Koronavirus og genetiske hjertesykdommer

Personer som har utviklet hjertesykdom og/eller har pacemaker eller hjertestarter, har en noe øket risiko for å få et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp. Det er ikke økt fare for å bli smittet.

Så langt vi vet, har friske genbærere ingen økt risiko for et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp. Vi anser derfor friske genbærere for ikke å være i risikogruppe.

Personer med lang QT tid syndrom som i utgangspunktet oppfattes å være i lav risiko for alvorlig arytmi, har så vidt vi vet ingen økt risiko. Du må gi beskjed om diagnosen til helsepersonell dersom det er aktuelt med behandling og/eller sykehus-innleggelse, slik at vi på vanlig måte unngår QT-forlengende medisiner.

Personer med Brugada syndrom skal bruke febernedsettende dersom feber er over 38,5 grader. Dersom dette ikke er tilstrekkelig må fastlege/legevakt kontaktes med tanke på sykehusinnleggelse med hjerterytmeovervåking. Du må gi beskjed til helsepersonell om diagnosen slik at vi på vanlig måte unngår medisiner som bør/skal unngås . 

Les om risikogrupper på https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper

Rikshospitalets rolle

Rikshospitalet er ikke lokalsykehus for pasienter med genetiske hjertefeil. Det er derfor det lokale helsevesen som skal kontaktes ved sykdom. I den grad det er nødvendig kan det bli aktuelt med overføring av pasienter fra lokalsykehus til oss for behandling.

Se også https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap - her finner du oppdatert informasjon om utbruddet av koronasmitte i sykehuset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt eller student, leder eller samarbeidende helsepersonell.

Fant du det du lette etter?