HELSENORGE
Institutt for kirurgisk forskning

IKF

Institutt for kirurgisk forskning er et eksperimentelt forskningsinstitutt med fokus på molekylærmedisin og translasjonsforskning innenfor de viktigste kliniske virksomhetsområdene ved Oslo universitetssykehus. Instituttet består av tverrfaglig team med biokjemikere, molekylærbiologer, fysiologer, fysikere og leger. Vi har sterke forskningsprogrammer innen kardiovaskulær forskning, kreftforskning og stamcelleforskning. 

Fant du det du lette etter?