NM i akuttmedisin - nasjonalt ambulansemesterskap

 - Dette er med på å forme fremtidens ambulansetjeneste. Selv om bare ett lag kan vinne førsteplassen, så er pasientene de egentlige vinnerne, sier ambulansesjef Ola Borstad ved Oslo universitetssykehus.

 

IDÉ
- Helt siden jeg for første gang deltok i et internasjonalt mesterskap sammen med Øyvar Sørensen fra Norsk Paramedic forening, har vi stilt oss følgende spørsmål: Hvorfor har vi ikke noe slikt i Norge? 

Paramedic Thomas Renngård ved OUS kontaktet Innovasjonsavdelingen i april 2015 og fortalte om sitt ønske om å etablere en nasjonal treningstradisjon med NM i prehospital akuttmedisin som skulle bli en årlig begivenhet for å øke kompetanse, kunnskap og yrkesstolthet i ambulansetjenesten. Det tok ham 1 1/2 år med iherdig jobbing og utholdenhet før gjennomføring av det første norske ambulansemesterskapet ble en realitet!

PROSJEKTETS BETYDNING
Det å etablere et NM i prehospital akuttmedisin har potensielt stor nytteverdi på flere områder:
Ambulansetjenesten:

  • Kompetansehevende for yrkesutøverne
  • Ved å samle beslutningstakere fra alle nivåer i ambulansemiljøet skapes også en arena for at fagutøvelse og prosedyreverk kan utvikles til å få en større nasjonal konsensus
  • Økt yrkesstolthet og profesjonsidentitet. Kunnskap og erfaringsutveksling på tvers av fylker og foretak.
  • Kompetanseoverføring til avdeling og HF, bedring av tjenesteutføring og pasientbehandling
  • Positivt mediebilde

Samfunnsgevinst
Konkurranseaspektet er med å motivere deltagerne til å trygt bevege seg ut av sine komfortsoner. Spenningselementet vil få deltagerne til å yte sitt beste. Samtidig kan arrangementet med en bred medieeksponering også kunne bidra til:

  • Å skape større interesse hos publikum/lekfolk for faget og gi en større forståelse av hvordan «kjeden som redder liv» fungerer ved alvorlige hendelser
  • Sette fokus på viktigheten av å trene på samhandlingen nødetatene i mellom ved for eksempel en masseskadehendelse.
  • Økt kunnskap om livreddende tiltak
  • Øke rekrutteringen til ambulanseyrket

RESULTAT

Hovedmål i forprosjektet var å samle nødvendige ressurser hos faglige aktører og markedsaktører bak arrangementet i et felles samarbeidsprosjekt. Interesseorganisasjonen EMS Norway (Emergency medical services Norway) er etablert og første mesterskap ble arrangert 8. til 10. september 2016.

Status juni 2018: Nytt NM arrangeres 5. til 7. september 2018, Ullensaker. Les mer her.

Vant utdanningspris 2018:

Ambulanseavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) fikk pris i dag for innføringen av modellen med «medisinsk teamkonkurranse i prehospital akuttmedisin i 2018. Les mer på OUS sider.