HELSENORGE

Regional kompetansetjeneste for metodevurdering

Regional kompetansetjeneste for metodevurdering er en ressurs for etablering av gode rutiner rundt nye metoder og metodestøtte ved gjennomføring av mini-metodevurdering i helseforetak i Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?