HELSENORGE

Øre-nese-hals CI-enhet

Cochleaimplantat (CI) et hjelpemiddel for døve og sterkt hørselshemmede.
CI-teamet på Rikshospitalet har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleimplantat (CI). Det er et tverrfaglig team bestående av leger, audiopedagoger, audiofysikere og audiografer. Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.

Fant du det du lette etter?