Avansert hjemmesykehus for barn fyller 10 år!

Nå er det 10 år siden Avansert hjemmesykehus for barn flyttet sykehuset hjem!  Pådriver, og i dag leder for hjemmesykehuset, Vigdis Margrethe Ziener, tok på alvor at barn har det best hjemme. Dette har vært ledetråd gjennom hele arbeidet med å utvikle og videreutvikle tjenesten Avansert hjemmesykehus (AHS).

Ansatte ved Avansert hjemmesykehus, fra venstre: Hege Nygaard, Kristin Hallerud Lindell, Camilla Kristiansen, VMZ, Nina Granum Lycke, Marita Sommer Holhjem, Ulrika den Braber, Marianne Weiby

Hjemmesykehus for enda flere!
Erfarne sykepleiere, spesialsykepleiere, barnepleier og leger ved Avansert hjemmesykehus (AHS) har de siste ti årene tilbudt barn og ungdom fra 0 til 18 år behandling og pleie hjemme i stedet for på sykehuset. Tjenesten AHS startet opp 1. september 2008, med høytidelig åpning ved helseminister Bjarne Håkon Hansen.

AHS jobber stadig med å utvide tilbudet slik at flere barn kan få lov til å bli hjemme under sykehusbehandling og i løpet av høsten går AHS over til å bli et døgnåpent tilbud. I tillegg ser flere klinikker til AHS for inspirasjon og læring i arbeidet med å starte opp hjemmesykehus på sine områder. Direktøren ved OUS har uttalt at hjemmesykehus er fremtiden, også i OUS. Dette er en stor anerkjennelse for jobben som de ansatte ved AHS har gjort!

Frem og tilbake, om og om igjen
Innovasjon tar tid, og prosjekteringen hadde allerede pågått i halvannet år før åpningen av hjemmesykehuset i 2008. I planleggingsfasen var kjøkkenbordet til Vigdis full av planer som ble diskutert med både prosjektgruppen, referansegrupper og hennes tidligere klinikkleder Jens Grøgaard. Innovasjonsprosesser er ofte både krevende og uforutsigbare; i stedet for å jobbe i linære prosesser, som i mer tradisjonelle prosjekter, jobber man iterativt, altså frem og tilbake mellom behov og løsning, som i en spiral. Dette er også slik AHS har jobbet hele tiden, fra planlegging til oppstart, og som de fortsatt jobber for å kontinuerlig videreutvikle tilbudet. Vigdis og AHS har likevel hatt målet for øyet hele tiden, nemlig at barn har det best hjemme.

Vi må samarbeide!
Sentralt i innovasjonsarbeid står samarbeid og samskaping. Det er vanskelig å utvikle nye løsninger eller tjenester som gir verdi og som tas i bruk om ikke de involverte partene er tatt med i utviklingsarbeidet. At de ansatte fra dag én har drevet hjemmesykehuset som team er ett av suksesskriteriene. De ansatte har tatt sin del av ansvaret for helheten, alle har jobbet mot et felles mål helt fra starten og de har hele tiden diskutert seg frem til felles løsninger på ulike utfordringer. Samarbeid og dialog har vært helt avgjørende for kvaliteten i behandlingen som gis. «Vi hadde aldri klart å få til så mye for så mange pasienter, uten å være et team», sier Vigdis. I tillegg forteller ansatte ved AHS at det er morsomt å jobbe som de gjør, og det er både høy jobbtrivsel og høy stabilitet blant de ansatte. At de ansatte har vært, og fortsatt er, et godt team, er lett å se når man møter disse fantastiske fagpersonene som utstråler varme og ikke minst trygghet.

AHS har vært bevisst på at man trenger flere samarbeidspartnere for å bygge opp en ny tjeneste. En av de mange aktørene AHS ønsker å trekke frem, er Støtteforeningen for kreftrammede som har sponset dem helt fra starten med arbeidstøy, sko, støvler og ryggsekker, samt en del midler til ulike kompetanseutviklingstiltak. Støtteforeningen har også skaffet prosjektmidler til palliasjonsprosjektene og sponset i 2016 en hjemmesykehuskonferanse arrangert av AHS, og som var den første av sitt slag i Norden.  I tillegg har foreningen promotert AHS der de har kunnet. AHS ønsker også å trekke fram samarbeidet med Innovasjonsavdelingen i OUS som svært nyttig.

Nytt, nyttig og nyttiggjort
Avansert hjemmesykehus for barn anses som en svært vellykket innovasjon, helt i tråd med hvordan vi i OUS definerer innovasjon; noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. Alvorlig sykdom, ikke minst når det er barn som rammes, er en stor belastning for en familie, men at barnet kan få sykehusbehandlingen hjemme hos seg selv, gjør at livet ellers kan fortsette mer eller mindre som før, med jobb, barnehage, skole, venner og fritidsaktiviteter. Noen familier har unngått uker og måneder på sykehus, og slik har hjemmesykehuset bidratt til økt livskvalitet for mange familier. «Det handler rett og slett om bedre helse for hele familien», sier Vigdis. Familier med barn som har vært, eller er, pasienter ved AHS, erfarer at behandlingen som gis i hjemmet er minst like god og av minst like høy faglig kvalitet som den som gis på sykehus.

En annen viktig suksessfaktor for å drifte et hjemmesykehus for barn, er foreldre og pårørende og den jobben de gjør. Foreldrene opplever at de bidrar bedre og mestrer langt mer hjemme enn på sykehuset, og ofte mer enn både hva sykehuspersonale og de selv tror de kan. Foreldrene ønsker å ha hovedansvaret for sitt barn, mens de ansatte på AHS kun skal gjøre det en profesjonell gjøre. En bekreftelse på at tjenesten er vellykket, er at de færreste familier med barn som har vært pasienter ved AHS, sier at de vil velge sykehus om de skulle velge igjen, selv om det kan være slitsomt og krever et større ansvar.

Det har vært gjennomført flere evalueringer av hjemmesykehus, både ved OUS, men også av andre hjemmesykehus rundt i landet og internasjonalt. Disse analysene og evalueringene viser at sykehusbehandling som gis hjemme er av høy faglig kvalitet og sparer sykehusene og samfunnet for mye penger, i tillegg til høy tilfredshet blant pasienter.

– Vi gratulerer dere med jubileet og gleder oss til fortsettelsen!