Helsenorge

DEN-STEM studien, hjernekreft

Glioblastom er en krefttype som vokser i hjernen. Hjernekreft av denne typen er en svært alvorlig diagnose. Selv om vi behandler med kirurgi, strålebehandling og cellegift, lever de fleste kun litt over ett år etter at sykdommen er påvist. I denne studien ser vi på effekten av og sikkerheten ved kreftvaksine produsert av dine egne blodceller og svulstvev.

Copyright (c) 2018 Gorodenkoff/Shutterstock

OM STUDIEN

De siste 20 årene har vi visst at det finnes celler i hjernen som stadig kan dele seg, og som kan lage nye hjerneceller. Hvilken funksjon disse cellene har er usikkert. De siste ti årene er det også vist at det kan være disse cellene som kan være utgangspunktet for hjernekreften, og at disse cellene kan gjøre at kreften kan vokse selv etter den behandlingen som er vanlig å gi nå.  Det er gjort flere forsøk på å stimulere kroppens eget immunforsvar til å angripe kreft ulike steder i kroppen.

Studier med kreftvaksine mot føflekkreft (malignt melanom), prostatakreft og lungekreft har blitt testet ved OUS - Radiumhospitalet. Ved andre sykehus i utlandet (USA, Australia, Nederland, Sveits og Japan) har man forsøkt slik behandling også mot hjernekreft og resultatene har vært lovende, men varierende. Vi har tidligere gjort en utprøving av den aktuelle vaksinen, som at den ikke ga farlige bivirkninger på de første 25 pasientene som fikk behandlingen.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

 

Vitenskapelig tittel

Preklinisk utprøving av systemisk individualisert behandling for glioblastom

 

 
Relevante behandlinger

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for inkludering fra 01.05.2018 fram til 01.05.2022
Les mer om vilkårene for å delta på kliniske studier