Koronavirus og medfødte hjertesykdommer

Hvis du har hjertesykdom er det dessverre en noe økt risiko for alvorlig sykdom dersom du er uheldig å bli smittet. Det er ikke økt risiko for å bli smittet. Det er de samme rådene som gjelder for hjertesyke som for befolkningen for øvrig.

Se www.helsenorge.no  og www.fhi.no for oppdatert informasjon.
På Folkehelseinstituttets nettsider ligger det informasjon for risikogrupper https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Økt risiko for alvorlig sykdom

For gruppen med medfødt hjertesykdom vil graden av økt risiko variere.
På generelt grunnlag kan vi si at de med størst risiko for alvorlig forløp er
de som 

  • har pulmonal hypertensjon
  • har Fontan sirkulasjon
  • behandles for hjertesvikt


Vi gir råd om å forebygge luftveissykdom med vaksine mot influensa og vanlig lungebetennelse til mange av våre pasienter, men disse vaksinene hjelper dessverre ikke mot Koronavirus.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

Hvis du tror du er blitt syk, skal du også følge de vanlige rådene som gjelder alle andre også. De fleste som har luftveissymptomer i Norge i dag, har vanlig forkjølelse eller influensa, og ikke Korona virus.

Det viktigste vi kan gjøre er å forebygge smitte til andre. Det er lav sannsynlighet for at du blir alvorlig syk, selv med medfødt hjertesykdom. 

Det er fastlegen, legevakt eller sykehus som tar prøve ved mistanke om smitte. Dette kan være ulikt organisert i kommuner rundt i landet. Av hensyn til andre skal du ikke møte opp uten avtale, men ringe telefonnummeret som er oppgitt på kommunens hjemmeside.

Ved kontakt med helsepersonell er det viktig at du informerer om din hjertesykdom.

Rikshospitalets rolle

Rikshospitalet er ikke lokalsykehus for pasienter med medfødt hjertefeil. Det er derfor det lokale helsevesen som skal kontaktes ved sykdom. Vi er rådgivere, og i den grad det er nødvendig kan det også bli aktuelt med overføring av pasienter fra lokalsykehus og til oss for behandling.

Se også https://oslo-universitetssykehus.no/beredskap - her finner du oppdatert informasjon om utbruddet av koronasmitte i sykehuset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt eller student, leder eller samarbeidende helsepersonell.

Fant du det du lette etter?