HELSENORGE

Forskning på klimabehandling for barn med atopisk eksem

​RCT 1:

Atopisk eksem hos barn
Denne studien ble gjennomført av Voksentoppen (nå en del av Barnemedisinske avdeling Post 1 ved Barn-Kvinneklinikken på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus). Her deltok 56 barn med alvorlig atopisk eksem i alderen 4-13 år. De ble randomisert enten til et 4 ukers behandlingsopphold på Gran Canaria eller til en kontrollgruppe som fikk oppfølging hjemme, begge gruppene møtte til kontroll etter 3 måneder.

Hovedfunn: Både utbredelsen og intensiteten av den atopiske eksemen (målt med SCORAD) viste signifikant større bedring for Gran Canaria gruppen sammenliknet med kontrollgruppen, vedvarende i minst 3 måneder. Øvrige parametere viste også en tendens i retning av vedvarende bedre effekt for denne intervensjons gruppen (index group). Man kunne derfor konkludere med en positiv effekt av behandling gjennomført i et suptropisk klima med mye UV lys.

Byremo G, Rod G, Carlsen KH. Effect of climatic change in children with atopic eczema. Allergy 2006;61(12):1403-10.

Fant du det du lette etter?