Seksjon for poliklinikk og dagbehandling (HHA)

Seksjonen mottar pasienter til polikliniske konsultasjoner innenfor ortopedi, nevrokirurgi, urologi, og gastrokirurgi.

Fant du det du lette etter?