HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Effekt av trening hos brystkrefoverlevere

Bedret diagnostikk og behandling av brystkreft har ført til at stadig flere kvinner overlever sykdommen. Mange av disse er behandlet med antracyklinbasert cellegift som medfører økt risiko for hjerte- og karsykdom. Vi undersøker nå effekten av trening hos brystkreftoverlevere behandlet med antracykliner.

Fra trening i Pusterommet. Foto: Nils Petter Dale.

​Tekst: Mali Sæter, stipendiat, Kardiologisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, OUS. Foto: Nils Petter Dale for Aktiv mot kreft.

Dersom vi påviser gunstige effekter av trening på risikoen for hjerte- og karsykdom, kan studien danne grunnlaget for en ny rehabiliteringspraksis etter brystkreftbehandling.

PROCardio

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettshøgskole, Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling og det nye senteret for forskningsbasert innovasjon ved Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, med navnet Precision Health Center for Optimized Cardiac Care (PROCardio), som er et nytt senter for forskningsbasert innovasjon ved Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet.

Til sammen vil 70 brystkreftoverlevere og 70 friske kontroller gjennomgå et 5 måneder langt treningsprogram under veiledning av kvalifiserte treningsinstruktører.

Forsøkspersonene vil bli grundig undersøkt før og etter treningsperioden. Vi vil kartlegge risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og måle maksimalt oksygenopptak, samt faktorer som påvirker oksygenopptaket.

Ultralydundersøkelse

Hjertets struktur og funksjon vil bli vurdert med ultralydundersøkelse av hjertet. Stipendiat Mali Sæter vil sammen med hovedveileder Sebastian Imre Sarvari, kardiolog ved Kardiologisk avdeling Rikshospitalet, være ansvarlig for den hjertemedisinske delen av prosjektet.

Studien vil gi ny kunnskap om hvordan trening påvirker hjertehelse og kondisjon hos brystkreftoverlevere. Vi vil også kunne avdekke ukjente seneffekter av antracyklinbehandling og undersøke hvordan disse pårvirkes av trening.

Samarbeid med Aktiv mot kreft

Siden 2014 har Norges idrettshøgskole i samarbeid med OUS og foreningen Aktiv mot kreft utdannet AKTIV-instruktører, som har spesiell kompetanse i  trening av kreftpasienter.

Forsøkspersonene i studien vil trene under veiledning av AKTIV-instruktører i deres eget lokalsamfunn og testes sentralt ved Norges idrettshøgskole. Dersom dette viser seg å være en egnet rehabilteringsmodell, vil den kunne brukes som mal for et framtidig klinisk rehabiliteringsprogram kreftpasienter.

Målet er å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom hos pasienter som har gjennomgått kreftbehandling.  

Lenker:

Pusterommet, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Her kan du lese mer om Hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS.

Treningstilbud til kreftoverlevere.

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

 

Fant du det du lette etter?