Behandlingsreiser

Har du revmatisk inflammatorisk leddsykdom, senskader etter poliomyelitt, psoriasis eller kronisk lungesykdom og/eller atopisk eksem (barn og ungdom) kan du søke behandlingsreise til utlandet. Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i  Norge, men er ingen rettighet. 
En behandlingsreise innebærer et 3 eller 4 ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima.

Les mer om Behandlingsreiser

Behandlingsreiser

Seksjon for Behandlingsreiser finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen. Den daglige administrasjon er delegert til Seksjon for behandlingsreiser som er organisert under Utenlandskontoret, Stab samhandling og internasjonalt samarbeid, Direktørens stab OUS HF.


Nyheter

 • I forslag til statsbudsjettet for 2017 er det ikke foreslått noen endring på egenandelen. Egenandelen forblir da kr 116,- per døgn.
  Totalt blir det for:
  4 uker: kr. 3248,-
  3 uker: kr. 2436,-
 • Barn og ungdom med kronisk lungesykdom/atopisk eksem (3-19 år) har nye søknadsfrister for behandlingsreiser 2016-2017
  Fra 2016 vil det bli 2 søknadsfrister:
  Reiser september 2016 - februar 2017 : 15.mai 2016
  Reiser mars 2017- juni 2017: 15.november 2016

Behandlingsreiser for Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - voksne

Behandlingsreisen er fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist for reiser januar - juli 2017 er 15. september 2016
 • Søknadsfrist for reiser juli - desember 2017 er 1. mars 2017

Søknadsskjema:

Søknaden er todelt. Den ene delen fylles ut av søker (pasientens søknad). Den andre delen (legesøknad) fylles ut av fastlege eller revmatolog. Med søknaden må det følge epikrise fra revmatolog – helst fra siste konsultasjon og ikke eldre enn fem år. Ved eventuell annen sykdom som har krevd sykehusinnleggelse etc. de senere år, må aktuell epikrise vedlegges.

Eventuelle hjelpebehov må komme tydelig fram av søknaden.

Pasientsøknadsskjema
Legeerklæring

Reiser 2017

Balcova, Tyrkia:
Første halvår                     Andre halvår
11.04 - 09.05                     04.07 - 01.08
09.05 - 06.06                     01.08 - 29.08
06.06 - 04.07                     29.08 - 26.09
                                            26.09 - 24.10   

Igalo, Montenegro:
Første halvår                     Andre halvår
25.04 - 23.05                     18.07 - 15.08
23.05 - 20.06                     15.08 - 12.09
20.06 - 18.07                     12.09 - 10.10

Vintersol, Tenerife, Spania:
Første halvår                      Andre halvår
08.01 - 05.02                      17.10 - 14.11(ikke bekreftet)
05.02 - 05.03                     

Informasjonsbrosjyrer for behandlingsstedene:

Balcova

Igalo

Vintersol


Behandlingsreiser for Revmatisk inflammatorisk leddsykdom - barn og ungdom

Behandlingsreisen er tre eller fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.
Det pågår anbudsrunde for barn og ung ungdom og avgjørelse om sted for reiser i 2017 er ikke tatt.

Søknadsfrist

Frist for alle barne- og ungdomsturer i 2017 er 1.november 2016

Søknadsskjema

Barn og ungdom

Reiser 2017

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli små endringer da datoer ikke er
bekreftet ennå.

Sted:
Dato: 30. mai - 21. juni
Alder: 4 - 8 år

Sted:
Dato: 21. juni - 12. juli
Alder: 14 - 16 år (uten ledsager)

Sted: Balcova Termal, Tyrkia
Dato: 4. juli - 1. august
Alder: 17 - 19 år (uten ledsager)

Sted:
Dato: 5. september - 26. september
Alder: 9 - 11 år 

Sted:
Dato: 26. september - 17. oktober                 
Alder: 12 - 14 år

Informasjonsbrosjyrer for behandlingsstedene

Balcova (ungdom)


Behandlingsreiser for Psoriasis - voksne

Behandlingsreisen er tre ukers opphold med behandling og medisinskfaglig oppfølging.
Søknader vurderes fortløpende, men skal ikke være eldre enn 3 måneder ved uttak. Uttak til hver gruppe foretas ca. 7 uker før avreisedato.         

Første avreise andre halvår 2016 er 12. september.
Deretter går behandlingsreisene fortløpende hver tredje uke frem til 7. desember.

Første behandlingsreise første halvår 2017 har avreise 4. januar.
Deretter går behandlingsreisene fortløpende hver tredje uke frem til 31. mai     

Søknadsskjema

PSO voksen


Reiser 2016

Første halvår                                  Andre halvår
16.01 - 06.02                                  12.09 - 03.10
06.02 - 27.02                                  05.10 - 26.10
27.02 - 19.03                                  26.10 - 16.11
19.03 - 09.04                                  16.11 - 07.12
09.04 - 30.04
30.04 - 21.05
21.05 - 11.06

Reiser 2017

Første halvår                                Andre halvår (ikke bekreftet)
04.01 - 25.01                                 12.09 - 03.10
25.01 - 15.02                                 03.10 - 24.10
15.02 - 08.03                                 24.10 - 14.11
08.03 - 29.03                                 14.11 - 05.12
29.03 - 19.04
19.04 - 10.05
10.05 - 31.05 (ikke bekreftet)

Informasjonsbrosjyre

Valle Marina


Behandlingsreiser for Psoriasis - barn og ungdom

Behandlingsreisen er tre ukers opphold med behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist

 • Barn (opptil 15 år) med ledsager: Søknadsfrist for 2017 er 1. desember 2016
 • Ungdom (15 - 19 år): Søknadsfrist for 2017 er 15. januar 2017

Søknadsskjema

Barn og ungdom

Reiser 2017

 • Barn (opptil 15 år) med ledsager: 15.02 - 08.03 
 • Ungdom (15 - 19 år) uten ledsager: 29.03 - 19.04

Informasjonsbrosjyrer

Valle Marina (Barn)

Valle Marina (Ungdom)


Behandlingsreiser for Kronisk lungesykdom og Atopisk eksem - barn og ungdom

Behandlingsreisen er tre eller fire ukers opphold med behandling og medisinskfaglig oppfølging.
Vi gjør oppmerksom på at to barn og to voksne (ledsagere) må dele en leilighet. Leilighetene på Valle Marina har to soverom, felles bad og oppholdsrom/kjøkken. 
Det er ikke mulighet å ha med friske søsken på behandlingsreisen.

Søknadsfrister

15.november 2016:

Søknader til gruppe med hoveddiagnose Kronisk lungesykdom i mars 2017
Søknader til 2 grupper med hoveddiagnose Atopisk eksem i april og mai 2017
Søknader til ungdomsgruppe 1.-3. videregående sommer 2017

15.mai 2017:

Søknader til 2 søskengrupper: September 2017 og februar 2018
Søknader til ungdomsgruppe 8.-10.klasse høst 2017
Søknader til gruppe med hoveddiagnose Kronisk lungesykdom i januar 2018

Søknadsskjema

Barn og ungdom

Reiser 2017

 • 11.01 - 08.02: Barn med hoveddiagnose kronisk lungesykdom med en ledsager (3 - 13 år)
 • 08.02 - 08.03: Flerbarnsfamilier/søskengruppe, begge diagnoser, med en ledsager (3 - 13 år) 
 • 08.03 - 05.04: Barn med hoveddiagnose kronisk lungesykdom med en ledsager (3 - 13 år) 
 • 05.04 - 03.05: Barn med hoveddiagnose atopisk eksem med en ledsager (3 - 13 år) 
 • 03.05 - 31.05: Barn med hoveddiagnose atopisk eksem med en ledsager (3 - 13 år) 
 • 29.06 - 20.07 (NB: 3 uker, dato ikke bekreftet): Ungdom, begge diagnoser, 15/16 - 18 år uten ledsager 
 • 11.09 - 10.10 (dato ikke bekreftet): Flerbarnsfamilier/søskengruppe, begge diagnoser, med ledsager (3 - 13 år)
 • 10.10 - 07.11 (dato ikke bekreftet): Ungdomsskoleelever (8-10.klasse) begge diagnoser uten ledsager

Informasjonsbrosjyrer

Valle Marina (Barn)

Valle Marina (Ungdom)

Ofte stilte spørsmål 

Kan man bytte ledsager?
- Nei, pasienten har fått innvilget tur med den ledsager som er angitt på søknadsskjema. De skal dele leilighet med en annen familie med ledsager av samme kjønn.

Er det mulig å leie egen leilighet /  eller bo med annen familie som leier leilighet under behandlingsoppholdet?
- Nei. De som deltar på behandlingsreiser må bo i tildelt leilighet under hele oppholdet.

Kan familie overnatte i behandlingsreisers leilighet?
- Nei det kan de ikke.

Kan familie være med på turer arrangert av behandlingsreiser?
- Nei det kan de ikke.

Følger det helsepersonell med på flyturen til Gran Canaria?
- Ja det reiser sykepleiere/lege med hver gruppe.

Må man ha egen reiseforsikring?
- Alle barn, unge og ledsagere er forsikret under oppholdet. Skal man ha permisjon bort fra behandlingsstedet, må egen forsikring benyttes.

Hvorfor trenger jeg europeisk helsetrygdkort?
- Dersom noen trenger innleggelse på offentlig sykehus, skal man bruke europeisk helsetrygdkort. Det er spesielt viktig at barn/ ungdom har dette kortet da ikke alle private sykehus behandler barn/ ungdom.

Når må man betale egenandelen?
- Egenandelen voksne pasienter og ledsagere til barn betaler, skal man betale inn i etterkant av reise. Giro kommer i posten.

Kan man få mat tilpasset allergikere?
- Ved innsendelse av pasientskjema skal man krysse av på de matvarer barnet av medisinske årsaker ikke tåler. Da blir mat tillaget etter denne listen. Har ledsagere allergensanert mat, må dette gis beskjed om også.

Kan vi låne forstøverapparat på Valle Marina?
- Ja det er mulig å låne forstøver. Har barnet ditt bruk for forstøver under reisen, må det tas med.

Kan det lånes vogn på Valle Marina?
- Ikke regn med dette. Har barnet bruk for vogn, ta dette med hjemmefra.

Kan familie spise på Valle Marina?
- Ja det er vanlig restaurant på Valle Marina hvor man kan kjøpe mat.

Kan ledsagere til barn nyte alkohol under oppholdet?
- De som er ledsagere har spesielle regler for bruk av alkohol. Se ordensreglene som gjelder for oppholdet.

Kan ledsagere til barn røyke under oppholdet?
- De som er ledsagere til barn kan ikke røyke i løpet av oppholdet på Valle Marina. Se ordensreglene som gjelder for oppholdet.


Behandlingsreiser for pasienter med senskader etter Poliomyelitt - voksne

Behandlingsreisen er fire ukers opphold med trening, behandling og medisinskfaglig oppfølging.

Søknadsfrist

For reiser i 2017 er 01.oktober 2016

Søknadsskjema

Søknaden er todelt. Side 1 og 2 fylles ut av søker, side 3 av lege. Kopi av aktuelle epikriser fra innsøkende lege, eventuelt andre leger og/eller fra sykehus-/ rehabiliteringsopphold må vedlegges.

Det er spesielt viktig at nye søkere sender med epikriser som beskriver senskader og funksjonsnivå. Det må komme frem av søknad eller epikriser at nåværende helseproblemer skyldes tidligere poliosykdom.

Søknadsskjema

Reiser 2017

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli små endringer da ikke alle datoer er bekreftet.

Vintersol, Tenerife, Spania:
Første halvår                      Andre halvår
05.03 - 02.04                      22.08 - 19.09
02.04 - 30.04                      19.09 - 17.10 

Scandinavian Rehab Center, Tyrkia:
Første halvår                       Andre halvår
22.04 - 20.05                       30.09 - 28.10

Informasjonsbrosjyrer

Scandinavian Rehab Center

Vintersol

Generell informasjon uavhengig av diagnose og behandlingssted.  

Egenandel

Stortinget har bestemt at voksne og ledsagere til barn betaler en egenandel / egenbetaling på kr. 116 per døgn. Dvs. kr. 3248,- for fire ukers behandlingsopphold, og kr. 2436,- for tre uker. Trekker du deg innenfor 6 - 4 uker før avreise uten legeerklæring må du betale et gebyr på kr. 750,-. Ved trekk de siste 2 ukene (28 dager) uten legeerklæring må du betale hele egenandels-/egenbetalingsbeløpet.
For psoriasisprogrammet er det særskilte regler ved trekk: Trekker du deg innenfor 28 - 15 dager før avreise uten legeerklæring må du betale et gebyr på kr. 500,-. Ved trekk de siste 14 dagene før avreise uten legeerklæring må du betale hele egenandelsbeløpet.

Egenandelen/egenbetalingen betales i etterkant av behandlingsreisen.

Barn og ungdom betaler ingen egenandel. Ledsagere til barn må betale egenbetaling uavhengig av om vedkommende har frikort.

Behandlingsreiser inngår i frikortordningen for egenandelstak 2. Du må fortsatt betale tilsendt faktura fra oss. Vi rapporterer til HELFO når du har betalt fakturaen og de refunderer automatisk når egenandelstaket er nådd.
For mer informasjon se helsenorge.no eller ring: 800 43 573.

Forsikring

Alle pasienter og ledsagere til barn som er pasienter er kollektivt forsikret i Europeiske Reiseforsikring. I tillegg omfattes reisende av Norsk Pasientskadeerstatning. Ved permisjoner med overnatting må egen reiseforsikring tegnes, da den kollektive forsikringen ikke gjelder under permisjon. (Permisjonsreglementet gjelder ikke programmet for barn med kronisk lungesykdom og atopisk eksem)

Ved reiser til Spania må du i tillegg ha med gyldig europeisk helsetrygdekort. Dette kortet kan du bestille på HELFO sine nettsider eller ved å ringe HELFO veiledning for privatpersoner: 800 43 573.

Du må selv sjekke hva slags forsikring som kreves for eventuelle hjelpemidler f.eks. rullestol og lignende.

Spørsmål vedrørende forsikring kan rettes til Europeiske Reiseforsikring på telefon 21 49 50 00. For nærmere informasjon om reiseforsikring, se også Europeiske sine nettsider.

Medisiner + medisinliste

Du må ta med nødvendige medisiner for hele oppholdet. Dette gjelder også alle typer injeksjonsmedisiner. A/B preparater og andre sterke smertestillende medikamenter er svært vanskelig tilgjengelig i utlandet. Det er viktig at du også tar med oppdatert medisinliste som inneholder navn på medikamentet samt hvilken dose du bruker.
Du kan ved behov få hjelp til å sette injeksjoner under oppholdet. Husk alltid å transportere medisin som skal oppbevares kjølig i egen kjølebag som håndbagasje. Når du tar med reseptbelagte legemidler til utlandet, må du kunne dokumentere at de er til personlig bruk. Legeerklæring på engelsk må kunne fremvises som dokumentasjon. Snakk med apoteket hvis du er i tvil. Du finner også mer informasjon på Legemiddelverket sine nettsider.

Penger

Montenegro:
Pengeenheten er Euro. Det kan brukes norske kroner og Visa-/kredittkort for uttak av penger. Noen butikker aksepterer kortbetaling.

Tyrkia:
Pengeenheten er tyrkiske Lire. Enkelte steder kan Euro og norske kroner benyttes. Visa-/Kredittkort aksepteres i større butikker og banker.

Kanariøyene, Spania:
Pengeenheten er Euro. Visa-/Kredittkort kan brukes.

Sykemelding/sykepenger og pensjon

I henhold til folketrygdloven § 8-4 har du rett på sykemelding for å delta på behandlingsreise. Dette må du selv ordne hos din lege. Du må krysse for at du skal oppholde deg i utlandet og legge ved tilbudsbrevet fra oss som bekrefter dette eller få legen til å skrive en erklæring som du legger ved sykemeldingen til NAV. Sykepenger og pensjon utbetales etter samme regler som for opphold på norsk sykehus.

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for ledsager til barn
Folketrygdloven § 9 -13 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for foresatte med omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Her benyttes skjema NAV 09 -11.08 (skjemaet fylles ut av innsøkende lege). Kopi av brevet fra Behandlingsreiser hvor barnet innvilges opphold i utlandet legges ved søknaden. Les mer om opplæringspenger (naaf.no)

Utover disse to ukene vil man evt. kunne benytte seg av det økte antall stønadsdager med omsorgspenger man har som forsørger for et kronisk sykt barn, (det vil si "sykt-barn-dagene"), jf. folketrygdloven § 9 -11.

For å søke om utvidet rett til "sykt-barn-dager" benyttes skjema NAV 09 - 06.05.

Trenger forsørger flere stønadsdager utover ovennevnte må dette forhånds godkjennes av NAV lokalt etter søknad fra barnets fastlege/spesialist. Søknadsskjemaer og henvendelser stilles til ditt lokale NAV-kontor.

Transport

Transport fra bosted til/fra nærmeste flyplass må du ordne selv. Ditt lokale helseforetak dekker standardsats på reiser under 300 km, på reiser over 300 km dekkes reiser med rutegående transport.
Ved tidlig flyavgang på utreisen/sen ankomst på hjemreisen kan overnatting på Gardermoen Airport Hotel ordnes. Ta kontakt med Egencia for booking og eventuelle spørsmål om dette. Vi gjør oppmerksom på at du må betale hele beløpet for overnatting og busstransport fra Gardermoen til hotellet. Refusjon gis i henhold til pasientreiseforskriften.
Du må sende inn utfylt reiseregningsskjema på papir til Helseforetakenes senter for pasientreiser i etterkant av reisen. Det må legges ved bekreftelse på at du har vært på behandlingsreise. Dette er kopi av faktura på egenandel, kvittering for betalt egenandel og originalkvitteringer på transport og overnatting. Skjema finner du på helsenorge eller på ditt legekontor. Dersom du har spørsmål angående refusjon, ta kontakt med Pasientreiser: tlf 05515.

For nærmere informasjon om reisen kan Egencia kontaktes på:
Telefon: 23 15 04 50
Telefaks: 23 15 04 61
E-mail: helse@viaegencia.com

Vaksiner

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliovaksine. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år.

I tillegg anbefales disse vaksiner:

Balcova, Tyrkia:
Hepatitt A vaksine (Havrix) før avreise til Tyrkia.

Igalo, Montenegro:
Hepatitt A vaksine (Havrix) før avreise til Igalo.

Kanariøyene, Spania:
Det er ikke nødvendig med spesiell vaksinasjon.

Uttakskriterier

Retningslinjer for uttak til behandlingsreiser finner du her.

Forskning på effekt av behandlingsreiser

Hensikten med denne oversikten er å gi en kortfattet oppsummering av studier på effekten av behandlingsreiser.

Kunnskapssenterets oppsummering av randomiserte kontrollerte studier

Et systematisk litteratursøk ble gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2012. De fant 17 randomiserte kontrollerte studier (RCT) som evaluerte effekt av behandlingsreiser ved ulike sykdommer. Disse var beskrevet i 20 artikler som blir presentert i følgende notat tilgjengelig på kunnskapssenteret.no


Studier gjennomført ved seksjon for Behandlingsreiser

Vi står bak 11 av de 20 artiklene som er presentert i Kunnskapssenterets oppsummering. Disse er gjennomført i samarbeid med ulike fagmiljø i Norge med kompetanse på aktuelle diagnosegruppe. Disse RCTene har som hovedhensikt å undersøke om man får en tilleggseffekt av å gjennomføre et behandlingsprogram i et varmt klima sammenliknet med norsk klima. I det følgende presenteres disse studiene i mer detalj, samt en rekke andre studier som også utgår fra vår seksjon.

Programmene våre i dag:

Prøvegrupper

Studier av behandlingsreise for potensielt nye diagnosegrupper benevnes "prøvegrupper". Disse studiene er initiert av helse og omsorgsdepartementet (HOD) og studienes resultater anses å danne grunnlaget for vurderingen om diagnosegruppen skal bli inkludert i behandlingsreisers program. Her presenteres studier gjennomført på deltakere med følgende diagnoser:

Nærmere orientering om behandlingsreiseordningen finner man i den offentlige utredningen (NOU 2000:2). Behandlingsreiser til utlandet - Et offentlig ansvar?  

Nyttige lenkerKontakt

Telefon
90 55 92 90
mandagkl. 09-11 og kl. 12-14
tirsdagkl. 09-11 og kl. 12-14
onsdagkl. 09-11 og kl. 12-14
torsdagkl. 09-11 og kl. 12-14
fredagkl. 09-11 og kl. 12-14
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for Behandlingsreiser
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Forskningsveien 1

Besøksadresse
Forskningsveien 1(Google maps)
SINTEF-bygget, 0373, Oslo