HELSENORGE

Behandlingsreiser

Har du revmatisk inflammatorisk leddsykdom, psoriasis, senskader etter poliomyelitt, langsomt progredierende amyotrofisk lateral sklerose (ALS/PLS) eller astma og/eller atopisk eksem (barn og ungdom) kan du søke behandlingsreise til utlandet. Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i  Norge, men er ingen rettighet. En behandlingsreise innebærer et tre- eller fireukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima.


Siden er oppdatert 22. september 2023

Fant du det du lette etter?