HELSENORGE

Karavdelingen - Aker

Karavdelingen har nasjonale-, regionale- og områdefunksjoner. Karavdelingen har poliklinisk, endovenøs varice, dagkirurgisk og sirkulasjonsfysiologisk aktivitet på Aker. Karavdelingen har i tillegg døgnaktivitet på Ullevål i et tett samarbeid med intervensjonsradiologer og flere andre kliniske avdelinger inkludert traume, gastro- og ortopedi.

 

Karkirurgisk poliklinikk tlf. 23 03 35 35 kl. 09:00 -11:30 og 13:00 -14:00.

Ligger lokalisert i bygg 5, 2 etg., adkomst via Hovedinngangen (bygg 11).

 

Sirkulasjonsfysiologisk lab tlf. 23 03 32 65 kl. kl. 09:00 -11:30 og 13:00 -14:00.

Ligger lokalisert i bygg 11, 1. etg. Ta til venstre forbi ekspedisjonen i Hovedvestibylen.

 

Aortascreening tlf. 23 03 31 71 kl. 09:00 -12:00.

Ligger lokalisert i bygg 5. 2. etg. Ankomst via Hovedinngangen (bygg 11).

 

Fant du det du lette etter?