HELSENORGE

Forskning på klimabehandling for pasienter med Cerebral parese

​RCT 1: 

Voksne og barn med cerebral parese (CP)
En faggruppe fra Barnenevrologisk seksjon og Nevrologisk avdeling ved Rikshospitalet gjennomførte i  2002-2004 en RCT studie der både voksne og barn med cerebral parese (CP) var inkludert. Denne ble initiert etter anmodning fra HOD og gjennomført i samarbeid med BHR.
 
Voksne: 59 voksne deltakere fikk enten et 4 ukers behandlingsprogram på Casas Heddy på Lanzarote eller de var i en kontrollgruppe som levde som vanlig hjemme. De som var i kontrollgruppen (i 2002) fikk behandling på Lanzarote i 2003, og ble dermed sine egne kontroller (halvt crossover design). Deltakerne ble undersøkt både før og etter behandlingen, samt etter 3 og 6 måneder.

Hovedfunn:  Man fant vedvarende mindre smerter, samt mindre subjektive og depressive symptomer 3 måneder etter behandlingen på Lanzarote. Det var da også en samlet bedring av de fysiske testene på 10-15% i Lanzarotegruppen, men denne var ikke signifikant større enn i kontrollgruppen.

Skjeldal OH, Dahl A, Diseth TH. Behandlingsreise i varmt klima for voksne og barn med Cerebral parese. 
 
Barn: Studien inkluderte 57 barn og ungdom med CP som deltok i et 4 ukers habiliteringsprogram på Lanzarote. Pga lav deltakelse i kontrollgruppen, ble designet omgjort fra en RCT til en logitudinell oppfølgingsstudie med etterkontroller etter 3 og 6 måneder.

Hovedfunn: Man fant både bedring i fysisk funksjon, atferdsmessige og følelsesmessige parametere, samt økning i barnas selvfølelse. Disse resultatene er publisert i en egen artikkel:

Skjeldal OH, Capjon H, Dahl A, Diseth TH. Therapy in a subtropical climate for children with cerebral palsy. Evidence of physical and psychosocial effects? Acta Paediatr 2009 Apr;98(4):670-4.

Resultatene av denne studien ble vurdert i HOD i 2005 og diagnosegruppen ble da ikke innlemmet i programtilbudet ved BHR.

Fant du det du lette etter?