HELSENORGE

Øreseksjonens basisregister for kvalitetssikring og forskning

Henvendelser om Øreseksjonens basisregister kan rettes til Marte Myhrum, mmyhrum@ous-hf.no

Om registeret

Registeret er forankret i Øre- nese- halsavdelingen, i Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA) ved Oslo universitetssykehus (OUS). Ansvaret for daglig drift ligger hos Øreseksjonen og CI- enheten.

Dersom du har samtykket til at data i registeret kan benyttes til forskning, men ønsker å trekke ditt samtykke, send en sms til CI- enhetens mobil: 957 55 684, så kan vi ta kontakt med deg om hvordan samtykket trekkes.

Formål

Registeret skal benyttes til forskning og kvalitetssikring innenfor Øreseksjonens fagområde. Dette er et viktig utgangspunkt for:

  • ​Å utvikle bedre kunnskap om forebygging, årsak, diagnostikk og behandling av sykdommer og faktorer som kan påvirke sykdom og tilstander
  • Å overvåke og bedre kvaliteten av behandlingen
  • Å bidra til gjennomføring av forskningsprosjekter innen fagområdet

Registeret er implementert som Medinsight- register. Registeret har et fagråd som skal ivareta registerets innhold og bruke data i registeret. Oslo universitetssykehus, ved administrerende direktør er ansvarlig.

Innhold​

  • ​Øreseksjonens basisregister består av følgende delregistre:
  • ​Cochleaimplantat (CI) kvalitetsregister
  • Hørselskvalitetsregister
  • Dehiscens kvalitetsregister
  • Mellomørekirurgi kvalitetsregister

​​CI kvalitetsregister:​ 

​Dette registeret har som formål å kvalitetssikre forløp, diagnistikk og behandling av pasienter som er kandidater til å få cochleaimplantat (CI) eller som har fått eller som skal få CI. Kandidater som har vært til utredning for å få CI er også inkludert i registeret.

OUS har et nasjonalt behandlingsansvar for CI til barn, og regionalt ansvar for CI til voksne. For barn som får CI vil dette derfor være et nasjonalt register.

​​​Høreselskvalitetsregister:

​Dette registeret er for pasienter med hørselsproblemer. Mange av disse pasientene har høreapparat (HA) derav navnet HA kvalitetsregister. Registeret skal inkludere pasienter med svimmelhet og/ eller problemer med balanseorgan, som er til behandling for dette ved Hørselsentralen i Øre- nese halsavdelingen ved OUS. Registeret inkluderer også pasienter med ørecancer.

Dehiscens kvalitetsregister:

​Dette er et internt kvalitetsregister for pasienter med symptomgivende dehicens mot det indre øret. Formålet er å kartlegge forløp av sykdommen med og uten kirurgisk intervensjon (spontanforløp og behandlingsresultater) der begge typer intervensjon er del av klinisk praksis.

Mellomørekirurgi kvalitetsregister:

Dette registeret har som formål å kartlegge forløp av sykdom/ mellomøreproblemer med kirurgisk intervensjon (spontanforløp og behandlingsresultater) der ulike typer intervensjon kan være del av klinisk praksis. Hørsel skal også kartlegges, pre- og postoperativt og på etterkontroller.

Pasienter som skal registreres, er pasienter som får utført mellomørekirurgi (blandt annet stapes kirurgi) på Rikshospitalet. Det skal registreres pre- og postoperative data samt data fra oppfølging og etterkontroller. Det skal registreres hørselsdata som audiometri og andre målinger av hørsel.​

Fant du det du lette etter?