Illustrasjonsfoto

IKF

Institutt for kirurgisk forskning

Institutt for kirurgisk forskning er et eksperimentelt forskningsinstitutt med fokus på molekylærmedisin og translasjonsforskning innenfor de viktigste kliniske virksomhetsområdene ved Oslo universitetssykehus. Instituttet består av tverrfaglig team med biokjemikere, molekylærbiologer, fysiologer, fysikere og leger. Vi har sterke forskningsprogrammer innen kardiovaskulær forskning, kreftforskning og stamcelleforskning. 

Forskningsgrupper på InstituttetMolekulær kardiologi

Gruppeleder: Professor Håvard Attramadal

ole jørgen, lab, compressed.jpg

Foto: Øystein Horgmo, UiO


Fibrose og cellulære aldringsmekanismer er faktorer som ofte er assosiert med organsvikt. Hovedmålet for gruppen er å undersøke hvilken rolle fibrose og aldring spiller i utvikling av hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon - HFpEF/diastolisk dysfunksjon som ofte er forbundet med høyt blodtrykk, ikke-insulin-avhengig diabetes og/eller overvekt.   


Integrert kardiovaskulær funksjon

Gruppeleder: Professor Otto Smiseth

C-Bue, compressed.jpg

Foto: Kristin Ellefsen, UiO

Det generelle målet er å få ny innsikt i mekanismer for hjerte- og karsykdommer og å utvikle nye avbildningsmetoder som kvantifiserer sykdomsprosesser og hjertefunksjon. Forskningsaktivitetene undersøker mekanismer for dyssynkronisering av venstre ventrikkel (LV) og utvikling av bedre metoder for valg av pasienter for CRT, og mekanismer for LV-diastolisk dysfunksjon for å utvikle bedre diagnostiske metoder for diastolisk hjertesvikt.


Eksperimentell celletransplantasjon

Gruppeleder: Seniorforsker Hanne Scholz

shadab, pc, compressed.jpg

Foto: Kristin Ellefsen, UiO

Type 1 diabetes (T1D) er en autoimmun sykdom forårsaket av ødeleggelse av alfa- og beta-cellene i bukspyttkjertelen. Til tross for optimale insulinbehandlingsperioder induserer hyperglykemi alvorlige vaskulære og nevrologiske komplikasjoner som må adresseres. Forskningsgruppen har en klar translasjonell tilnærming med prosjekter som spenner fra kliniske studier og utfallsstudier, øyceller og celletransplantasjonsstudier til avanserte in vitro studier.Vilhelm Magnus laboratorium for nevrokirurgisk forskning

Gruppeleder: Professor Iver Langmoen

zanina, lab benk, compressed.jpg

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Vilhelm Magnus laboratorium (VML) er en translasjonsforskningsgruppe for nevrokirurgi ved Oslo universitetssykehus. Vi utforsker biologien som ligger til grunn for nevrokirurgiske forhold, og vår forskningsinnsats omfatter både normale celler og kreftceller fra den menneskelige hjernen. Det antas at stamceller i glioblastoma er kritisk viktige i resistens mot terapi. Derfor er det en sterk begrunnelse for målrettet forskning på disse cellene for å utvikle nye molekylære terapier. Gruppen har allerede identifisert differensielt uttrykte celleegenskaper inkludert gener og signaliseringsproteiner som kan ha potensiale som nye og spesifikke mål for behandling av glioblastom.


Eksperimentell ortopedisk forskning

Gruppeleder: Professor Lars Nordsletten

bein maskin, compressed.jpg

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Muskel- og skjelettskader er en hovedårsak til funksjonshemming over hele verden, og som rammer mennesker i alle aldre. Gruppen Eksperimentell ortopedisk forskning (EOR) bruker eksperimentelle metoder på forskjellige aspekter av ortopedien. Disse inkluderer forskning på biopsier, leddvæske, bein og cellekulturstudier. Mekanisk testing av strukturer har vært en av de viktigste forskningsmetodene. Det eksperimentelle arbeidet i laboratoriet er nært knyttet til pågående eller planlagte kliniske studier, med sikte på å forbedre ortopedisk pasientbehandling.

Vaskulær biologi og vevsregenerasjon

Gruppeleder: Professor Jonny Hisdal

cropped incredible 3d printer.jpg

Foto: Piritta Nyberg, OUS

Ny kunnskap om differensiering av stamceller har stimulert forskning på vevsregenerasjon og «tissue engineering». Forskningsgruppen arbeider med å utforske betingelsene for regenerasjon og nydannelse av arterier og vener for å dekke behovet for behandling av vaskulære sykdommer der større vener (f.eks. klaffebærende vener) eller arterier er blitt defekte. Forskningsgruppen studerer både muligheten for å benytte decellulariserte kar og «bioprinting» av stamceller, vevsfaktorer, og kunstig matrix som basis for å dirigere nydannelse av kar.

Kjernefasilitet for Stordyrforskning


Kjernefasilitet for stordyrforskning er en regional teknologisk kjernefasilitet støttet av Helse Sør-Øst RHF. Formålet til kjernefasiliteten er å tilby fasiliteter (operasjonssal med utstyr) og kompetanse og hjelp for planlegging og gjennomføring av forsøk på store dyr. Et viktig mål for kjernefasiliteten er å gjøre forsøk på store dyr mulig og oppnåelig for forskere som ikke til daglig arbeider med store dyr. Forskere som ønsker å teste hypoteser i stordyrmodeller skal kunne få hjelp til gjennomføring av forsøk. Kjernefasiliteten yter service på like betingelser for alle forskere innen Helse Sør-Øst sitt virksomhetsområde, inklusive forskere fra Universitetet i Oslo. Det innebærer lik prioritering av regionale og lokale brukere og lik prisberegning.

Kjernefasiliteten består av to noder ved Oslo universitetssykehus; Institutt for Kirurgisk Forskning (Gaustad) og Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (Ullevål). Begge nodene har state-of-the-art utstyr og høy kompetanse på gjennomføring av forsøk på store dyr. Forskerne ved kjernefasiliteten har bred kompetanse innen kardiovaskulær fysiologi og patofysiologi, gastrointestinal fysiologi/patofysiologi, sepsis, og cerebral ischemi. Nodene har stort sett likt kompetanseområde. Forskere ved Kjernefasiliteten arbeider også for å etablere metodologi og service for genoverføring på store dyr (for eksempel bruk av adeno-assosiert virus som vektor for genoverføring) og for å etablere og validere nye sykdomsmodeller (for eksempel konstriksjon/banding av ascenderende aorta for kronisk trykkoverbelastning av hjertet).

Forskere som ønsker å teste hypoteser i stordyrmodeller kan ta kontakt med lederne for en av de to nodene for mer informasjon og evt. avtale om prosjektmøte:

  • Professor Håvard Attramadal, Institutt for Kirurgisk Forskning, OUS-Rikshospitalet
    Tlf. 23071396 (direkte) eller 23073520 (sekretariat)
    e-post: havard.attramadal@rr-research.no

  • Professor Ivar Sjaastad, Inst. for Eksperimentell Medisinsk Forskning, OUS-Ullevål
    Tlf. 23016800 (direkte) eller 22016800 (sekretariat)
    e-post: ivar.sjaastad@medisin.uio.no  
Fant du det du lette etter?