HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Mitralklaffsykdom - ny hjerteklaff ved kateterbehandling

Det har siden 2002 vært mulig å erstatte aortaklaffen kateterbasert, TAVI, via lysken eller gjennom hjertespissen. Kateterbehandling av mitralklaffen ble først utført med reparasjon med en klips som ble satt på seilene med tilgang fra lysken (MitraClip) og siden har det blitt utviklet metoder som ligner den kirurgiske teknikken.

Gry Dahle, overlege ved Thoraxkirurgisk avdeling, OUS Rikshospitalet. Foto: HoloCare.

Tekst av: ​Gry Dahle, overlege, PhD, Thoraxkirurgisk avdeling, OUS Rikshospitalet. Copyright: HoloCare, Tendyne, OUS.

Som i åpen kirurgi, er det mange pasienter som ikke vil få et godt resultat med reparasjon, de vil trenge en klaffe erstatning. 

Helt frem til 2012 hadde disse pasientene ingen alternativer, men i 2012 ble den første kateterbaserte mitralklaffen implantert, TMVI. Flere kaffer kom inn i studier, men utviklingen gikk sakte. Dette fordi å sette en klaff inn i mitralklaffen byr på flere utfordringer enn for aortaklaffen med hensyn på anatomiske forhold, festemekanismer og leveringsutstyr (større klaffer). 

Erfaring ved OUS

Thoraxkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet, OUS implanterte sine første TMVI i november 2015. Vi var det første senteret i Europa i en utprøvende studie for å få CE godkjenning og tillatelse til salg av klaffen, Tendyne. Resultatene av studien var meget gode og CE godkjenning kom i januar 2020.

OUS hadde 10 pasienter med i studien. Alle med vellykket implantasjon av klaffen og klinisk godt resultat. Det er laget en Mini Metodevurdering av Tendyne og dermed kunne flere pasienter behandles med denne metoden.

Illustrasjon fra operasjon

Hva er mitralklaffen

Hjertet har fire klaffer, en av dem er mitralklaffen. Denne fungerer som en ventil for at blodet skal gå riktig vei fra venstre forkammer til venstre hjertekammer og derfra gjennom aortaklaffen og ut i kroppen.

Bildet av hjerteklaffer

Foto: Abbott.

Den mest vanlige sykdommen i mitralklaffen er at den lekker, men den kan også være trang. Mitralklafflekkasje er den hyppigste hjerteklaffesykdommen og tiltar med alder. Den eneste behandling er reparasjon eller erstatning av klaffen.

Uten behandling vil pasienten utvikle hjertesvikt og rytmeforstyrrelse.
Mange pasienter får ikke tilbud om behandling fordi det for stor risiko ved operasjon.

Mitraklaffen kan erstattes med mekanisk eller biologisk klaff. Ved anvendelse av mekanisk klaff må pasienten bruke blodfortynnende medisin resten av livet. Vi kan ikke sette inn mekanisk klaff kateterbasert.

Utredning

Alle pasientene utredes med ultralyd av hjertet, undersøkelse av kransårene og computertomografi (CT) av hjertet. Undersøkelsene blir så rekonstruert for å finne om hjertet har egnet anatomi for innsetting av klaff og for å finne klaffestørrelse.

Dessverre egner bare cirka 1/3 av pasientene som utredes til å  få implantert klaff.

Personalet som skal implantere klaffen trener først på simulatorer for at prosedyren skal gå effektivt og trygt. Det er en 3D printet klaff som er festet i en ring i et vannbad. Dette er tilkoblet utstyr slik kan vi se implantasjonen på ultralyd.

Illustrasjon av Tendyne klaff

Tendyne prosedyren

Prosedyre foregår i narkose på spesial operasjonsstue med ultralyd og røntgen gjennomlysning.

miralklaff

Foto: Abbott.

Skjematisk tegning av Tendyne klaff på plass i hjertet. Klaffen holdes på plass med en «bardun» som festes i en knapp utenpå hjertet.

Bilde av start animasjon
Se animasjon om hvordan kirurgene setter inn ny mitralklaff ved å klikke på denne lenken: https://vimeo.com/124837177

Etter operasjonen observeres pasienten i intensivavdelingen et døgn. Pasienten kan sitte oppe samme kveld hvis han er våken nok. Vanligvis tas pasienten av pustemaskin på operasjonsstuen. 

Utvidet anvendelse av Tendyne

Etter som vi har fått mer erfaring med Tendyne har det vist seg at vi også kan sette inn klaffen hos pasienter som har mye kalk i mitralringen.

Det er også mulig å sette inn Tendyne hos pasienter som har en TAVI eller kirurgisk aortaklaff fra før.
For begge disse pasientgruppene innebærer en kateterbasert løsning en lavere risiko enn ved åpen operasjon, og det er heller ikke mulig å utføre kateterbasert reparasjon.

Referanser:

Muller, D.W.M., et al., Transcatheter Mitral Valve Replacement for Patients With Symptomatic Mitral Regurgitation: A Global Feasibility Trial. J Am Coll Cardiol, 2017. 69(4): p. 381-391.

Sorajja, P., et al., Initial Feasibility Study of a New Transcatheter Mitral Prosthesis: The First 100 Patients. J Am Coll Cardiol, 2019. 73(11): p. 1250-1260.

Taramasso, M., et al., Transapical Transcatheter Mitral Valve Implantation in Patients with Prior Aortic Valve Replacement: a feasibility report. EuroIntervention, 2020.

Sorajja, P., et al., Novel Transcatheter Mitral Valve Prosthesis for Patients With Severe Mitral Annular Calcification. J Am Coll Cardiol, 2019. 74(11): p. 1431-1440.

Dahle, G., Current Devices in TMVI and Their Limitations: Focus on Tendyne. Front Cardiovasc Med, 2020. 7: p. 592909.

Dahle, G., et al., Single-centre first experience with transapical transcatheter mitral valve replacement with an apical tether: factors influencing screening outcomes. Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2019. 28(5): p. 695-703.
Øvrige lenker: 

Den nasjonale databasen for mini-metodevurdering.

Les artikkel: "Redder hjertesyke med kateterbasert metode".

Les mer om Thoraxkirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset.

Her kan du lese mer om Gry Dahle og hennes team ved Thoraxkirurgisk avdeling ved OUS.

Fant du det du lette etter?