HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Vi er OUS!

Vi er over 6000 sykepleiere og er med dette den største yrkesgruppen i Oslo universitetssykehus. Vi er rundt deg i alle livets faser; før du ble født, da du ble født og kanskje hadde din første barnesykdom eller kanskje ditt første brudd.

Sykepleiere på helikopterplattform på OUS Ullevål sykehus. Fotograf: Heiko Junge.

Tekst: Matthias Baaske – Fagdirektør helsefag, Oslo universitetssykehus. Fotograf: Heiko Junge.

Vi er der også når hjertet ditt ikke fungerer som det skal, når du er en del av en forskningsstudie, og når ditt liv nærmer seg slutten.

Sagt med andre ord – Vi er der når du trenger oss – 24/7!

Bilde av Matthias Baaske

Matthias Baaske, fagdirektør helsefag, Oslo universitetssykehus. Fotograf: Heiko Junge.

Når du vurderer å bli sykepleier

Som sykepleier hos oss har du mange muligheter til å bygge og utvikle din kompetanse innen ulike fagområder. Hos oss blir du blir en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass.  Her finner du noen av Norges mest ledende eksperter innenfor sine felt, og mange ansatte med lang erfaring innenfor de forskjellige fagmiljøene.

Under utdanning

Helt fra starten av din utdanning blir du tatt hånd om hos oss. Vi har fokus på å tilby gode læringsmiljøer og jobber tett sammen med utdanningsinstitusjonene. Vi tilbyr praksisplasser i alle våre klinikker, på sengeposter, dagenheter, poliklinikker og spesialenheter. Du vil ha en kvalifisert veileder som jobber sammen med deg under hele praksisperioden og som bidrar til at du utvikler deg som student og blir en del av spennende fagmiljøer.

Når du jobber hos oss

For at helsepersonell ved OUS skal kunne møte dagens og fremtidens utfordringer i forhold til krav om kompetanse og kvalitet i pasientbehandlingen, er systematisk kompetanseoppbygging en forutsetning.

Klinisk kompetanseprogram skal bidra til å kvalitetssikre pasientbehandlingen gjennom systematisk faglig utvikling og kompetanseheving i direkte pasientarbeid for sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger, radiografer/stråleterapeuter, bioingeniører og kliniske ernæringsfysiologer. Programmet har også til hensikt å gi karrieremuligheter.

Programmet består av tre trinn, hvorav det første trinnet omfatter de ulike enhetenes opplæringsprogram. I Trinn 2 er de mest sentrale fagområdene lagt til grunn for undervisningen. I Trinn 3 er et faglig prosjekt det sentrale.

Karrieremuligheter og videreutdanning

Vi tilbyr en rekke praksisplasser til sykepleiere på videreutdannings – og masternivået, blant annet innen: Anestesi-, akutt-, barne-, intensiv-, operasjons-, kreft-, nyfødt-, nyre, allmennsykepleie-, jordmor-, og innen psykisk helsearbeid (tverrfaglig). Tilbud om utdanningsstillinger for sykepleiere i videreutdanning er et av flere tiltak for å sikre kompetent bemanning ved Oslo universitetssykehus.

Med utdanningsstilling menes at utvalgte kandidater tilbys tariffestet minstelønn som sykepleier under utdanning. En ansettes da i en midlertidig stilling med samme rettigheter og plikter som andre ansatte ved OUS.

Stillingen opphører når utdanningen er ferdig og man går da over i ny stilling som spesialsykepleier for å avtjene bindingstiden.

Vi er over 2000 spesialsykepleiere innen 11 spesialiteter i OUS.

Utover det kliniske virke

Som sykepleier hos oss kan du bli en del av tidens største utviklings- og byggeprosjekt innen spesialisthelsetjenesten i Norges historie. «Nye OUS» gir deg som sykepleier mulighet for involvering og innflytelse på utvikling av morgendagens helsevesen for Oslo befolkning, for innbyggere fra Sør-Øst og for hele Norge.

Du kan bli en den av et stort fag- og forskningsmiljø. Enten ved deltagelse i fagspesifikke nettverk i din klinikk eller sykehusovergripende. Dersom du har en «Forsker-gen» kan du gjennomføre din PhD hos oss eller du kan bli en del av vårt forskningsstøtte og bli forskningssykepleier.

Mulighetene hos oss er uendelige – Ta den som passer deg best – Bli en del av oss – VI SYKEPLEIERE ER OUS!

Her kan du lese mer om dine muligheter som sykepleier i OUS.

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

 

Fant du det du lette etter?