Karavdelingen

Karavdelingen har nasjonale funksjoner, regionsfunksjon for Helse Sør-Øst og områdefunksjon for Oslo. Karavdelingen har i dag aktivitet på Aker og Ullevål og et tett samarbeid med intervensjonsradiologer, avdeling for traumatologi, avdeling for gastrokirurgi, akuttklinikken og medisinsk klinikk.
Les mer om Karavdelingen

Karavdelingen

 • Karavdelingen består av tidligere Oslo vaskulære senter (OVS) på Oslo universitetssykehus.
 • Karavdelingens aktivitet på Aker omfatter åpen/kombinert/endovaskulær/laparoskopisk karkirurgi, dyp rekonstruktiv venekirurgi, endovenøs varicebehandling, dagkirurgi, karkirurgisk poliklinikk, sirkulasjonsfysiologisk poliklinikk og forskning.
 • Karavdelingen har i tillegg aktivitet på Ullevål som omfatter akutt åpen/kombinert/endovaskulær karkirurgi og behandling i forbindelse med traume. I tillegg har Karavdelingen forskning på Ullevål.
 • Karavdelingen er bestemt flyttet til Ullevål i løpet av 2020 og Karavdelingens RAAA pasienter ble flyttet fra Rikshospitalet til Ullevål 11. juni 2019.

Karavdelingen består av:
 • Seksjon for diagnostikk og behandling som består av avdelingens leger.
 • Seksjon for sykepleie som driver sengepost og poliklinikk.
 • Sirkulasjonsfysiologisk seksjon som kan foreta undersøkelser der det er mistanke om fortetninger i pulsårer, sykdom i samleårene, likfingre og bindevevssykdommer, lymfødem, diagnostosering av karrelaterte sjeldne sykdommer og andre sirkulasjonsforstyrrelser.
Avdelingsleder er Jon Otto Sundhagen.

Henvisning

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi

Regionsoppgaver og område-/flerområdefunksjon

Følgende tilstander defineres som regionsoppgaver:

 • Inngrep ved aortadisseksjon. 
 • Mesenteriell iskemi. 
 • Nyrearteriestenoser. 
 • Inngrep for fjerning av graft i abdomen (Infiserte graft, svikt av stentgraft oa). 
 • Karskader ved traume.
 • Second opinion og støtte til sykehus i uløste karproblemer.


Følgende tilstander defineres som område-/flerområdefunksjon:

 • Utredning og behandling av perifer karsykdom, åpen kirurgi og endovaskulær behandling.
 • Infrarenale aneurismer.
 • Carotisendarterectomi.
 • Venøs trombolyse.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Trondheimsveien 235.
Aker sykehus.
Karavdelingen.

Telefon
Karavdelingen Aker 22 89 48 90 , kl 9 -15
Sengepost Aker 22 89 47 55. Karkirurgisk poliklinikk 23 03 35 35, kl. 9-11.30, 13-14. Sirkulasjonsfysiologisk seksjon 23 03 32 65, kl. 10-14. Pasientkoordiantor Aker 23 03 30 93, kl 8-14. Rikshospitalet 23 07 35 68, etter kl 12.30.
Postadresse
Oslo universitetssykehus, Aker sykehus
Karavdelingen
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo                                                       
Besøksadresser og praktisk informasjon

Klaffereparasjon av venerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/klaffereparasjon-av-venerKlaffereparasjon av venerKKlaffereparasjon av venerKlaffereparasjon av venerKlaffereparasjon av venerKlaffereparasjon av vener
Konstruksjon av veneklaff (neoklaff)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/konstruksjon-av-veneklaff-neoklaffKonstruksjon av veneklaff (neoklaff)KKonstruksjon av veneklaff (neoklaff)Konstruksjon av veneklaff (neoklaff)Konstruksjon av veneklaff (neoklaff)Konstruksjon av veneklaff (neoklaff)
Nedsatt blodtilførsel til beinahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nedsatt-blodtilforsel-til-beinaNedsatt blodtilførsel til beinaNNedsattt blodtilførsel til beina - trange blodårerNedsattt blodtilførsel til beina - trange blodårerNedsattt blodtilførsel til beina - trange blodårerNedsattt blodtilførsel til beina - trange blodårer
Operasjon av trange blodårer i beinahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/operasjon-av-trange-blodarer-i-beinaOperasjon av trange blodårer i beinaOTrange blodårer i beina, operasjonTrange blodårer i beina, operasjonTrange blodårer i beina, operasjonTrange blodårer i beina, operasjon
Stentbehandling av vener (samleårer)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stentbehandling-av-vener-samlearerStentbehandling av vener (samleårer)SStentbehandling av venerStentbehandling av venerStentbehandling av venerStentbehandling av vener
Trombolysebehandling ved nedsatt blodtilførsel i beinahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trombolysebehandling-ved-nedsatt-blodtilforsel-i-beinaTrombolysebehandling ved nedsatt blodtilførsel i beinaTTrange blodårer i beina, trombolysebehandlingTrange blodårer i beina, trombolysebehandlingTrange blodårer i beina, trombolysebehandlingTrange blodårer i beina, trombolysebehandling
Ultralyd av arterierhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ultralyd-av-arterierUltralyd av arterierUUltralyd av arterierUltralyd av arterierUltralyd av arterierUltralyd av arterier

Fant du det du lette etter?