Dialogmøte mellom OUS og næringsliv

Gjennom flere tiår har Oslo universitetssykehus (OUS) opparbeidet seg internasjonalt anerkjente utprøvingsmiljøer for legemidler og medisinsk utstyr. 16.1. arrangerte OUS, Inven2 og Norway Health Tech et dialogmøte der utprøvings- og testmiljøer ved sykehuset møtte næringslivet for å utveksle ideer og erfaringer.

Tekst:​ A. Stella Kyed Johnsen, stab kommunikasjon

OUS (innovasjonsavdelingen og forskningsstøtte), Inven2 og Norway Health Tech inviterte i et samarbeid næringslivet til et dialogmøte med ulike testmiljøer fra OUS.

Katrine Myhre, CEO Norway Health Tech, presiserte at dette møtet virkelig åpner dørene for næringslivet.

– Målet med dialogmøtet er at næringslivet skal få se noe av det spennende vi driver med og møte sterke utprøvings- og testmiljø ved OUS. I tillegg ønsker vi å vise hvilke muligheter som ligger i samarbeide med OUS, forteller avdelingsleder ved Innovasjonsavdelingen på OUS, Christian Skattum.

Dialogmøtet er i tråd med innovasjonsstrategien til OUS - samt politiske føringer. I den kommende Stortingsmeldingen om helsenæringen står samarbeid med næringsliv sentralt.

Meldingen vil beskrive hvordan helsenæringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

God infrastruktur

Sykehusmiljøet ved OUS har god infrastruktur i form av lokaler, personale og utstyr samt kompetanse og lang erfaring med ulike typer forskningssamarbeid med industri (foreløpig primært oppdragsstudier fra legemiddelfirma).

Flere av sykehusmiljøenemiljøene søker aktivt nye prosjekter og samarbeidspartnere til sine enheter. Samtidig har norske selskap som utvikler medisinsk utstyr et behov og ønske om å samarbeide med norske utprøvingsmiljø, men rapporterer at det er utfordrende å finne frem til de rette miljøene.

Med dialogmøtet ønsket OUS, Inven2 og Norway Health Tech at industrien kunne bli bedre kjent med OUS test-fasiliteter. 

– Vi ville vise frem enkelte av miljøene, hvilket felt de jobber innen og hvilken infrastruktur de har. Dessuten ønsket vi å gjøre det enkelt for selskapene å etablere kontakt dersom de i dag eller i fremtiden har behov for å prøve ut sitt produkt i sykehuset, forteller Skattum.

Korte sesjoner og 1:1-møter

Dialogmøtet åpnet med en velkomsthilsen ved administrerende direktør, Bjørn Erikstein.

Han fremholdt at OUS bruker mye ressurser på forskning og innovasjon og at disse aktivitetene er viktige for sykehuset. Han trakk fram at OUS har egne strategier for både forskning og innovasjon og at det ligger store muligheter i samarbeid mellom oss som offentlig sektor og næringsliv.
På møtet var det 6 korte sesjoner på ti minutter der deltakerne fikk høre presentasjoner fra miljø for næringslivssamarbeid. I tillegg var et par testmiljøer til stede og fortalte mer dyptgående om sine miljøer.

Til slutt fulgte 1:1 møter der testmiljøene ved sykehusene kunne diskutere konkrete muligheter for samarbeid med næringsliv.

Trender i tiden krever nytenkning

På møtet fremkom trender som gjør at vi har alt å vinne på å tenke innovasjon:

  • Flere blir eldre
  • Olje gassinntektene går ned
  • Behov for gode løsninger som møter nye utfordringer står foran oss
  • Helse er en næring som både kan levere tjenester og skaffe inntekter ved å selge tjenester ut
  • Behov for digital testkapasitet. Det mangler sykehuset. Her må det tenkes nytt

Det var god stemning underveis. Og det er utvilsomt nyttig med møteplasser for miljøene som er gjensidig avhengig av hverandre for å drive innovasjon.

Fant du det du lette etter?