Trygg transport av smittefarlige pasienter

Å flytte på pasienter med smittefare er komplisert og risikofylt. Da lege Fridtjof Heyerdahl ikke kunne finne en transportisolator som tilfredsstilte kravene han stilte, bestemte han seg for å gjøre noe med det.
Foto: EpiGuard

​Voksende problemstilling
I tillegg til at verdensbefolkningen i dag må takle jevnlige utbrudd av epidemier, finnes det flere andre årsaker til at smittefare er en problemstilling som kommer til å vokse i fremtiden. Blant annet vil antibiotikaresistente bakterier bli et eksploderende problem de kommende tiårene. Og mange smittede pasienter trenger å bli transportert. Dette er noe Fridtjof Heyerdahl vet mye om. Han har blant annet jobbet for CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus, som tar seg av beredskap for forgiftninger og smitte som er større enn det samfunnet vårt takler til daglig.

Problemet
I hovedsak var det to ting som manglet i de eksisterende løsningene. Barrieren mellom pasienten og omverdenen var ikke effektiv. Og ingen av løsningene lot leger behandle pasienter på normalt vis.
Han samlet noen gode kolleger og laget et oppfinnerteam bestående av overlege Knut Erik Hovda; Ronald Rolfssen, som er spesialrådgiver i ambulansetjenesten; overlege Espen Rostrup Nakstad, som er leder for CBRNe-senteret og Arne Broch Brandsæter som er infeksjonsmedisiner.

Etter å ha kontaktet Inven2 fikk gruppen meldt inn prosjektet som en ansattoppfinnelse. Så var det tid for å finne samarbeidspartnere som kunne være med på produksjonssiden. En høstdag i 2014 fikk prosjektet to nye tilskudd. Hansen Protection lager blant annet overlevelsesdrakter og kalesjer. Produkter som fremfor alt er kjent for å være tette. Eker Design lager skrog og designer biler og båter, altså komplekse produkter. – Den dagen kom egentlig hovedstrukturen på plass, sier Heyerdahl.

Løsningen
EpiShuttle, er en transportisolator som ser ut som en kapsel og har plass til en person. Den har en formgivning som skaper veldig god tilgjengelighet til pasientens hode og hals, og dermed luftveier og sentrale blodårer. Til forskjell fra løsninger i myk duk er den laget av gjennomsiktig plastmateriale, slik at den fremstår som mindre kompakt og gir fullgodt utsyn. Materialet er samtidig hardt, tett og solid, slik at det møter kravene til bruk i for eksempel ambulanser og er trygg selv om pasienten blir urolig. EpiShuttle er også en båre i seg selv som kan erstatte den eksisterende ambulansebåren, og har innvendig båre som tillater at pasienten settes opp.
EpiGuard har lansert «kuvøsen» på rekordtid og har allerede solgt til ni av dem til norske universitetssykehus.
Selskapet har signert avtaler med sentrale distributører i en rekke europeiske land. Et agentnettverk er nå på plass i Skandinavia, i Tsjekkia, Tyskland og Spania. Neste markeder for tur er Storbritannia, Frankrike og Japan. Det jobbes også med en intensjonsavtale med en distributør i Kina, men «regulatoriske prosesser» gjør det tidkrevende både der og i det amerikanske markedet.

Les mer om EpiGuard og Epishuttle her.