Kirurgisk avdeling for barn 1

 

Seksjonen undersøker og behandler barn og ungdom (0-18 år) med lidelser i sentralnervesystemet, -hjerne, nakke og rygg (nevrokirurgi), samt plastikkirurgiske diagnoser som leppe-, kjeve- og ganespalte, vaskulære malformasjoner og microti. Sengeposten bemanner 16 senger - hvorav 8 av disse er intermediærsenger (overvåkning).

Trykk på lenken under for å lese mer om avdelingen og se forberedelsesfilmer for barn og unge som skal opereres.

Les mer om Kirurgisk avdeling for barn 1

Kirurgisk avdeling for barn 1

 

Om Kirurgisk avdeling for barn 1 (KAB1)

Kirurgisk avdeling for barn 1 (KAB1) er en del av Kirurgisk avdeling for barn (KAB) som består av 4 seksjoner. KAB1 behandler barn og ungdom innenfor fagområdet nevrokirurgi og plastikkirurgi. Vi har pasienter fra 0-18 år med ulike medfødt og ervervede lidelser i sentralnervesystemet; hode, nakke og rygg samt; leppe- kjeve- ganespalte (LKG), microti, facialispareser, vaskulære malformasjoner m.m.

Seksjonen er lokalisert på Rikshospitalet i C6 - 4. etasje. KAB1 har tilgang til 16 senger, hvorav 8 av disse er intermediærsenger (barneovervåkning). I tillegg har sengeposten kjøkken, lekerom, ungdomsrom og oppholdsrom med TV. Vi har også trådløs WIFI.

KAB1 tar imot både planlagte pasienter og pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Derfor vil det variere noe hvor fullt det er på avdelingen til enhver tid. Du som pasient og pårørende må beregne ventetid og eventuelle endringer i prioriteringer i forhold til undersøkelse og behandling.

I baseområde vårt finner dere ekspedisjonen, der er det sekretær på dagtid. Her skal du henvende deg ved oppmøte og om du trenger hjelp eller praktisk informasjon. Det finnes informasjonspermer på hvert enkelt pasientrom.

På posten jobber det sykepleiere, hjelpepleiere og leger, sekretær, førskolelærer og kjøkkenassistent. Vi har også tett samarbeid med fysioterapeuter, barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon (BUP), sosionom, uroterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, barnenevrolog, pediater (barnelege) og logoped.

Seksjonen ledes av Anja Høgrann Godager. Assisterende seksjonsleder er Christine Langbakk. Det er to fagutviklingssykepleier i seksjonen Ann-Hallfrid Sørensen og Frank Børner.

Antall pårørende

Vi får veldig mange spørsmål om begge foreldrene kan være med barnet på sykehuset. I utgangspunktet er det alltid bare en av foreldrene som får følge barnet inn på sykehuset. Det gies unntak for alvorlig sykdom som kreft og hjerneblødninger eller store operasjoner som krever ukevis med sykehusinnleggelse.

Besøk under corona pandemien

Skal du ha besøk? Da må navnet til den besøkende stå på besøkslisten

Når det er lite koronasmitte i samfunnet, tillater sykehuset ett besøk om dagen per pasient der det lar seg gjøre. Smittevernregler må følges. Husk å holde 1 meters avstand og vask hendene før og etter besøket. Besøkende slipper kun inn på sykehuset dersom deres navn er oppført på dagens besøksliste. Selv om det er lite smitte i samfunnet, er det avdelingens ansvar å ivareta smittevern. Det er derfor ikke sikkert at avdelingen kan ta imot besøk til alle pasienter samtidig. 

Besøkstider:

mandag - fredag: kl. 16.30 - 19.30
lørdag og søndag: kl. 10.00 - 14.00 og 17.00 - 19.00

 • Sykehuset, pasienten og den besøkende må planlegge besøket sammen. 
 • Pasienten/pårørende må melde inn hvem som kommer på besøk senest kl. 16.00 på hverdager og 09.30 i helg. 
 • Sykehuset tillater bare én besøkende per pasient dag
 • Besøket kan vare maksimalt i én time

Når besøkende kommer til sykehuset, blir de møtt av vaktpersonell som har dagens liste over besøkende. Derfor må pasienten/pårørende dagen før besøket opplyse om hvem som kommer på besøk. 

Det er egne regler for barn og pasienter med behov for ledsagere. Les mer om dette nedenfor. 

Obs: Ingen besøkende eller ledsagere får komme inn på sykehuset dersom hun/han i løpet av de siste 10 dagene:

• har vært i utlandet
• har hatt kontakt med en som er smittet av korona
• har hatt feber, hoste, tung pust, sår hals, eller diaré/magesmerter med ukjent årsak


Pasientrommene

KAB1 har 5 dobbeltrom og ett isolat. Isolatet skal i hovedsak brukes til pasienter med smitte. I de tilfellene der vi ikke har smittepasienter kan dette rommet også brukes som enerom. I all hovedsak må man forvente å dele rom under hele innleggelsen. Alle rommene har TV og DVD spiller samt trådløst nett.

Når barnet er på sykehuset

Tilstedeværelse

For at barnet skal føle seg trygg er det viktig at en av foreldrene er mest mulig tilstede under oppholdet. Gjennom nærhet og hjelp til å opprettholde barnets normale rutiner kan dere formidle trygghet til barnet.

Amming

For mødre som ammer eller pumper seg er det mulig å låne pumpeutstyr. Det anbefales å pumpe seg cirka hver 3. time for å opprettholde melkeproduksjonen.

Hva skjer før operasjonen?

Når dere kommer på sykehuset er det en del av forberedelsene før operasjonen, og det vil bli venting.

På sykehusavdelingen blir dere tatt imot av en sykepleier som vil informere om forløpet før- og etter operasjonen. Det er fint om dere sier i fra dersom det er spesielle hensyn som må tas.

En kirurg vil informere om operasjonen og anslå hvor lenge dere skal være på sykehuset. Barnet blir undersøkt og det måles vekt, høyde og blodtrykk og tas blodprøver. Avhengig av diagnose kan det også være andre undersøkelser som må gjennomføres.

Anestesilegen vil informere om narkose. Gi beskjed dersom barnet har allergier eller andre helseproblemer.

Faste

Alle som skal ha narkose og opereres må faste. Faste betyr at barnet ikke kan spise eller drikke en viss tid før operasjonen. Dere vil få beskjed av sykepleieren eller anestesilege om hvor lenge barnet må faste.

Hygiene

Kvelden før operasjonen skal barnet bade/dusje. Enkelte barn må vaskes med en desinfiserende såpe. Dere vil få informasjon om dette hvis det er aktuelt.


Forberedelsesfilm for barn og ungdom

 

Forberedelsesfilm for barn som skal opereres from Helsebiblioteket on Vimeo.


Forberedelsesfilm for ungdom som skal opereres from Helsebiblioteket on Vimeo.

Forberedelse av Lisa som skal til operasjon

Lisa skal opereresbildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
Dette er Lisa. I morgen skal hun opereres.
Sykepleier Ann Kristin tar imot henne og viser rommet og sengen hun skal sove i. Lisa får vite at det er mye som skal foregå i ettermiddag. Hun skal blant annet veies og måles. Hun må dusje og ta på rent tøy. Hun og pappa får snakke med de som skal operere henne og få henne til å sove under operasjonen. Hun må sove sånn at hun ikke merker noen ting.

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
Nå er Lisa trett og klar til å legge seg. Hun har spist kveldsmat og vet nå at hun ikke får spise mer før etter operasjonen. Det kalles faste. Rasmus ønsker Lisa god natt!

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
Neste morgen får Lisa på plaster med bedøvelseskrem på hånden.

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
Lisa får drikke sovemedisin som heter Dormicum®. Den gjør henne trett og avslappet. Pappa har tatt på seg spesielle blå klær, slik at han kan få være med inn på operasjonsstuen. 

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
Lisa ligger i sengen. Pappa og sykepleier Ann Kristin kjører henne til operasjonsstuen.

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
På operasjonsstuen har alle grønne klær og det er masse teknisk utstyr. Lisa ligger på en operasjonsseng. I taket over henne er det noen store lamper.

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
Anestesisykepleier Ros-Marie setter noen klistremerker og ledninger på brystet til Lisa. På skjermen kan hun følge med på hvordan hjertet slår.

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
Nå settes et slags armbånd på armen. Det kalles en staseslange. Når den strammes blir det lett å se blodåren som venekanylen (plastslangen) skal settes i.

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
Etterpå får Lisa et stikk i hånden. Bedøvelseskremen gjør at Lisa nesten ikke kjenner stikket. Selve nålen tas bort etter at kanylen er på plass. Gjennom den blå korken får Lisa sovemedisin.

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
På fingeren får Lisa en plastklype med rødt lys i. Alt utstyret som vi bruker, gjør at vi kan passe ekstra godt på Lisa når hun sover.

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
Lisa får sovemedisin i venekanylen. Ros-Marie ber henne tenke på noe hyggelig, for da drømmer hun fine drømmer. Anestesilege Stig holder masken med oksygen. Pappa får sitte hos Lisa til hun har sovnet. Det går veldig fort synes pappa.

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
Operasjonen er ferdig. Lisa vekkes og flyttes over i sin egen seng. Hun kjøres til Oppvåkningen. Lisa er trett og vil sove litt lenger. Pappa sitter ved sengen. Gjennom den grønne slangen får hun ekstra oksygen til hun våkner helt. Hvis hun har vondt, gir sykepleieren medisin gjennom swn lille plastikkslangen hun har festet på hånden.

bildeserie av Lisa som også skal gjennom en operasjon
"Det gikk jo veldig bra" sier Lisa til Rasmus dagen etter. Det strammer i såret og hun har litt vondt, men hun kjenner seg bra.

Til de voksne
Denne bildeserien kan være til hjelp når barnet skal forberedes til narkose/operasjon og til å bearbeide opplevelsen etterpå. Forberedelse gjør det ukjente kjent for barnet. Barn som er godt forberedt, er mindre redde og deltar mer aktivt enn barn som ikke vet noe om hva som skal foregå.

Forberede narkosen
For å gi riktig mengde narkose, må vi vite barnets vekt. Vi trenger informasjon om andre sykdommer, om barnet bruker medisiner, har løse tenner eller har reagert allergisk tidligere. Hvis barnet hoster, har feber eller tegn på infeksjon, er det viktig å informere oss om dette. Har barnet lett for å bli bilsyk eller kvalm, så si ifra. Jo mer vi vet, jo bedre kan vi forberede narkosen.

Fastetider

 • Vanlig mat 6 timer

 • Morsmelkerstatning 6 timer

 • Morsmelk 4 timer

 • Vann/saft 2 timer

Bedøvelseskrem
Barnet får bedøvelseskrem for å redusere smerte ved innleggelse av venekanyle. Plasteret legges på minst en time før barnet skal stikkes. Det er viktig at kremen blir lagt på et sted der blodåren vises godt, vanligvis på håndbaken eller i albuen.

Avslappende medisin
Som forberedelse til narkose får barnet vanligvis beroligende medisin på forhånd. Medisinen gis enten i flytende form eller som tablett.

Følge barnet til operasjonsstuen        
En av foreldrene får følge barnet sitt til operasjonsstuen. De er sammen til barnet har sovnet. Så følger operasjonssykepleieren foreldren ut. Der venter en sykepleier fra sengeavdelingen.

Narkoseinnledning
1) Intravenøs innledning
Gjennom venekanylen sprøytes sovemedisinen og smertestillende medisiner direkte i blodet. Barnet sovner raskt.

2) Innledning gjennom maske
Noen barn får narkosemiddelet gjennom maske. Barnet puster selv i masken samtidig som anestesigass tilføres. Barnet sovner i løpet av kort tid. Barnet kan bli litt urolig før det sovner, men dette er helt normalt.
Noen barn vil sitte på fanget til mamma eller pappa mens de puster inn sovegass gjennom en maske. Det lukter litt rart.

Overvåkningsenhet
Etter operasjonen kommer barnet til en overvåkningsenhet. Foreldrene er sammen med barnet når det våkner. Under oppvåkningen kan barnet bli litt urolig. Dette er normalt. Barnet får medisin mot smerte og eventuell kvalme gjennom venekanylen.


Kjøkkenet

Viktig info! Under pågående coronapandemi er vi pålagt å holde kjøkkenet stengt. Man vil derfor måtte komme til kjøkkenet, få mat av de ansatte for deretter å spise på rommet sitt. Dette for å unngå smitte.

På sengeposten har vi kjøkken der man kan sitte å spise sammen med barna. Vi har barnestoler som barna kan sitte i. På grunn av pålagt renhold fra mattilsynet holdes kjøkkenet steng på følgende tidspunkt:

Kl. 07-08.30

Kl. 10-12.30

Kl. 14-16

I disse periodene er det selvsagt lov å gå inn for å hente mat og drikke til sultne barn om for å spise på rommet .

 Liv2.jpg

Barnemat

Nyopererte barn har ikke alltid så god matlyst. Derfor tilbyr vi alle barn ønskekost når de trenger det. Det er viktig at vi får beskjed før kl 09 om hva ditt barn ønsker til middag dersom det skal bestilles ønskekost. Dersom vi får beskjed senere vil middagen komme neste dag.

På kjøkkenet har vi alltid følgende barnemat

 • Pannekaker
 • Middagsglass i 4,6,8 og 12 mnd
 • Grøt i 4,6 og 8 mnd
 • Smootie
 • Yoghurt
 • Rislunsj
 • Litago sjokomelk og jordbærmelk
 • Fruktpurè
 • Sjokolademilkshake
 • Frisk is
 • Pin up is

Morsomelkerstatning

De fleste morsomelkerstatninger har sykehuset muliget til å skaffe. Nan har vi alltid på kjøkkenet. Som hovedregel må dere ta med alle andre morsmelkersatninger enn NAN for de første 24 timene dere er innlagt. Dette så vi skal få mulighet til å bestille.

Hipp har vi dessverre ikke, dersom barnet ditt bruker det må dere ta med dette for hele oppholdet.

Lekerom

Avdelingen har et eget lekerom og en pedagog som jobber på posten.

Lekerommet er fortrinnsvis et tilbud for avdelingens barn i alderen 0-6 år. Søsken er også velkommen etter avtale om de er på besøk.

Lekerommet er barnas fristed. Her er det ikke lov med undersøkelser, medisinering eller medisinske prosedyrer.

På grunn av at noen barn faster til operasjon er det ikke tillatt med mat eller drikke på lekerommet.

Avdelingens pedagog er tilgjengelig alle hverdager. På lekerommet kan det tilrettelegges for og stimuleres til lek og aktivitet på barnets premisser. Hvis barnet ikke kan komme til lekerommet, kan pedagogen også komme til barnets rom.

Lek representerer barnets normalkultur som kan være med å gjøre barnet tryggere i sykehussituasjonen samt å bearbeide inntrykk og opplevelser.

Lekerommet er også åpent for lek på ettermiddager og i helger.

Alle som bruker rommet har et ansvar for å holde det ryddig slik at det innbyr til lek.

Brosjyre lekerom (PDF)


Dersom du får feber, er forkjølet eller kaster opp før innleggelse

Det kan være at operasjonen må utsettes dersom du får symptomer på forkjølelse eller annen form for infeksjon før innleggelse. Det er viktig at du tar kontakt med pasientkoordinator så fort som mulig, og i hvert fall før du kommer til sykehuset, slik at dette kan avklares.


Hjelp oss å hindre smitte

1. Har du selv eller noen du bor sammen med fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL) de siste 12 måneder?

Eller

2. Har du de siste 12 måneder:

 • Ligget på sykehus eller fått annen helsehjelp eller tannbehandling i utlandet?
 • Opphold deg som pårørende på sykehus i utlandet?
 • Arbeidet i helsevesenet i utlandet?
 • Bodd eller arbeidet i flyktningleir eller barnehjem i utlandet?
 • Bodd eller arbeidet i asylmottak i utlandet eller i Norge?
 • Bodd i utlandet i mer enn 6 uker?

Hvis ja til noe av dette, må du:

 1. Gi oss beskjed snarest
 2. Kontakte fastlegen for å bli testet for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL)

Glemte eiendeler

Dersom du har glemt igjen eiendeler hos oss er det viktig at du tar kontakt med en gang du oppdager forglemmelsen og avtaler henting. Det hender dessverre at ting blir borte og det er begrenset plass til oppbevaring av gjenglemte ting. Dersom vi ikke hører noe vil ting som ligger igjen etter hvert bli kassert.

Behandlinger ved Kirurgisk avdeling for barn 1

Spinalpunksjon hos barnTrykkmåling av hjernen (ICP-måling)HjernekreftLeppe, kjeve og ganespalteCT av barnMR av barn

Epilepsioperasjon for barnHydrocephalus (vannhode) hos barn

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet

C6 - 4. etasje.

Telefon
Døgnåpen telefon 23 07 43 20 . Kontakttelefon for leppe- kjeve- ganespalte (LKG) pasienter 23 07 06 05 . Pasientkoordinator plastikkirurgiske pasienter: 23 07 42 75 . (Man-fre 9-11) Pasientkoordinator nevrokirurgiske pasienter: 23 07 43 33 . (Man-fre 9-15)
Rikshospitalet
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20(Kart)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 23 07 00 00

Internbuss mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se www.trafikanten.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

Aktuelt om koronavirus til pasienter og pårørende

Apotek

​Apotek på Rikshospitalet

Du finner sykehusapoteket  i vestibylen like ved hovedinngangen

Åpningstidene for publikumsavdelingen er
mandag-fredag kl 08.00-17.00.

Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider.
Konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-rikshospitalet

Tlf: 23 07 34 00

Fax: 23 07 34 10

Barne- og ungdomsaktiviteter

​Barne- og ungdomsaktiviteter på Rikshospitalet

Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass og ballnett
 • Spill
 • Ungdomsrom
  Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken (E2.1001).
 • Monday ungdomssklubb
 • Onsdagsklubben
 • Pasientbibliotek
  Biblioteket ligger i 1.etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken.
 • Trimrom
  Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
 • Lekerom
  Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.
 • TV/dvd-utlån
  Det er TV på alle rom. Mange barneposter har Playstation og dvd-maskiner som lånes ut. Dette kan også lånes på Pasientbiblioteket.
 • Musikkterapi
  Sykehuset har to musikkterapeuter. De har felles musikkstunder i D-avsnittet av Glassgaten på mandager fra kl. 13.30 - 14.00, og på Barneklinikken i 3. etasje hver tirsdag fra kl. 11.15 -12.00. Det er også musikk i Barneklinikkens vestibyle hver torsdag fra kl. 14.30 - 15.30.
 • Sykehusklovner
  Sykehuset har egne sykehusklovner. Hver tirsdag og onsdag får vi besøk av sykehusklovnene.

Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.

Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

Les mer om besøksregulering og smitteforebygging

 • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling
  foregår.
 • Besøkstider finner du på en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

​Pasientbibliotek på Rikshospitalet

Deichmanske bibliotek har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.

Du finner biblioteket i Rikshospitalets 1. etasje, mellom Barneklinikken og Glassgata - like ved kafèen.

Hvem kan låne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hva kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill.
I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider

Mandag: 10 - 18
Tirsdag:  10 - 16
Onsdag: 10 - 18
Torsdag: 10 - 18
Fredag:  10 - 16
Lørdag:  10 – 15   (NB! Stengt lørdager i juni, juli og august)

Kontakt
Telefon: 23 07 46 40
Epost:    deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Blomster og gaver

Blomster og gaver på Rikshospitalet

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.

 

 

Butikk i nærheten

​Dagligvarebutikk nært Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, 3 trikkestopp unna Rikshospitalet/Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker - blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Frisør på Rikshospitalet

Rikshospitalet har dame- og herrefrisør i korridoren mellom Kvinne- og barneklinikken og hovedinngangen. Frisørbesøk på avdelingen kan ordnes.

Salong Aqua åpningstider: 9-17
Tlf. 23 07 46 90

Det formidles også bestilling av parykk.

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.  

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkelt og dobbelt, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, telefon for utgående samtaler, internettilgang og TV. Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Kontakt resepsjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Internett

​Internett på Rikshospitalet

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende.

Kafe, kantine og kiosk

​Kafè, kantine og kiosk på Rikshospitalet

På Rikshospitalet kan pasienter, pårørende og andre besøkende få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider):

Kiosken i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Kaféen i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Automatkantina (bak resepsjonen)
Myntautomater med diverse mat, drikke og snacks. Åpent hele døgnet.

Personalkantina (bak resepsjonen)
Mandag-fredag 07:00-17:30 (kun ansatte og pasienter/pårørende med rekvisisjon)
Lørdag-søndag 10:00-17:00 (åpent for alle)

Restauranten på Gaustad hotell
Frokost 07:00-09:30
Lunsj 11:45-13:30
Middag 16:30-18:30
Kveldsmat 19:00-20:00
Tlf 23 25 24 00

Restauranten er åpen også mellom hovedmåltidene, og da er det mulig å få kjøpt drikke og diverse småretter.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Medisinliste

Pasienter bør ha med oppdatert medisinliste ved innleggelse.

Minibank

​Minibank på Rikshospitalet

Minibank finnes ved poliklinikk for prøvetaking ved hovedresepsjonen, i bygg B1.

Nyttige ting pasienten bør ha med seg ved innleggelse

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

Parfyme og allergier

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

Parkering

Parkering på Rikshospitalet 

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

Adkomsttorget

På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt. Ikke kjør inn på torget hvis du ikke har spesielt behov for det, da det kan være dårlig fremkommelighet. Plassen benyttes hovedsakelig til utrykningskjøretøy, til varelevering og som holdeplass for Helsebussekspressen samt av/påstigning.

Korttidsgarasje

Under adkomsttorget er det en garasje med parkeringsplasser beregnet for kortest mulig parkering. Maksimal tillatt parkeringstid er to timer, til en høyere takst enn ellers i sykehuset.
I denne garasjen finnes det også 15 plasser for forflytningshemmede, med maksimalt tillatt parkeringstid fire timer. Forflytningshemmede kan parkere uten avgift, så lenge den maksimalt tillatt parkeringstiden overholdes.

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. EasyPark-kode: 3006

Pasienthotellet

Det finnes reserverte plasser for forflytningshemmede utenfor Pasienthotellet. Andre gjester ved hotellet henvises om å bruke parkeringshuset.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1-P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00 – 22.00 mandag til fredag og 08.00 – 22.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man legge ut for parkering og få pengene tilbake fra pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller Easypark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 
1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
2. Reserver et beløp.
3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling ved mobiltelefon

Parkeringen startes og stoppes med EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe.

Benytter du EasyPark-appen, kan det påløpe betalingsgebyr (avhengig av hvilken avtale du inngått).

Priser for parkering fra 1.januar 2020

Parkeringstid kan kjøpes for 42 kroner per time (maksimal kostnad 268 kroner per døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 910 kroner på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene. Hovedparkeringen har Easypark-kode: 3012

Korttidsgarasjen: 68 kroner per time, maks to timer. EasyPark-kode: 3000

Avgiftstid: Alle dager og hele døgnet.

 

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23027000

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via følgende web-adresse: https://ous.parkerings.info/ eller per brev til:


Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Mrk Kontrollsanksjon - Parkering

 

 

 

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

Se kart over  Rikshospitalet

 

 

 

 

 

Postkasse

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

Røyking

Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje i røykeskuret ved nedgangen til korttidsparkeringen.  

Sykehusskole

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider:
Mandag: 09.30 - 12.30
Tirsdag - torsdag: 09.30 - 12.30 og 13.30 - 15.30
Fredag: 9.30 - 12.30 og 13.30-15.00

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


Sykehusvertens oppgaver:
•Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
•Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
•Informere om andre tilbud ved sykehuset


Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 
Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Tro og livssyn

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?