HELSENORGE

Juridisk kontor i Oslo universitetssykehus

Juridisk kontor er organisatorisk plassert i administrerende direktørs stab og ledes av juridisk direktør. Kontorets oppgaver og ansvar er å gi hele sykehuset juridiske tjenester og ivareta sykehusets rettslige interesser samt håndtere søksmål og tvister. 

Fant du det du lette etter?