egen reiseforsikring?
- Alle barn, unge og ledsagere er forsikret under oppholdet. Skal man ha permisjon bort fra behandlingsstedet, må egen forsikring benyttes.

Hvorfor trenger jeg europeisk helsetrygdkort?
- Dersom noen trenger innleggelse på offentlig sykehus, skal man bruke europeisk helsetrygdkort. Det er spesielt viktig at barn/ ungdom har dette kortet da ikke alle private sykehus behandler barn/ ungdom.

Når må man betale egenandelen?
- Egenandelen voksne pasienter og ledsagere til barn betaler, skal man betale inn i etterkant av reise. Giro kommer i posten.

Kan man få mat tilpasset allergikere?
- Ved innsendelse av pasientskjema skal man krysse av på de matvarer barnet av medisinske årsaker ikke tåler. Da blir mat tillaget etter denne listen. Har ledsagere allergensanert mat, må dette gis beskjed om også.

Kan vi låne forstøverapparat på Valle Marina?
- Ja det er mulig å låne forstøver. Har barnet ditt bruk for forstøver under reisen, må det tas med.

Kan det lånes vogn på Valle Marina?
- Ikke regn med dette. Har barnet bruk for vogn, ta dette med hjemmefra.

Kan familie spise på Valle Marina?
- Ja det er vanlig restaurant på Valle Marina hvor man kan kjøpe mat.

Kan ledsagere til barn nyte alkohol under oppholdet?
- De som er ledsagere har spesielle regler for bruk av alkohol. Se ordensreglene som gjelder for oppholdet.

Kan ledsagere til barn røyke under oppholdet?
- De som er ledsagere til barn kan ikke røyke i løpet av oppholdet på Valle Marina. Se ordensreglene som gjelder for oppholdet.

Postpolio syndrom / Senskader etter Poliomyelitt - voksne (frister, skjema og reisedatoer 2020)

Vedrørende kansellering på grunn av Covid-19: Ingen grupper overflyttes til 2021. Man må søke på nytt for 2021 innen 1. oktober i år.

Behandlingsreisen er fire ukers opphold på Vintersol, Tenerife med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist:

Det er kun en søknadsfrist per år og det er 1. oktober.
For reiser i 2020 var fristen 1. oktober 2019.

Søknadsskjema:

Søknaden er todelt. Side 1 og 2 fylles ut av søker, side 3 av lege. Kopi av aktuelle epikriser fra innsøkende lege, eventuelt andre leger og/eller fra sykehus-/ rehabiliteringsopphold må vedlegges. Er det behov for ledsager pga nedsatt funksjonsevne må dette dokumenteres og bekreftes av lege og legges ved søknaden.

Det er spesielt viktig at nye søkere sender med epikriser som beskriver senskader og funksjonsnivå. Det må komme frem av søknad eller epikriser at nåværende helseproblemer skyldes tidligere poliosykdom. Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk, men må skrives ut, signeres og sendes samlet.

Reiser 2020 til Vintersol, Tenerife:
Alle datoer er bekreftet. Alle reiser ut året er kansellert.
Første halvår                      Andre halvår
01.03 - 29.03                       18.08 - 15.09
29.03 - 26.04  kansellert   20.09 - 18.10

Hjemmeside og informasjonsbrosjyre:

Generell informasjon uavhengig av diagnose og behandlingssted.  

Egenandel:

Frikort for egenandelstak 2 ble automatisert 1. januar 2017. Stortinget har bestemt at voksne og ledsagere til barn betaler en egenandel / egenbetaling på kr. 126,- per døgn. Dvs. kr. 3528,- for fire ukers behandlingsopphold, og kr. 2646,- for tre uker. Trekker du deg innenfor 6 uker før avreise uten legeerklæring må du betale et gebyr på kr. 750,-. Egenandelen/egenbetalingen betales i etterkant av behandlingsreisen.

Barn og ungdom betaler ingen egenandel. Ledsagere til barn må betale egenbetaling uavhengig av om vedkommende har frikort.

Behandlingsreiser inngår i frikortordningen for egenandelstak 2 - for 2020 er dette kr. 2.176,- . Vi rapporterer til HELFO når du har betalt fakturaen og de refunderer automatisk når egenandelstaket er nådd. Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn på Mine egenandeler på helsenorge.no. For mer informasjon se helsenorge.no eller ring: 23 32 70 00.

Forsikring:

Alle pasienter og ledsagere er kollektivt forsikret i Europeiske Reiseforsikring. I tillegg omfattes reisende av Norsk Pasientskadeerstatning. Ved permisjoner med overnatting må egen reiseforsikring tegnes, da den kollektive forsikringen ikke gjelder under permisjon. (Permisjonsreglementet gjelder ikke programmet for barn med kronisk lungesykdom og atopisk eksem)

Ved reiser til Spania må du i tillegg ha med gyldig europeisk helsetrygdekort. Dette kortet kan du bestille på helsenorge.no  eller ved å ringe servicetelefonen: 23 32 70 00.

Du må selv sjekke hva slags forsikring som kreves for eventuelle hjelpemidler f.eks. rullestol og lignende.

Spørsmål vedrørende forsikring kan rettes til Europeiske Reiseforsikring på telefon 21 49 50 00. For nærmere informasjon om reiseforsikring, se også Europeiske sine nettsider.

Medisiner + medisinliste:

Du må ta med nødvendige medisiner for hele oppholdet. Dette gjelder også medisiner du bruker ved behov samt alle typer injeksjonsmedisiner.
Sterke smertestillende (A og B preparater) er det ikke mulig å få resept på når du er på behandlingsreise. Det er viktig at du også tar med oppdatert medisinliste som inneholder navn på medikamentet samt hvilken dose du bruker.
Du kan ved behov få hjelp til å sette injeksjoner under oppholdet. Husk alltid å transportere medisin som skal oppbevares kjølig i egen kjølebag som håndbagasje. Når du tar med reseptbelagte legemidler til utlandet, må du kunne dokumentere at de er til personlig bruk. Legeerklæring på engelsk må kunne fremvises som dokumentasjon. Snakk med apoteket hvis du er i tvil. Du finner også mer informasjon på Legemiddelverket sine nettsider.

MRSA testing etter hjemkomst

Ved kontroll på norsk sykehus (innleggelse eller poliklinikk) i løpet av de første 12 månedene etter hjemkomst fra behandlingsreise må du ta MRSA prøve (nese, hals og perineum). Skriv om dette vil du få før hjemreise. Dette skrivet finner du også her
Ved flere norske sykehus anbefales også testing (avføringsprøver) på bakterier med ESBL (Extended spectrum betalactamase) og VRE (vancomycinresistente enterokokker) før innleggelse, følg lokale retningslinjer angående dette.

Penger:

Kroatia:
Pengeenheten er Kroatiske Kuna. Visa-/Kredittkort kan brukes.
Montenegro:
Pengeenheten er Euro. Visa-/kredittkort kan brukes.

Spania:
Pengeenheten er Euro. Visa-/Kredittkort kan brukes.

Sykemelding/sykepenger og pensjon:

I henhold til folketrygdloven § 8-4 har du rett på sykemelding for å delta på behandlingsreise. Informasjon finner du også i rundskriv § 8-9. Dette må du selv ordne hos din lege. Sykepenger og pensjon utbetales etter samme regler som for opphold på norsk sykehus. For behandlingsreise utenfor EØS (gjelder kun Igalo) må du krysse for at du skal oppholde deg i utlandet og legge ved tilbudsbrevet fra oss som bekrefter dette eller få legen til å skrive en erklæring som du legger ved sykemeldingen til NAV.

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for ledsager til barn:
Folketrygdloven § 9 -14 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for yrkesaktive foresatte som har omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Hvis andre enn foreldrene søker om opplæringspenger må de ha fast og regelmessig omsorg for barnet. Det er ikke nok at dere er i familie eller har et nært forhold. Slik søker du: Fyll ut skjema som du har fått tilsendt fra Behandlingsreiser dersom du takker JA. Lege ved Behandlingsreiser fyller ut søknadsskjema som sendes til deg for signering og videresending til NAV sammen med kopi av brevet hvor barnet innvilges opphold. Hvis din arbeidsgiver ikke forskutterer opplæringspenger, må du sende inn skjema for inntektsopplysninger (NAV blankett NAV 09-35.01) til ditt NAV kontor. Her må det lastes ned en førsteside til søknaden fra www.nav.no

Utover disse to ukene vil man evt. kunne benytte seg av det økte antall stønadsdager med omsorgspenger man har som forsørger for et kronisk sykt barn, (det vil si "sykt-barn-dagene"), jf. folketrygdloven § 9 -11. For å søke om utvidet rett til "sykt-barn-dager" benyttes skjema NAV 09-06.05.

Transport:

Transport fra bosted til/fra nærmeste flyplass må du ordne selv. Ditt lokale helseforetak dekker standardsats på reiser under 300 km, på reiser over 300 km dekkes reiser med rutegående transport.
Ved tidlig flyavgang på utreisen/sen ankomst på hjemreisen kan overnatting på Gardermoen Airport Hotel ordnes. Ta kontakt med Egencia for booking og eventuelle spørsmål om dette. Vi gjør oppmerksom på at du må betale hele beløpet for overnatting og busstransport fra Gardermoen til hotellet. Refusjon gis i henhold til pasientreiseforskriften.
Du må sende inn utfylt reiseregningsskjema på papir til Helseforetakenes senter for pasientreiser i etterkant av reisen. Det må legges ved bekreftelse på at du har vært på behandlingsreise. Dette er kopi av faktura på egenandel, kvittering for betalt egenandel og originalkvitteringer på transport og overnatting. Skjema finner du på helsenorge eller på ditt legekontor. Dersom du har spørsmål angående refusjon, ta kontakt med Pasientreiser: tlf 05515.

For nærmere informasjon om reisen kan Egencia kontaktes på:
Telefon: 23 15 04 50
Telefaks: 23 15 04 61
E-mail: helse.me.no@egencia.com

Vaksiner:

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliovaksine. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene hvert 10. år.

Uttakskriterier og Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser)

Forskning på effekt av behandlingsreiser

Hensikten med denne oversikten er å gi en kortfattet oppsummering av studier på effekten av behandlingsreiser.

Kunnskapssenterets oppsummering av randomiserte kontrollerte studier

Et systematisk litteratursøk ble gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2012. De fant 17 randomiserte kontrollerte studier (RCT) som evaluerte effekt av behandlingsreiser ved ulike sykdommer. Disse var beskrevet i 20 artikler som blir presentert i følgende notat tilgjengelig på kunnskapssenteret


Studier gjennomført ved seksjon for Behandlingsreiser

Vi står bak 11 av de 20 artiklene som er presentert i Kunnskapssenterets oppsummering. Disse er gjennomført i samarbeid med ulike fagmiljø i Norge med kompetanse på aktuelle diagnosegruppe. Disse RCTene har som hovedhensikt å undersøke om man får en tilleggseffekt av å gjennomføre et behandlingsprogram i et varmt klima sammenliknet med norsk klima. I det følgende presenteres disse studiene i mer detalj, samt en rekke andre studier som også utgår fra vår seksjon.

Programmene våre i dag:

Prøvegrupper

Studier av behandlingsreise for potensielt nye diagnosegrupper benevnes "prøvegrupper". Disse studiene er initiert av helse og omsorgsdepartementet (HOD) og studienes resultater anses å danne grunnlaget for vurderingen om diagnosegruppen skal bli inkludert i behandlingsreisers program. Her presenteres studier gjennomført på deltakere med følgende diagnoser:

Nærmere orientering om behandlingsreiseordningen finner man i den offentlige utredningen (NOU 2000:2). Behandlingsreiser til utlandet - Et offentlig ansvar?  

Kontakt oss

Telefon: 90559290
mandag - fredag: kl. 12:00 - 14:00 

E-post: behandlingsreiser@ous-hf.no
MERK: Ikke skriv sensitive personopplysninger i e-post. Vi kan ikke motta søknader/epikriser/svarskjema som vedlegg i e-post. Dette må sendes per brev.

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for Behandlingsreiser
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Telefon
90 55 92 90
mandag - fredag kl. 12:00 - 14:00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for Behandlingsreiser
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Forskningsveien 1
Besøksadresse
Forskningsveien 1(Kart)
SINTEF-bygget, 0373, Oslo
Fant du det du lette etter?