Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Sør-Øst

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt), Helse Sør-Øst skal ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Illustrasjonsfoto av bøker og tavle..
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Les mer om Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Sør-Øst

Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Sør-Øst

Det regionale utdanningssenteret skal delta i en tverregional ordning for å sikre en nasjonal, samordnet spesialistutdanning.

Mandatet til de regionale utdanningssentrene for leger i spesialisering er basert på spesialistforskriften (FOR-2016-12-08-1482). Oppdrag om etablering av regionale utdanningssentre ble gitt fra de regionale helseforetakene (RHFene) til de fire regionsykehusene i det årlige oppdrags- og bestiller dokumentet for 2016.

De regionale utdanningssentrene skal være i full drift fra 1.mars 2019. Og fra denne datoen skal alle kurs arrangeres herfra.

Ny forskrift for legenes spesialistutdanning er vedtatt. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2017 for del 1 og 1. mars 2019 for del 2 og 3.

Ny modell for spesialistutdanning

Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering. Krav til tjenestetid og -sted erstattes av læringsmål, læringsutbytte og kompetansevurdering.

Arbeidet i de regionale utdanningssentrene skal gi:

  • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene.
  • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid regionalt og nasjonalt om utdanningsløp, læringsaktiviteter og veiledning.
  • Et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt.

Samarbeid og kommunikasjon

Utdanningssentrene samarbeider seg imellom og med helseforetakene/ sykehusene i egen region. Felles tverregionale driftsoppgaver legges som en fast funksjon til et utdanningssenter. For å bidra til å sikre kontinuitet og et felles kontaktpunkt mellom de fire utdanningssentrene vil den koordinerende rollen til sentrene rotere mellom regionene med funksjonstid på 2 år.

Utdanningssentrene skal sørge for god kommunikasjon og godt samarbeid med Helsedirektoratet, universitet/høgskoler, kommuner, Legeforeningen (spesialitetskomiteene) og andre viktige samarbeidspartnere.

Les mer om LIS-utdanningen ved OUS.

Kontaktinformasjon RegUT, Helse Sør-Øst

Kurskontakt: RegUtkurs@ous-hf.no

Kursadministrator Lars Breen telefon: 23 01 68 87 labree@ous-hf.no

Kursadministrator Oxana Rybalko-Vassvik telefon: 23 01 68 89 oxaryb@ous-hf.no

Kursadministrator Anette Høven: ahoeve@ous-hf.no

Leder Thomas de Lange: direktetelefon: 22118932/mobil 990 30 789 thlang@ous-hf.no 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.