HELSENORGE

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Helse Sør-Øst (RegUt HSØ)

I samsvar med spesialistforskriften fikk Helse Sør-Øst RHF i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å opprette et regionalt utdanningssenter for LIS ved Oslo universitetssykehus. Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering Helse Sør-Øst (RegUt HSØ) skal bidra til å sikre regional og nasjonal samordning av læringsaktiviteter, kursinformasjon og utdanningsløp.

Fant du det du lette etter?