Karavdelingen

Karavdelingen har regionsfunksjon for Helse Sør-Øst, i tillegg til områdefunksjon for Oslo. Avdelingens leger deltar i traumebehandling ved Oslo universitetssykehus (Ullevål). Avdelingen har et nært samarbeid med intervensjonsradiologer. Ved cerebrovaskulær sykdom er Nevrologisk avdeling involvert i utredning og oppfølging av pasientene.

Les mer om Karavdelingen

Karavdelingen

Karavdelingen består av tidligere Oslo vaskulære senter (OVS) på Oslo universitetssykehus (Aker) og Karkirurgisk seksjon ved Thoraxkirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet). Inntil videre foregår driften på to lokaliseringer. Pasientflyten vil ikke endres før enhetene er samlokalisert. Det arbeides med planer om å flytte virksomheten på Aker til Rikshospitalet.

Karavdelingen består av:

 • Seksjon for diagnostikk og behandling som består av avdelingens leger
 • Seksjon for sykepleie som driver sengepost og poliklinikk
 • Sirkulasjonsfysiologisk seksjon som kan foreta undersøkelser der det er mistanke om fortetninger i pulsårer, sykdom i samleårene, likfingre og bindevevssykdommer, lymfødem, og andre sirkulasjonsforstyrrelser.

Avdelingsleder Jon Otto Sundhagen.

Det vil bli etablert et tverrfaglig programområde med Thoraxkirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet). Innenfor disse rammene tilbyr avdelingen behandling av alle typer karsykdom, arteriell og venøs, med konvensjonelle kirurgiske metoder og med endovaskulære teknikker.

Henvisning

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi

Regionsoppgaver og område-/flerområdefunksjon

Følgende tilstander defineres som regionsoppgaver:

 • Thorakoabdominale og suprarenale aneurismer
 • Inngrep ved aortadisseksjon
 • Komplekse venøse lidelser
 • Medfødte vaskulære anomalier
 • Mesenteriell iskemi
 • Nyrearteriestenoser
 • Stenting av halskar
 • Operasjon på buekar
 • Inngrep for fjerning av graft i abdomen (Infiserte graft, svikt av stentgraft oa)
 • Karinngrep på pasienter med komorbiditet (transplanterte, pasienter med bindevevssykdom, pasienter med alvorlig hjerte-lunge- og nyresvikt)

Følgende tilstander defineres som område-/flerområdefunksjon:

 • Utredning og behandling av perifer karsykdom, åpen kirurgi og endovaskulær behandling
 • Infrarenale aneurismer
 • Carotisendarterectomi
 • Venøs trombolyse 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Trondheimsveien 235
Aker sykehus
Karavdelingen

Sognsvannsveien 20
Rikshospitalet
Thoraxkirurgisk avdeling

Telefon
Karavdelingen Aker 22 89 48 90 , kl 9 -15
Sengepost Aker 22 89 47 55. Karkirurgisk poliklinikk 23 03 35 35, kl. 9-11.30, 13-14. Sirkulasjonsfysiologisk seksjon 23 03 32 65, kl. 10-14. Pasientkoordiantor Aker 23 03 30 93, kl 8-14. Rikshospitalet 23 07 35 68, etter kl 12.30.
Postadresse
Oslo universitetssykehus, Aker sykehus
Karavdelingen
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Karavdelingen, c/o Thoraxkirurgisk avdeling
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo                                                         
Besøksadresser og praktisk informasjon

Nedsatt blodtilførsel til beinahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nedsatt-blodtilforsel-til-beinaNedsatt blodtilførsel til beinaNNedsattt blodtilførsel til beina - trange blodårerNedsattt blodtilførsel til beina - trange blodårerNedsattt blodtilførsel til beina - trange blodårerNedsattt blodtilførsel til beina - trange blodårer
Operasjon av trange blodårer i beinahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/operasjon-av-trange-blodarer-i-beinaOperasjon av trange blodårer i beinaOTrange blodårer i beina, operasjonTrange blodårer i beina, operasjonTrange blodårer i beina, operasjonTrange blodårer i beina, operasjon
Trombolysebehandling ved nedsatt blodtilførsel i beinahttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trombolysebehandling-ved-nedsatt-blodtilforsel-i-beinaTrombolysebehandling ved nedsatt blodtilførsel i beinaTTrange blodårer i beina, trombolysebehandlingTrange blodårer i beina, trombolysebehandlingTrange blodårer i beina, trombolysebehandlingTrange blodårer i beina, trombolysebehandling
Ultralyd av arterierhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ultralyd-av-arterierUltralyd av arterierUUltralyd av arterierUltralyd av arterierUltralyd av arterierUltralyd av arterier

Fant du det du lette etter?