Thoraxkirurgisk postoperativ og sengepost Ullevål

Thoraxkirurgisk postoperativ og sengepost på Ullevål er en del av Hjerte- lunge og karklinikken, underlagt Thoraxkirurgisk avdeling. Seksjonen er delt i en hotellpost, en intensivenhet og en sengepost, med step-down og intermediær funksjon. Seksjonsleder er Jonny Vangen.

Les mer om Thoraxkirurgisk postoperativ og sengepost Ullevål

Thoraxkirurgisk postoperativ og sengepost Ullevål

Thorax hotellpost ligger i 5. etasje i Ullevål Hotell. Hit kommer pasienter som skal legges inn til operasjon, for å gjennomføre nødvendige undersøkelser og forberedelser i forkant av operasjonsdagen. Enheten tar også imot noen pasienter som skal til hjerteutredning. For å kunne være på hotellposten må man klare seg selv i forkant av operasjon/utredning, og ikke ha behov for medisinsk overvåking. Enhetsleder er Jeanette Orholt Lillesø.

Thorax  intensivenhet har plass til 7 pasienter. Hit kommer pasienter direkte fra operasjon, med behov for respiratorbehandling og/eller intensiv overvåkning. Enheten tilbyr også avansert behandling som ECMO og dialyse. Enheten ledes av Jonny Vangen.

Thorax stepdown/sengepost består av totalt 2 oppvåkningssenger, 10 intermediærsenger og 11 sengepostplasser, som behandler pre- og postoperative pasienter samt traumepasienter som ikke trenger intensivbehandling. Stepdown tar imot lungeopererte pasienter direkte fra operasjon samt pasienter som kommer direkte fra TAVI-operasjon. Enhetsleder er Kenneth Martinsen.

 

Praktisk informasjon

Verdisaker, medisiner og eiendeler

Dersom du er innlagt hos oss får du medisiner her, og du trenger derfor ikke ta med egne medisiner. Unntaket er dersom du skal til hotellposten, da må du ha med deg medisiner for dagene fram til operasjonsdagen. Vi har begrenset plass til bagasje og anbefaler at du pakker lett, ta gjerne med undertøy, toalettsaker, treningstøy/løstsittende tøy og gode sko/tøfler. Verdisaker bør ikke medbringes. Eventuelle verdisaker oppbevares i avdelingen på eget ansvar.

Besøk

Besøkstidene er mellom 18-19.30 på hverdager og mellom 14-15 i helgene. Av hensyn til medpasienter tillates kun 2 personer inne hos deg av gangen. Ønsker du besøk utenom besøkstidene, hør med sykepleier og ta hensyn til medpasienter.

Blomster

Blomster er dessverre ikke tillatt i avdelingen.

Telefon og internett

Mobiltelefon er ikke tillatt på intensiv enhet.  På stepdown/sengepost kan du benytte mobiltelefon, men ta hensyn til medpasienter. Telefon skal ikke benyttes mellom kl 22 og kl 08. Avdelingen har trådløst internett, du kan kople deg til «helse sør-øst» og følge instruksjonene i nettleseren din.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Thorax postoperativt avsnitt ligger i bygg 3, 2.etasje. Tlf 22119175 (sengeposten).

Thorax hotellpost ligger i bygg 10, 5 etg. Tlf 21603600 (hotellresepsjon)

E-post
Fant du det du lette etter?