HELSENORGE

Koronarsykdom

Kransarteriene forsyner hjertemuskelen med oksygenrikt blod. To koronararterier går ut fra hovedpulsåren, like over aortaklaffen, og omringer hele hjertet. Hjertemuskelen er særlig sårbar overfor forandringer i kransarteriene ettersom de ikke er tilknyttet andre arterier som kan overta hvis en arterie går tett. 

Copyright (c) Shutterstock

Koronarsykdom er den mest vanlige hjertesykdommen i verden. Den utvikler seg når koronararterier tetter seg eller blir skadet som følge av forkalkning og fettavleiringer. Tidlig oppdagelse av forandringer i kransarteriene er viktig for å iverksette riktig tiltak for å hindre eller bremse utviklingen av koronarsykdom.

Fant du det du lette etter?